Solenergi

Hur mycket el producerar solceller?

2022-09-28 Angelica Lindberg
stuga-solceller-molnigt.jpg

Solcellsanläggningar omvandlar solens strålar till el som kan användas direkt av ditt hushåll. Men hur mycket el producerar solceller? I den här artikeln förklarar vi begreppen kW och kWh och tittar sedan på svenska solcellers elproduktion mätt i kWh, under olika tidsintervaller och per kvadratmeter (m2). Vi går också igenom vilka faktorer som påverkar elproduktionen.

Solenergi är en hållbar energikälla, och med solceller kan vi utnyttja den för att alstra el. Det kan vara intressant att veta hur mycket solel som solceller faktiskt producerar. I denna artikel använder vi oss av begreppen kilowatt och kilowattimmar för att presentera det, och det kan vara bra att först reda ut vad de betyder.

Vad är kW och kWh?

För att förstå vad kilowatt (kW) och kilowattimmar (kWh) är, behöver vi ta en titt på begreppen effekt och energi. Med effekt menar man den mängd energi (elström) en apparat antingen gör av med eller producerar under en viss tidsenhet. Ju högre effekt en elektrisk apparat har, desto mer energi (ström) går åt för att driva den. Ju högre effekt en solpanel har, desto mer solel kan den producera per kvm. Effekt mäts i watt (W), medan energi mäts i wattimme (Wh).

Kilowatt är det samma som 1 000 watt – som när man säger “kilogram” för 1 000 gram. Man mäter vanligtvis energi i kilowattimmar (kWh), som är 1 000 wattimmar. Om man vill räkna ut hur mycket el en apparat drar, så kan man multiplicera apparatens effekt (watt) med tiden som den används. Om man till exempel har en glödlampa på 60 watt tänd under 10 timmar, så blir det 600 wattimmar (60 multiplicerat med 10). För att sedan få fram kilowattimmar, dividerar du talet med 1 000. Glödlampan har i detta fall förbrukat 0,6 kilowattimmar.

När man talar om styrka eller storlek i samband med solcellsanläggningar, menar man vanligtvis solpanelernas effekt i watt. Den genomsnittliga effekten för solcellsanläggningar anpassade för svenska villor ligger på cirka 9 000 watt. Till exempel kan 30 stycken solpaneler på 300 watt vardera ge sammanlagt 9 000 watt, eller 9 kilowattimmar.

Vi behöver tackla ytterligare ett begrepp när vi ska prata om solcellers elproduktion, och det är kWp. Det står för kilowatt peak och används när man ska mäta toppeffekten hos en solpanel eller solcellsanläggning. Toppeffekten mäts under fastslagna standardförhållanden som motsvarar en solig sommardag i Sverige. Om en solpanel har en effekt på till exempel 300 W, menar man egentligen 300 Wp (watt-peak). Solpanelen kan producerar både lägre och högre än sin toppeffekt, beroende på omliggande faktorer som vi tittar närmare på senare i artikeln.

Hur mycket el producerar solceller per år?

Solceller i Sverige producerar per år cirka 800–1 100 kWh per installerad kWp. Det betyder att en solcellsanläggning på 10,4 kWp producerar cirka 8 320–11 440 kWh per år. Här nedan kan du se ungefärlig årsproduktion sett till anläggningens storlek:

 • 5 kW = 4 000–5 500 kWh

 • 10 kW = 8 000–11 000 kWh

 • 15 kW = 12 000–16 500 kWh

 • 20 kW = 16 000–22 000 kWh

 • 25 kW = 20 000–27 500 kWh

Hur mycket el producerar solceller per månad?

En normalstor solcellsanläggning på 10,4 kWp kommer att producera 150–1 500 kWh solel på en månad. Månadsproduktionen är ojämn under året. Faktum är att upp till 75 % av all solel produceras mellan april och augusti. Här nedan kan du se den förväntade elproduktionen per månad för en solcellsanläggning på 10 kW, sett till månad:

 • Januari: 117–161 kWh

 • Februari: 272–374 kWh

 • Mars: 716–985 kWh

 • April: 1 017–1 398 kWh

 • Maj: 1 162–1 597 kWh

 • Juni: 1 150–1 581 kWh

 • Juli: 1 136–1 562 kWh

 • Augusti: 974–1 339 kWh

 • September: 757–1 041 kWh

 • Oktober: 455–626 kWh

 • November: 165–227 kWh

 • December: 81–111 kWh

Hur mycket el producerar solceller per dag?

Om vi återigen tänker oss en normalstor solcellsanläggning på 10 kW, kommer den att producera cirka 5–50 kWh solel under en dag. Produktionen beror även här på vilken månad den aktuella dagen är i. Här nedan kan du se den förväntade dagliga medelproduktionen för en solcellsanläggning på 10 kW, sett till den aktuella månaden:

 • Januari: 4–5 kWh

 • Februari: 10–13 kWh

 • Mars: 23–32 kWh

 • April: 34–47 kWh

 • Maj: 37– 52 kWh

 • Juni: 38–53 kWh

 • Juli: 37–50 kWh

 • Augusti: 31–43 kWh

 • September: 25–35 kWh

 • Oktober: 15–20 kWh

 • November: 5–8 kWh

 • December: 3–4 kWh

Hur mycket producerar solceller per kvadratmeter (m2)?

Normalt sett producerar solceller 150–220 kWh per kvadratmeter (m2) och år. Om du har en normalstor solcellsanläggning på 50 kvm, kan du förvänta dig 7 500–12 000 kWh per år.

Faktorer som påverkar solcellers elproduktion

Som du kanske ser är det svårt att svara exakt på hur mycket el som solceller producerar under en given tidsperiod. Här i Sverige har vi ett ombytligt klimat med årstider som skiljer sig mycket åt. Detta påverkar våra förutsättningar för att producera solel. Här nedan ska vi gå igenom de viktigaste faktorerna som påverkar hur mycket el din solcellsanläggning kan producera.

 1. Solcellernas verkningsgrad. Verkningsgraden är ett mått på hur stor del av den tillförda solenergin som faktiskt blir till el. Olika typer av solceller har olika verkningsgrad, men den ligger vanligtvis under 21 %. Det finns dock högkvalitativa solceller med något högre verkningsgrad.

 2. Den omgivande temperaturen. Solcellernas verkningsgrad påverkas av solpanelens temperatur. Om solpanelen blir varmare än 25 grader (vilket kan ske under en solig sommardag) kan man börja se en försämrad verkningsgrad på cirka 0,35 % per grad. Verkningsgraden blir å andra sidan bättre om solpanelen är kallare. Den optimala temperaturen ligger någonstans kring 5 minusgrader.

 3. Solinstrålningen i det aktuella området. Solinstrålningen anger hur mycket solljus som träffar en yta under en viss tid. Sverige får en solinstrålning på i genomsnitt 1 060 kWh per kvadratmeter (ungefär lika mycket som Danmark och norra Tyskland). Var du bor i landet spelar roll för hur mycket solinstrålning dina solceller kan få. På Gotland är solinstrålningen som högst (upp till 1 200 kWh per kvm) och i norra Norrland kan den vara så låg som 800 kWh per kvm.

 4. Storleken på solcellsanläggningen. Din solcellsanläggnings storlek påverkar självklart hur mycket el du kan få ut varje år. För varje installerad kW kan du förvänta dig 950–1050 kWh solel per år.

 5. Hur solcellerna är placerade. Lutningen och riktningen påverkar hur mycket solel som produceras av dina solceller. De producerar allra mest solel när de är placerade i ett sydligt väderstreck och med en lutning på 30–45 grader.

 6. Om solcellerna hamnar i skugga. Skugga från till exempel ett närliggande träd eller en byggnad kommer att påverka solcellernas elproduktion under den period som de är skuggade. Eftersom solcellerna är seriekopplade i solpanelen, räcker det att några av solcellerna är skuggade för att hela solpanelens produktion ska försämras. Solpanelerna är dessutom seriekopplade med varandra – om en panel skuggas påverkas hela anläggningens elproduktion. För att motverka detta kan man installera en så kallad optimerare i solcellsanläggningen. Optimeraren kan styra ström och spänning på panelnivå.

 7. Löv och smuts på solcellerna. En beläggning som är tjockare än 1 centimeter kommer att påverka dina solcellers förmåga att producera solel. Men om dina solceller får löv eller smuts på sig sköljs detta vanligtvis bort av regnvattnet. Det är bara om du regelbundet får tjocka smutsbeläggningar (till exempel om du bor vid en väg som alstrar vägdamm eller har omgivande träd som producerar mycket pollen) som det kan vara en bra idé att rengöra solcellerna.

 8. Snö på solcellerna. På vintern är produktionen av solel avsevärt lägre än på sommarhalvåret. Även om dina solpaneler skulle bli täckta av snö, så leder det inte till särskilt stora förluster i den årliga elproduktionen. Så lite som 3–7 % av årsproduktionen kan utebli på grund av snötäckta solceller. Därför är det sällan motiverat att försöka ta bort snön från solcellerna. Om du ändå vill göra det, försäkra dig om att du vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder.

Alla dessa faktorer påverkar tillsammans hur mycket el som just dina solceller kan producera. Vissa faktorer kan man själv påverka, såsom lutning, läge och huruvida solcellerna periodvis hamnar i skugga. Du kan diskutera dina unika förutsättningar med din tilltänkta solcellsleverantör för att komma fram till vilken typ av installation som är lämplig i ditt fall. Många leverantörer erbjuder kalkylatorer online för att hjälpa dig visualisera din anläggning innan du gör slag i saken.

Få ett bra pris för din överskottsel med Elskling

Om du redan har investerat i en solcellsanläggning, har du säkert också lagt märke till att du tidvis producerar ett överskott av el (till exempel under soliga sommardagar). Detta överskott kan du sälja till ditt elbolag via elavtalet. Elskling erbjuder en jämförelsetjänst som visar dig vad olika elbolag kan ge dig i ersättning för din överskottsel. Du kan snabbt och utan krångel jämföra flera elbolag samtidigt, för att få fram ett pris som passar dig. Att jämföra är kostnadsfritt och enkelt.

Fler i samma kategori

Se alla
Solceller på hustak med lertegelpannor och blå himmel i bakgrunden.
Solenergi Köpa eller leasa solceller?
Elskling tittar på hur det går till att hyra solceller, vad det kostar och vilka för- och nackdelar som finns.
Röd stuga intill havet.
Solenergi Kan man ha solceller på ett gammalt tak?
Vi går igenom vad du bör tänka på när du ska montera solceller på äldre tak.
Kanten av ett grått plåttak med blå himmel i bakgrunden.
Solenergi Kan man ha solceller på ett plåttak?
Många undrar om plåttak lämpar sig för solceller. Svaret är ja, men det finns saker du behöver tänka på.