Bakgrund - Därför behövs elskling.se

Efter avregleringen av den svenska elmarknaden 1996 har det dykt upp en hel del nya elhandelsbolag. Utbudet är stort, det finns idag 120 elhandelsbolag på den svenska marknaden, som tillsammans erbjuder de svenska hushållen över 5000 elavtal. Variationen är stor avseende pris, miljöpåverkan, avtalsvillkor samt kundnöjdhet. Elhandelsbolagen har olika strategier som de arbetar efter, vilket har resulterat i att det blivit en tydligare skillnad mellan deras profilering i nuvarande marknadsstruktur jämfört med innan avregleringen.

Avregleringen ger konsumenterna friheten att utifrån sina egna förutsättningar och preferenser välja det elhandelsbolag som passar bäst. Samtidigt ställs kravet på konsumenten att på egen hand se över och bevaka sitt elavtal. För konsumenten är det svårt att se över sitt elavtal på ett enkelt och bra sätt då elmarknaden är allt för krånglig och svåröverblickbar vilket försvårar jämförelsen och därmed också bytet av elavtal. Trots detta har andelen som ser över sitt elavtal ökat över tiden då fler konsumenter blivit medvetna om denna möjlighet. I dagsläget är det cirka 500 000 elabonnenter som årligen ser över sina elavtal.

elskling.se kan genom att erbjuda ett komplett, enkelt och objektivt verktyg underlätta krångliga jämförelser av elpriser i dagens el-djungel.

Om Elskling AB - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal

Elskling AB grundades av fem Civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende och heltäckande tjänst av hög kvalitet för att öka transparensen på den svenska elmarknaden.

Teamet bakom elskling.se består av en diversifierad grupp individer med gedigen erfarenhet inom strategi- och affärsutveckling, finans, teknologisk utveckling samt specifik erfarenhet från den svenska men även den europeiska elmarknaden.

Sedan starten 2007 har elskling.se hjälpt över 1 000 000 svenska hushåll att jämföra och byta elavtal på elskling.se.

elskling.se blev utsedd till en av Sveriges 100 bästa sajter av Internetworld 2012. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. Företaget innehar en AAA-rating från Soliditet, vilket innebär högst kreditvärdighet.

Zmarta

Zmarta erbjuder flera olika jämförelsetjänster inom privatekonomi för banklån, försäkringar, elavtal och bolån. I företagsgruppen ingår bland annat Zmarta, Freedom Finance och Centum. Företaget grundades 1999, har 200 anställda med kontor i Stockholm, Ängelholm, Jönköping och Helsingfors. Zmarta ägs av medieföretaget Bauer Media Group.

Erbjudande - Nyttor för både konsumenter och elhandelsbolag

elskling.se erbjuder en webbaserad tjänst som på ett enkelt, lättillgängligt och objektivt sätt presenterar samtliga elavtal på den svenska marknaden.

Konsumenter kan utefter sina förutsättningar och preferenser på ett enkelt sätt jämföra elpriser och byta elavtal och därmed minimera sina elkostnader, se till att få ett elhandelsbolag med hög kundnöjdhet och miljövänlighet. Utöver hela utbudet av Sveriges elavtal kan konsumenten även finna kampanj-elavtal som endast återfinns på elskling.se. Tjänsten är helt kostnadsfri att använda för konsumenter. elskling.se har som ambition att erbjuda överlägsen kvalitet avseende både användarupplevelse och jämförelse/bytesprocess jämfört med existerande alternativ på marknaden.

Elhandelsbolagen får via elskling.se tillgång till en effektiv och helt resultatbaserad sälj- och kommunikationskanal. Elhandelsbolaget betalar endast för kunder som förmedlats via elskling.se och betalar alltså ingenting om inga kunder erhålls. Elhandelsbolagen har också möjligheten att exklusivt via elskling.se erbjuda specifika kampanjer till hela eller delar av konsumentsegmenten.

Tjänsten elskling.se bidrar sammantaget till större transparens på den svenska elmarknaden vilket leder till en positiv konkurrens som främjar vidareutvecklingen av marknaden. Den ökade transparensen möjliggör för konsumenten att fatta aktiva och medvetna beslut kring sin elkonsumtion och de kostnader, miljöpåverkan med mera, som är förknippade med kategorin.

Vision - Kostnadsmedvetenhet, miljö och nöjda kunder

Vår vision är att förenkla de svenska konsumenternas möjlighet att göra ett aktivt val av elavtal och få det mest förmånliga erbjudandet baserat på sina unika förutsättningar och preferenser.

Strategi - Förbli Sveriges elbytesexpert

För att uppnå vår vision erbjuder elskling.se en högkvalitativ tjänst för att jämföra samtliga elavtal på den svenska elmarknaden. Vår strategi syftar vidare till att minimera barriärer för engagemang för såväl privatpersoner och företag som elhandelsbolag. Barriärer för konsumenters och företags engagemang minimeras genom att tjänsten är kostnadsfri och erbjuder en bra användarupplevelse genom att vara enkel och rolig att använda. Barriärer för elhandelsbolag minimeras genom att erbjuda en korrekt och högkvalitativ försäljning- och kommunikationskanal samt genom att kostnaden för tjänsten är 100 % resultatbaserad.

Jämför elpriser och byt elavtal

Sänk din månadskostnad och byt elavtal med Elskling! Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden till ditt nuvarande elavtal.

?
  • En miljon nöjda kunder
  • Enkel jämförelse
  • Fristående
  • Kostnadsfritt