Solceller på hustak med lertegelpannor och blå himmel i bakgrunden.

Köpa eller leasa solceller?