Solenergi

Kan man ha solceller på ett gammalt tak?

2023-01-24 Johanna Westerlund
Röd stuga intill havet.

Du går i tankar om att investera i en solcellsanläggning – men ditt hustak är långt ifrån nytt. I de flesta fall går det bra att montera solceller även på ett äldre tak, men det finns vissa aspekter som man bör ha i åtanke innan man gör slag i saken. I den här artikeln går vi igenom de viktigaste.

Solenergi är en hållbar energikälla som allt fler privatpersoner väljer att utnyttja genom att installera solceller på villor och andra byggnader. Om man bygger ett nytt hus kan man med fördel välja ett tak som är anpassat för solceller redan på ritningsstadiet. Men kan man även installera solceller på ett äldre tak?

Faktum är att det inte handlar så mycket om takets ålder, utan snarare om det övergripande skicket som taket är i. Ett äldre tak har fått utstå en del slitage och är därför vanligtvis i sämre skick än ett nyare tak. Om taket har underhållits väl, kan dock även ett äldre tak vara lämpligt att installera solceller på. Man ska alltså inte fokusera för mycket på takets ålder, utan istället försöka fastställa vilket skick taket är i.

Hur avgör jag skicket på mitt tak?

För att avgöra skicket på ditt tak kan du försöka besvara nedanstående frågor:

  • När lades ditt tak? Takets faktiska ålder är alltid en faktor för att bedöma dess skick. Fundera också på hur långt fram i tiden en renovering skulle kunna vara aktuell.

  • Finns det några skador på taket? Det gäller både yttre skador som syns på takets yta, samt inre skador som är svårare att upptäcka med blotta ögat.

  • Finns det beläggningar på taket? Det kan röra sig om till exempel mossa eller andra beläggningar som försämrar takets skick.

  • Hur hållfast är ditt tak? Ditt tak måste klara den extra vikt som solpaneler medför. En solcellsanläggning som monteras lutande väger cirka 12–15 kg per kvadratmeter. Hållfastheten är sällan ett problem för småhus i Sverige, då taken är byggda för att klara stora snölaster. Stora, plattar takytor med mindre än fem graders lutning kan dock vara svagare i konstruktionen.

Det är alltid bra att rådfråga experter när du ska bedöma skicket på ditt tak. Ta hjälp av en fackman, såsom företaget som lade taket eller byggde huset. Du kan också stämma av med en konstruktör eller möjligtvis en snickare.

Vad händer om takets skick är för dåligt?

Dina solceller monteras direkt på själva taket, eller ibland inuti taket (så kallade integrerade solceller) och ska producera likström som omvandlas till växelström för ditt hushåll. Om ditt tak är i för dåligt skick kan det utgöra en brandrisk. Därför är det av säkerhetsskäl mycket viktigt att se till att taket är i bra skick. Om en fackman avgör att ditt tak är för gammalt, måste taket rustas upp eller eventuellt bytas innan du kan installera solceller – denna åtgärd är väsentlig ur elsäkerhetssynpunkt.

Takets livslängd bör matcha solcellernas

Solceller kan producera el i upp till 30 år eller längre, och därför är en solcellsanläggning en långsiktig investering. För att dina solceller ska kunna maximera sin livslängd måste de installeras med optimala förutsättningar.

Om du har ett äldre tak finns det tre möjliga vägar att ta:

  • Du kan chansa och montera solceller på det befintliga taket

  • Du kan göra hela investeringen på en gång och byta tak samtidigt som du installerar solcellerna

  • Du kan också vänta med solcellsinstallationen tills taket är helt uttjänt och ändå måste bytas

Är skicket på ditt tak så pass bra att det bedöms hålla i 10 år till, kan det vara värt att installera solceller på det befintliga taket. Det är möjligt att sätta upp solcellerna, ta ner dem vid ett framtida takbyte och sedan montera upp dem igen. Men då ska man ha i åtanke att själva monteringen av solcellerna står för en tredjedel av totalkostnaden, så det blir dyrare att göra så. För att göra en så god investering som möjligt, vill du inte hamna i en situation där takets förväntade livslängd är mycket kortare än solcellsanläggningens.

Ett behov av takbyte eller reparation av taket får många att börja fundera på fördelarna med solenergi och möjligheten att själv skaffa solceller. Om du väljer att byta ditt halvdåliga tak samtidigt som du installerar en solcellsanläggning, kan du få samordningsvinster. Du har bara ett byggprojekt istället för två – de byggställningar och annan utrustning som krävs för takbytet kan även användas vid solcellsinstallationen. Många solcellsleverantörer samarbetar med takläggare, vilket innebär att du kan anlita ett och samma företag för hela projektet.

Om du ändå ska lägga ett nytt tak, finns det idag möjlighet att få solceller som är fullständigt integrerade i taket. Dessa solceller smälter in helt i det nya takets utseende.

Kan jag montera solceller på tegeltak?

De flesta tak är lämpliga för solceller, så även tegeltak. Rent byggnadsmässigt kan ett tegeltak ha en livslängd på 30 år – men i praktiken kan det ofta fungera bra i många år efter det. Det beror på hur mycket slitage som taket utsatts för och hur underhållet har varit.

Hur installationen på ditt tegeltak kommer att gå till beror på om du har råspont eller inte. Råspont är spontade brädor, vanligtvis är tillverkade av sprintved som kilas in i varandra. Råspont är ett vanligt material i beklädnader istället för skivmaterial. Det används ofta i golv, väggar och yttertak. Du kan stå på vinden i ditt hus och titta upp mot taket för att se om det finns råspontskivor. De liknar ett omålat klick-golv. Om du har råspont kan infästningarna för solcellsanläggningens montagesystem skruvas direkt i råsponten.

Det vanligaste är att alla villatak har råspont, med det finns andra alternativ. Ibland används så kallade OSB-skivor, ett sorts mellanting mellan plywood och spånskiva. Om du står på vinden och innertaket liknar spånskivor, så vet du att du har ett tak utan råspont. När solcellsanläggningen ska monteras på ett sådant tak kan man ofta skruva takfästen direkt i bärläkten.

Själva tegelpannorna kan bestå av betong eller lera. När man installerar solpaneler på ett tegeltak måste man nästan alltid flytta runt tegelpannorna under installationen, för att komma åt att skruva fast anläggningen. Detta gör att det alltid finns en risk för att några tegelpannor går sönder under arbetets gång, hur försiktig installatören än är. Därför är det alltid en god idé att införskaffa några extra tegelpannor redan innan installationen börjar, för att inte riskera läckage. Ju flackare taket är, desto mer ökar risken för trasiga pannor.

Din solcellsleverantör måste vara auktoriserad

Tänk på att en installation av solceller alltid ska utföras av ett elföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket. Alla företag som är registrerade där har åtagit sig att följa reglerna för solcellsinstallationer. På Elsäkerhetsverkets webbplats finns e-tjänsten “Kolla elföretaget”, som du kan använda för att kontrollera att ditt elföretag finns med i registret.

Elskling hjälper dig hitta rätt bland elbolagen

När du har blivit en av alla med solpaneler på taket och producerar din egen el av solens strålar, kan Elskling hjälpa dig att få ett bra pris för din överskottsel. Med vår jämförelsetjänst kan du snabbt och enkelt jämföra vad olika elbolag kan ge dig för ersättning för din överskottsel. Att jämföra är kostnadsfritt.

Fler i samma kategori

Se alla
Solceller på hustak med lertegelpannor och blå himmel i bakgrunden.
Solenergi Köpa eller leasa solceller?
Elskling tittar på hur det går till att hyra solceller, vad det kostar och vilka för- och nackdelar som finns.
Kanten av ett grått plåttak med blå himmel i bakgrunden.
Solenergi Kan man ha solceller på ett plåttak?
Många undrar om plåttak lämpar sig för solceller. Svaret är ja, men det finns saker du behöver tänka på.
Solceller på tegelhustak med blå himmel i bakgrunden
Solenergi Hur länge håller solceller?
I den här artikeln tittar vi närmare på solcellers livslängd och vad som kan påverka den.