Frågor och svar

Här hittar du svar på våra vanligaste frågor. Om du inte kan hitta svar på din fråga här kan du alltid kontakta vår kundtjänst.

 • Varför ska jag byta elavtal?

  Genom ett aktivt val av elavtal kan du minska dina elkostnader med tusentals kronor per år. Sedan avregleringen av den svenska elmarknaden är det konsumentens eget ansvar att aktivt utvärdera de erbjudanden som finns hos landets elhandelsbolag för att välja ett elavtal som passar det egna hushållet.

  Dagens elmarknad kan liknas med en el-djungel med tusentals elavtal att välja mellan. Varje konsument har egna unika förutsättningar och även preferenser när det kommer till elens miljöpåverkan, elhandelsbolaget kundnöjdhetsbetyg, elavtalets villkor med mera.

  Genom att använda elskling.se kan du enkelt och kostnadsfritt följa upp din jämförelse genom att aktivt välja ett elavtal och därigenom få ett skräddarsytt elavtal baserat på dina preferenser.

  Ungefär en miljon hushåll tillhör soffliggarna som aldrig gjort ett aktivt val och dessa konsumenter har oftast ett så kallat
  anvisningspris. Detta pris är i medel 30 procent dyrare än priset på ett specifikt fast,
  mix eller rörligt elavtal.

 • Ska jag välja fast eller rörligt elavtal?

  Vilken avtalsform som passar dig bäst kan endast du avgöra. Ingen vet med säkerhet hur elpriset kommer att utvecklas framöver och därför avråder vi dig att välja elavtal baserat på en tro om elprisets riktning. Det viktiga är att utgå från ditt hushålls privatekonomi och riskvilja vid valet mellan fast eller rörligt elpris.

  Egenskaper hos ett fast elpris:
  Det som är positivt med ett fast elpris är att du inte behöver bekymra dig för hur elpriset utvecklas på elbörsen under din avtalsperiod. Genom att teckna ett fast elprisavtal kan du binda ditt elpris allt ifrån tre månader upp till 10 år

  Egenskaper hos ett rörligt elpris:
  Ett rörligt elavtal följer börsens rörelser vilket möjliggör för hushållet att sänka sin elkostnad i linje med prisnedgångar på elbörsen. Viktigt är att konsumenten som väljer ett rörligt elavtal är medveten om att elräkningen stundtals kan svänga kraftigt vilket ställer krav på hushållets riskvilja och privatekonomi.

  Elkostnaden med ett rörligt elavtal varierar från månad till månad.

 • Ska jag välja rörligt tim- eller månadspris?

  Med rörligt pris finns två olika alternativ: tim- eller månadspris. Om du väljer månadspris får du betala ett snittpris som sätts på elbörsen varje månad med påslag från elhandaren. Med timpris skapar du ditt egna snittpris baserat på din elanvändning och betalar enligt pris per timme på elbörsen. Här tillkommer också påslag från elhandlaren.

  Om du väljer tim- eller månadspris så finns det villkor som kan gå ut efter villkorstiden, precis som med fasta elavtal. Det betyder att elpriset kan ändras samt att påslagen kan höjas. Därför är det bra att jämföra och byta elavtal lagom till att villkorstiden löper ut.

  Om du har valt eller väljer timpris nu så finns det en risk att du inte kan byta till månadspris hos samma elbolag vid ett senare tillfälle. En del elhandelsbolag tillåter det inte men kan ändra sig vid ett senare tillfälle. För att vara säker på om du kan byta tillbaka till månadspris kan du kontakta ditt elbolag. 

  Om du inte har timpris sen tidigare kan det dröja upp till 3 månader tills att elnätsbolaget aktiverat timmätning på mätare. Det innebär att du får betala ett månadspris tills att ändringen gått igenom.

 • Vad behöver jag göra innan mitt byte på elskling.se?

  Att göra ett val av elavtal genom elskling.se kräver minimala förberedelser.

  • Försäkra dig om att du inte är bunden eller har en uppsägningstid hos ditt nuvarande elhandelsbolag, detta kan du se på din senaste faktura.

  • För att kunna jämföra och byta till det bästa elavtalet genom elskling.se behöver du ha dina anläggningsuppgifter tillgängliga. Dessa finner du på din gamla elräkning/el-faktura. (Läs även: Förstå hur en elfaktura är uppbyggd)

  Därefter kan du enkelt och kostnadsfritt jämföra och byta elavtal på elskling.se. I snitt lägger användarna mindre än 8 minuter på elskling.se för att både jämföra och byta elavtal.

  Om du nyligen flyttat till anläggningen som du vill välja elavtal till använder du flyttingången på elskling.se. Där guidas du genom hela flyttprocessen.

 • Vad gör elskling.se?

  elskling.se är Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal. elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg för att underlätta krångliga jämförelser och byten av elavtal. Därigenom stimulerar och ökar elskling.se antalet hushåll som aktivt väljer elhandelsbolag.

  Sedan starten 2007 har elskling.se hjälpt över 1 000 000 konsumenter att jämföra och byta elavtal. Företaget grundades 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende och heltäckande tjänst av hög kvalitet för att öka transparensen på den svenska elmarknaden.

 • Varför ska jag använda mig av elskling.se för att byta elhandelsbolag?

  Vi har erfarenhet av elbyten sedan 2007 och vår företagsstrategi är att fokusera och arbeta uteslutande med el. Därmed kan du känna dig trygg när ditt ärende hanteras av våra elbytesexperter.

  elskling.se förmedlar en komplett och opartisk jämförelse av samtliga elavtal på den svenska elmarknaden för att föreslå de avtal som bäst passar dina preferenser och förutsättningar.

  Tjänsten är helt kostnadsfri att använda och för vår del spelar det ingen roll vilket av de dryga 100 elhandelsbolagen du väljer att byta till. Blir du nöjd blir vi nöjda.

  Dessutom kan du utöver det ordinarie utbudet av elavtal även hitta elhandelsbolag som erbjuder ett lägre pris via elskling.se än deras ordinarie elpriser.
  Detta är exklusiva kampanjer för elskling.se som elhandelsbolagen endast erbjuder kunder som väljer att byta direkt på elskling.se. Syftet är att premiera byten som sker via webben.

  Läs mer om att jämföra elpriser på elskling.se

 • Hur beräknar elskling.se totalpriset som anges för mig?

  elskling.se inkluderar samtliga avgifter i beräkningen av ditt totalpris. Kilowattimmespriset som anges i jämförelsen på resultatsidan är det totala elhandelspriset och inkluderar elpris, avgift för elcertifikat, fast årsavgift och andra eventuella avgifter som bolaget kan tänkas ta ut såsom start/uppläggningsavgift och eventuell fakturaavgift samt moms*.

  För att se en specifikation på de ingående delarna i beräkningen av totalpriset kan du på resultatsidan klicka på totalpriset.

  De rörliga elpriserna baseras på föregående månads medelspotpris på elbörsen Nord Pool. Exempelvis var medelvärdet för januari 2011 62,2 öre/kWh. Till detta medelvärde tillkommer bolagets eventuella administrativa påslag, volympåslag, avgift för elcertifikat, fast årsavgift samt andra eventuella avgifter såsom start/uppläggningsavgift och fakturaavgift samt moms*.

  Om ett elhandelsbolag tillämpar en annan modell såsom exempelvis inköpspris, tar elskling.se hänsyn till det i beräkningarna för jämförelsen.

  OBS! Då månadsmedelspotpriset varierar från månad till månad är det omöjligt att exakt beräkna din framtida elkostnad vid ett rörligt avtal. elskling.se beräknar din årskostnad med antagandet om att det framtida månadsmedelspotpriset är detsamma som föregående månads medelspotpris.

  För mixpris, som innebär att du under avtalsperioden handlar hälften av den el du förbrukar till ett fast pris och den andra hälften till ett rörligt pris, sker beräkningen enligt principen för rörligt pris för den ena halvan av förbrukningen och principen för fast pris för den andra halvan av förbrukningen.

  • Den 1:a januari 2018 togs energiskatten bort från elhandelsfakturan. Skatten faktureras därefter istället av ditt elnätsbolag.

 • Kan jag lita på de elpriser som finns på elskling.se?

  elpriserna på sidan uppdateras och kvalitetskontrolleras flera gånger varje dag. Som Sveriges elbytesexpert har vi under de senaste fem åren utvecklat våra interna system och rutiner för att alltid ha uppdaterad och korrekt prisinformation på sidan. elskling.se är en helt oberoende aktör och favoriserar inte på något sätt något elhandelsbolag utan jämför alla elavtal på ett komplett och objektivt sätt utifrån konsumentens preferenser.

  elskling.se jämför samtliga elhandelsbolag som verkar på den svenska marknaden. Genom detta ger elskling.se en komplett och rättvisande bild av utbudet av elavtal på den svenska elmarknaden.

  Viktigt att notera är att vi presenterar ett totalpris som du som konsument kommer att betala. Vi inkluderar därmed alla skatter och avgifter som elavtalet innehåller. Genom att klicka på det totalpris som anges får du se en specifikation med de beståndsdelar som ingår i priset.

 • Vilka elhandelsbolag ingår i databasen på elskling.se?

  elskling.se inkluderar samtliga elhandelsbolag som är verksamma på den svenska elmarknaden, både lokalt och nationellt. Vi övervakar kontinuerligt marknaden för att fånga upp nya aktörer, uppmärksamma eventuella företagsförvärv och sammanslagningar och är därmed alltid uppdaterade.

 • Finns det några risker kopplade till att byta elhandelsbolag?

  Det kan kännas oroande att byta elhandelsbolag. Det ska dock understrykas att bytet garanterat inte påverkar din tillgång till el. Det uppstår inte heller några avbrott under bytesprocessen. Den enda märkbara förändringen är att du får ett bättre elavtal.

  • Bytet medför inte något elavbrott.

  • Du blir inte debiterad dubbelt. Ditt nya elhandelsbolag kommer överens med ditt gamla elhandelsbolag om det datum då bytet äger rum och därefter betalar du endast till ditt nya elhandelsbolag.

  • Bytet genom elskling.se medför inte någon extrakostnad för dig som konsument.

  OBS! Du måste se till att du inte redan är bunden hos ett annat elhandelsbolag innan du byter. Om så är fallet kan du få betala en straffavgift för att du bryter ditt avtal.

 • Är det krångligt att byta elhandelsbolag?

  Det har aldrig varit lättare att jämföra och byta elavtal. elskling.se erbjuder konsumenten en kostnadsfri, enkel och lättanvänd tjänst. En undersökning bland våra användare visar att medelanvändaren endast behöver åtta minuter på elskling.se för att både
  jämföra och byta elavtal. En förhållandevis liten insats i relation till den besparingen som ofta uppnås genom ett elbyte.

  Det enda du behöver ha till hands är en tidigare el-räkning/el-faktura. På den finns all nödvändig information du behöver för att snabbt och enkelt kunna göra ett aktivt val och byta till ett bättre elavtal.

  Läs även:
  Förstå hur en elfaktura är uppbyggd
  Att jämföra elavtal

 • Hur ser bytesprocessen ut på elskling.se?

  Steg ett vid ett byte är att jämföra elavtal från Sveriges samtliga elhandelsbolag. Vi på elskling.se har samlat in elavtal från landets samtliga elhandelsbolag i vår databas. För att kunna ta fram rätt avtal för just dig startar du din jämförelse med att ange postnumret för den anläggning elavtalet gäller.

  För att vidare sortera bland alla avtal anger du dina förutsättningar gällande boendetyp och beräknad årsförbrukning samt dina preferenser avseende vilken avtalsform du vill ha, hur du vill betala, om du vill se miljöavtal samt vilken parameter du vill sortera topplistan enligt? lägst elpris eller bäst kundnöjdhet.

  Därefter presenteras en lista med elavtal som är skräddarsydda utefter dina val. Du kan nu klicka dig vidare till registreringssidan där du får ange dina adressuppgifter samt anläggningsuppgifter. Du hittar allt som behövs på en gammal elräkning.

  Efter att du fyllt i fälten och tryckt "vidare" i tjänsten får du en kvittens på ditt byte. I det här steget tar elskling.se över processen och hanterar resten av bytet åt dig.

  Tjänsten är helt kostnadsfri att använda. Det enda du ska komma ihåg, om du är bunden eller har uppsägningstid, är att säga upp ditt befintliga elavtal med nuvarande elhandelsbolag så att du inte begår något avtalsbrott.

 • Kan jag få elavbrott då själva bytet äger rum?

  Absolut inte! Elen kommer att flöda genom samma ledningar och du kommer att behålla din vanliga elmätare som ägs och underhålls av ditt elnätsbolag. Ditt gamla respektive nya elhandelsbolag
  kommunicerar med varandra och stämmer av datumet för bytet. På så vis finns ingen risk för att du ska råka ut för att inte få någon el levererad till din bostad.

 • Vad händer när jag valt att byta elavtal?

  Bytesprocessen för dig som användare av elskling.se är väldigt enkel. Allt du behöver göra är att via elskling.se teckna det avtal du vill ha.

  elskling.se har väl utvecklade processer för att hantera ditt byte. Vi kommer direkt att informera det valda elhandelsbolaget kring ditt byte. Elhandelsbolaget kommer sedan i sin tur, senast 14 dagar i förväg, att meddela ditt elnätsbolag om bytet. Vissa elhandelsbolag behöver längre framförhållning, detta framgår för respektive avtal som presenteras på elskling.se.
  Om du till exempel vill byta från och med den 1:a maj måste ditt nya elhandelsbolag ha meddelat elnätsbolaget senast den 15 april, i annat fall försenas bytet.

  Efter att ditt nya elhandelsbolag meddelat elnätsbolaget om ditt byte, ska elnätsbolaget svara om några uppgifter saknas. Det kan ske automatiskt inom ett dygn eller manuellt inom fem arbetsdagar. Elnätsbolaget meddelar samtidigt ditt gamla elhandelsbolag att dennes leverans ska upphöra.

  Slutligen kommer elhandelsbolaget att meddela dig om deras accept. Enligt ellagen kan start av elavtal ske vilken dag som helst under månaden (innan 1 oktober 2011 kunde elavtal endast starta den 1:a i varje månad).

  På elskling.se har vi tagit hänsyn till ovan och presenterar möjliga startdatum för respektive elhandelsbolag. Detta presenteras för dig i form av en kalender på registreringssidan.

 • Vad är ett mixprisavtal?

  Ett elavtal med så kallat mix pris består till hälften av ett bundet och hälften ett rörligt elpris. Med ett mix pris betalas, under bindningstiden av avtalet, ett förutbestämt elpris för halva förbrukningen. För resterande hälft betalas ett rörligt elpris.

 • Vad är volymvägt elpris?

  Sedan början av 2010 debiterar allt fler elhandelsbolag sina kunder med rörligt elavtal för ett så kallat volymvägt elpris. I praktiken innebär det att elpriset timme för timme multipliceras med mängden el som köptes den timmen. Det ger ett viktat medelpris.

  Månadsmedelspotpriset som presenteras av Nordpool är ett pris där varje värde har lika stor del i månadsmedlet. Men om elhandelsbolaget köpt mest el under de dyraste timmarna kommer det viktade medelpriset att bli högre än medelpriset.

  För att i större utsträckning debitera kunderna för den faktiska kostnad som elhandelsbolaget haft för sitt elinköp har många elhandelsbolag gått över till denna beräkningsmetod. Respektive nätområdes volymvägda elpris presenteras månatligen av Svenska Kraftnät.

  Som konsument på elskling.se behöver ni inte bekymra er för volympåslaget då vi alltid inkluderar alla kostnader i det pris som anges vid en jämförelse.

 • Vad innebär tillsvidareavtal?

  Sedan den svenska elmarknadens avreglering 1996 är det upp till var och en att aktivt välja ett elavtal. Gör man inte det hamnar man på ett "ickeavtalat elpris" som kallas anvisningspris även kallat tillsvidarepris/normalpris/enkelpris/anvisningsel.

  elskling.se har gjort flera analyser kring tillsvidareavtalen och alla resultat pekar på att tillsvidareavtalen i medel är cirka 30 procent dyrare än ett fast, rörligt eller mix avtal.

  Var femte (20 %) svenskt hushåll har fortfarande ett anvisningspris. Dessa avtal prissätts av någon anledning mycket högre än både de rörliga och fasta avtalen, nästan som en straffavgift för kundens passivitet.

 • Vad innebär införandet av elområden?

  Svenska kraftnät (SVK) ansvarar för att elnätet i Sverige ska fungera korrekt. Vid tillfällen där det uppstår obalanser i elnätet kan detta leda till att SVK begränsar exporten av el från Sveriges gränser. Flera av våra grannländer med Danmark i täten har tyckt att denna hantering är felaktig och att interna nätbegränsningar inte ska drabba landsgränserna utan mer lokalt den plats där de uppstår. Följden av dessa protester blev att EU-kommissionen tvingade SVK att ändra sitt
  sätt att hantera interna nätbegränsningar. Den 24 maj 2010 kom ett formellt beslut från Svenska Kraftnät om att per den 1 november 2011 dela in Sverige i fyra elområden.

  Uppdelningen av Sverige innebär att elpriset kommer att kunna vara olika i de olika elområdena beroende på kraftläget i respektive region. Det innebär således att det finns fyra olika elpriser och vilket pris som gäller för just din anläggning beror endast på var i landet den ligger.

  Att förstå elmarknaden och elpriserna är för dig som konsument redan tillräckligt knepigt och införande av fyra olika elområden gör det inte lättare. Vi på elskling.se har därför förberett vår tjänst så att du som konsument ska slippa beröras av ovan förändring när du söker efter ett nytt elavtal.

  När du matar in ditt postnummer kommer vi att direkt veta vilket elområde du bor i och därmed endast presentera de elavtal och elpriser som är relevanta för just din bostad. Vår ambition är att kontinuerligt arbeta för att du som elkund på ett så enkelt sätt som möjligt ska kunna få marknadens bästa elavtal baserat på dina förutsättningar och preferenser. Som användare av elskling.se behöver du därmed inte bekymra dig för införandet av elområden. Det du bör ha med dig är kunskapen om att elpriset kommer att variera beroende på var i landet du bor.

  Alla elavtal som presenteras för dig vid en jämförelse på elskling.se går att teckna och gäller för det postnummer du anger vid jämförelsens start.

 • Jag bor i södra Sverige, kan jag ändå köpa el från ett elhandelsbolag i Norrland?

  JA! Du kan välja vilket elhandelsbolag som helst oavsett var i landet du bor. Det kostar inget extra att leverera el för det elhandelsbolag du handlar elen ifrån oavsett hur långt det är mellan elhandelsbolaget och din bostad. Den fysiska platsen där elen produceras och matas in i nätet spelar ingen roll för din personliga elkostnad.

  Vissa elhandelsbolag väljer dock att inte erbjuda avtal i vissa områden såsom exempelvis elhandelsbolag som endast verkar lokalt.

 • Varför är energiskatten inte med på elskling.se?

  Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Förändring gäller från och med den 1 januari 2018. Det betyder att energiskatten inte längre kommer att debiteras av elhandlaren. Istället kommer elskatten att komma på elnätsfakturan framöver. Förändringen gör att energiskatten tas bort ur jämförelselistorna på
  elskling.se. Detta eftersom elskling.se jämför samtliga Sveriges elhandelsbolag (inte elnätsbolag).

 • Jag ska flytta - Hur påverkas mitt elavtal av detta?

  I samband med en flytt kan du säga upp ditt elavtal, även om du fortfarande är bunden. Det finns dock ett fåtal elhandlare vars avtalsvillkor för bundna avtal medför att du vid en flytt måste "ta med" dig avtalet om det fortfarande finns en bindningstid kvar. Om du flyttar in till din nya bostad utan att aktivt ha valt ett elhandelsbolag kommer ditt elnätsbolag att anvisa dig till ett elhandelsbolag och där får du oftast ett så kallat
  anvisningspris. Detta pris är i medel cirka 30 procent högre än de priser du får ifall du tecknar ett avtal om fast/rörlig eller mixpris.

  Vid flytt tecknar du enklast ett elavtal genom att besöka flyttingången på elskling.se. Där guidas du genom hela flyttprocessen. Nedan följer en kort beskrivning av vad du behöver göra och vad du skall tänka på när du flyttar till en ny bostad.

  • Börja med att kontakta ditt nuvarande elnätsbolag och meddela att du flyttar ut.

  • Därefter kontaktar du ditt blivande elnätsbolag (bolaget som äger kablarna till ditt nya boende) och tecknar ett elnätsabonnemang för bostaden du flyttar till. Om du är osäker kring vilket ditt nya elnätsbolag är kan du ta hjälp av vår kostnadsfria kundtjänst på 08-650 81 15.

  Att tänka på:
  Det är viktigt att du tecknar ditt elnätsabonnemang minst fem dagar innan du flyttar in. När du kontaktar ditt nya elnätsbolag ber du om att få anläggnings-id, områdes-id och beräknad årsförbrukning för den nya anläggningen. Anteckna även datum för tecknandet av elnätabonnemanget. När ovanstående är gjort kan du enkelt teckna ett elavtal via flyttingången på elskling.se. Genom att uppge de uppgifter som efterfrågas (du får dessa av ditt elnätsbolag) hjälper vi dig med bytet till det elhandelsbolag som du väljer. Vi rekommenderar att du är ute i god tid före flytten.

 • Har inte alla elhandelsbolag nästan samma elpris?

  Totalt finns det över 100 elhandelsbolag på den svenska marknaden med ett stort och varierande utbud av elavtal. Beräkningar gjorda av elskling.se visar att en normal villa, med en årlig förbrukning på 20 000 kWh, kan spara upp till 8 000 kr/år genom att agera aktivt och byta elavtal.

  Viktigt att notera är att varje elhandelsbolag har flera avtalsformer med olika prisnivåer och villkor. Det betyder att ett och samma elhandelsbolag både kan ha ett väldigt förmånligt erbjudande till en typkund medan deras erbjudande för en annan kund inte alls är det bästa. Därför rekommenderar vi konsumenterna att göra en egen unik jämförelse på elskling.se för att få marknadens bästa elavtal.

  Konsumenter som aldrig gjort ett aktivt val av elavtal har oftast ett så kallat anvisningspris eller tillsvidarepris/normalpris/enkelpris som det också kallas. Denna avtalsform är i medel cirka 30 procent dyrare än ett fast, mix eller rörligt elavtal.

 • Kan jag byta elnätsbolag?

  Nej! Det elnätsbolag du har idag beror helt och hållet på var din anläggning ligger. Elnätet är ett så kallat naturligt monopol. Detta då det inte lönar sig att flera elnätsbolag ska ha parallella kablar som går in till en och samma bostad. Det är således bara när du flyttar som du möjligen kan få ett annat elnätsbolag.

  Din elräkning består av två delar, den ena delen rör elhandeln och det är den delen du kan påverka genom att göra ett aktivt val på elskling.se. Den andra delen är från ditt elnätsbolag. elskling.se jämför inte nätavgifterna då dessa inte kan påverkas.

  Vilket elnätsbolag du har kan du se på din senaste elfaktura. Det är mycket viktigt att du tar fram denna faktura då du ska genomföra ditt byte på elskling.se. Genom att uppge kompletta uppgifter säkerställer du att den prisberäkning vi gör blir så korrekt som möjligt samt att bytet efter ditt val och godkännande av elhandelsbolag går så snabbt och smidigt som möjligt.

  Läs även:
  Förstå hur en elfaktura är uppbyggd

 • Jag saknar svenskt personnummer, men har en bostad i Sverige?

  elskling.se kan hjälpa dig med valet av elavtal till din bostad i Sverige. Om du saknar svenskt personnummer hänvisar vi dig till vår kostnadsfria kundtjänst på telefonnummer 08-650 81 15 för personlig vägledning i ditt ärende.

 • Kan jag byta elavtal för mitt företag på elskling.se?

  Ja! elskling.se kan kostnadsfritt hjälpa ert företag med valet av elavtal. Detta görs på företagstjänsten som du hittar här: foretag.elskling.se

 • Hur fungerar Elsklings unika kampanjer?

  Elskling jämför alla elavtal på den svenska marknaden. Därför kan du alltid hitta det bästa avtalet för just dig på Elskling. Du kommer inte hitta ett lägre elpris på någon annan site än vad du gör på Elskling.

  Dessutom har Elskling unika erbjudanden tillsammans med våra partners som ger ytterligare rabatterade priser.

  Elskling är helt oberoende i jämförelsen och vi tjänar inte mer pengar på att du väljer ett specifikt avtal. Vi får samma ersättning från elbolagen oavsett vilket avtal du väljer.

  Elskling kostar inget för dig att använda. Elskling tar en provision från elbolagen som inte påverkar ditt elpris.