Solenergi

Hur fungerar det nya solcellsstödet?

2022-07-04 Angelica Lindberg
hustak-tegelpannor-solceller.jpg

Från och med januari 2021 kan du få skatteavdrag när du investerar i en solcellsanläggning. Skatteavdraget ersätter det tidigare solcellsstödet. I den här artikeln går vi igenom hur det fungerar och vad du bör tänka på för att vara säker på att kunna dra nytta av det. Vi tipsar också om lämpligt tillvägagångssätt när du vill dra igång med installationen.

Det har blivit lättare för dig som privatperson att få ekonomiskt stöd när du vill installera solceller och solcellsbatterier. Före januari 2021 kunde du få tillbaka 20 procent av kostnaden för din solcellsanläggning. Det var Boverket som hanterade bidraget och du kunde få vänta i cirka 10 månader på att få din ansökan behandlad. Detta investeringsstöd är nu helt ersatt av en skattereduktion för grön teknik. Ibland kallas skattereduktionen för det gröna rotavdraget. Det är enklare att använda än det tidigare stödet och du behöver inte stå i kö för att få det. Men hur fungerar det?

Regler och krav

Skatteavdraget för grön teknik fungerar likadant som rotavdraget. När din solcellsanläggning är installerad och du får din faktura, är prisavdraget redan gjort. Din installatör ansöker på egen hand om ersättningen från Skatteverket, vilket betyder att du som privatperson slipper skriva en krånglig myndighetsansökan. Smidigt, eller hur?

Självklart finns det vissa regler och krav som gäller för att du ska kunna nyttja skatteavdraget. Här nedan går vi igenom de viktigaste.

Skatteavdragets utformning

 • Du kan som mest få skatteavdrag på 50 000 kronor per person och år.

 • Det är endast arbets- och materialkostnader som du kan få avdrag för. Kostnader för din installatörs resor och utrustning som används vid installationen ersätts inte.

 • Du kan få avdrag för högst 15 procent för installation av solceller, och högst 50 procent för installation av solcellsbatterier.

 • Endast installationer som påbörjades, slutfördes och betalades tidigast januari 2021 är aktuella för avdrag.

 • Du kan inte få avdrag för material som du köpt och installerat själv. Därför är det att rekommendera att använda sig av en certifierad installatör.

 • Om du får andra typer av ekonomiskt stöd av staten, en region eller en kommun för installationen, till exempel vanligt rotavdrag, kan du inte samtidigt få det gröna rotavdraget för samma arbete.

Vilka krav ställs på mig?

 • Du är minst 18 år gammal.

 • Du bor i Sverige, eller skattar minst 90 procent av din inkomst i Sverige.

 • Du har betalat tillräckligt med skatt under året.

 • Du bor helt eller delvis i bostaden där installationen sker.

 • Du äger minst en del av bostaden där installationen sker.

Hur du går tillväga - steg för steg

Dags att beställa installation av en solcellsanläggning, kanske med solcellsbatterier till. Här nedan tipsar vi om hur du bör tänka för att vara säker på att kunna nyttja skatteavdraget.

Steg ett, planera installationen

 • Det är bra att ha koll på vilken sorts arbeten som ger dig rätt till avdrag. I dagsläget godkänns

   

  installation av nätanslutet solcellssystem

  , det vill säga solceller som är anslutna till elnätet och endast förser det aktuella hushållet med el. Om din solcellsanläggning alstrar både solel och solvärme, ska minst 20 procent av den sammantagna produktionen utgöras av elproduktion. Du kan också få avdrag för

   

  installation av system för lagring av egenproducerad elenergi

  , i det här fallet solcellsbatterier. Den lagrade solelen ska endast användas av det aktuella hushållet.

 • Om ett arbete blir godkänt beror också på vilken typ av bostad du har. Godkända bostäder är småhus och ägarlägenheter som är inredda och utrustade för att bo i. Solcellsanläggningen ska placeras på eller i nära anslutning till bostaden. Om du bor på en lantbruksenhet kan du också ha rätt till avdraget, även om du placerar anläggningen på en ekonomibyggnad.

 • Se till att du har skattereduktion kvar att utnyttja. Detta gör du genom att kontakta Skatteverket och få ett intyg hemskickat. Du kan också använda

   

  Skatteverkets tjänst räkna ut skatt

   

  för att få ett hum om hur mycket skattereduktion du kan få.

Steg två, anlita en installatör

 • Innan arbetet påbörjas är det en god idé att ordna med ett avtal, där det framgår vilka villkor som gäller för installationen och skatteavdraget.

 • Företaget som utför din installation måste vara godkänt för F-skatt för att ha rätt till skatteavdraget. Kontrollera företagsinformationen innan du anlitar dem.

 • Ge dina uppgifter till installatören. För att utbetalningen ska gå snabbt och smidigt behöver du ha försett företaget med rätt uppgifter. Dessa uppgifter är bland annat ditt personnummer, fastighetsbeteckning om det gäller ett småhus eller bostadsrättsföreningens uppgifter om det gäller en bostadsrätt. Ibland kan du också behöva inkludera köpehandlingar eller arrendeavtal, beroende på din situation.

 • Skilj material och arbete från övriga kostnader. Eftersom du bara kan få skatteavdrag för material och arbete, inte för övriga omkostnader som företaget kanske har i samband med installationen, är det bra om dessa poster framgår tydligt i avtalet som du skriver med din installatör.

 • Du kan inte dra nytta av skatteavdraget om du anlitar din egna enskilda firma (oavsett vem som sedan utförde själva arbetet).

Steg tre, dags att betala installationen

 • Se till att namnet på dig som ska använda skattereduktionen finns på fakturan. Om det inte var du som fakturerades, blir du tvungen att styrka att det var du som betalade.

 • För att skatteavdraget ska vara aktuellt måste betalningen göras elektroniskt. Det kan till exempel vara en betalning gjord med kontokort eller Swish. Betalningar gjorda via en e-tjänst eller med inbetalningskort på bank räknas också som elektroniska.

 • Arbetet måste vara slutfört och betalat för att skatteavdraget ska kunna göras. Om du har betalat i förskott får installatören inte begära avdrag innan du ha gjort din slutbetalning.

 • Om du eller din installatör upptäcker att något har blivit fel i skatteavdraget, är det upp till installatören att rätta felet innan de ansöker om utbetalning från Skatteverket.

Efter avslutad installation

När installationen är klar ansöker din installatör om utbetalningen senast den 31 januari året därpå. När Skatteverket har tagit beslut om utbetalning till företaget, får du ett meddelande. I meddelandet finns information om avdraget och du har en chans att rätta till eventuella felaktigheter. Om du vill att någon annan person i ditt hushåll ska få skatteavdraget kan detta ordnas, förutsatt att personen också uppfyller alla krav.

Det finns mycket som är positivt med det nya solcellsstödet. Så länge du uppfyller Skatteverkets krav kan du se fram emot en relativt enkel process, där avdraget redan är gjort när du får fakturan av din installatör. Dessutom kan du dra nytta av avdraget på nytt i framtiden, om du exempelvis bygger ut samma solcellsanläggning.

Framtiden för förnybar, egenproducerad el ser ljus ut. Elskling guidar dig rätt när du går i funderingar kring elkostnader och elavtal. Jämför ersättning vid försäljning av el med Elskling – helt kostnadsfritt!

Fler i samma kategori

Se alla
Solceller på hustak med lertegelpannor och blå himmel i bakgrunden.
Solenergi Köpa eller leasa solceller?
Elskling tittar på hur det går till att hyra solceller, vad det kostar och vilka för- och nackdelar som finns.
Röd stuga intill havet.
Solenergi Kan man ha solceller på ett gammalt tak?
Vi går igenom vad du bör tänka på när du ska montera solceller på äldre tak.
Kanten av ett grått plåttak med blå himmel i bakgrunden.
Solenergi Kan man ha solceller på ett plåttak?
Många undrar om plåttak lämpar sig för solceller. Svaret är ja, men det finns saker du behöver tänka på.