Jämför elpriser

Till vardags används ordet "elpriser" när man talar om den del av elkostnaden som du själv kan påverka genom att välja det elavtal som passar dig bäst. Det är den delen av din elkostnad som elskling.se kan hjälpa dig att reducera.

De elpriser som presenteras på elskling.se uppdateras och kvalitetskontrolleras kontinuerligt under dygnet. Som Sveriges elbytesexpert har vi sedan starten 2007 utvecklat våra interna system och rutiner, för att alltid ha uppdaterad och korrekt prisinformation i tjänsten.

elskling.se är en oberoende aktör. Vi favoriserar inte på något sätt ett elhandelsbolag framför ett annat, utan jämför alla elpriser på ett komplett och objektivt sätt utifrån dina förutsättningar och preferenser.

Vi presenterar alltid elpriserna "inklusive allt", det vill säga det elpris du får betala. I totalpriset inkluderas samtliga skatter och avgifter som är kopplade till elavtalet. Dessa kan du enkelt ta del av i prisspecifikationen som finns på resultatsidorna.

Elskling tar inga avgifter från dig. Elpriserna du ser är desamma som på bolagens hemsidor. Utöver det ordinarie utbudet på marknaden finns det ofta även exklusiva kampanjer som endast går att teckna på elskling.se.

Din totala elkostnad består av två delar: elhandelskostnaden, som du kan påverka genom att aktivt välja ett elavtal, samt elnätskostnaden. Nätkostnaden, även kallad elnätsavgift, består av en fast kostnad samt en överföringsavgift baserat på mängden el som levereras till din anläggning. Genom att använda el på ett energieffektivt sätt reducerar du både elhandelskostnaden och överföringsavgiften till nätbolaget.

Lite kuriosa: Ett elhandelsbolag kan vara en del i ett elbolag, vilket ditt nätbolag också kan vara en del i. I folkmun benämns ofta elhandelsbolag som "elbolag".

Ditt elhandelsbolag köper upp el på elbörsen Nord Pool och ser sedan till att den flödar i dina elledningar när du ska tända en lampa, koka kaffe, titta på TV eller använda kylskåpet. Du betalar till elhandelsbolaget för den el du förbrukar utifrån den prissättning som regleras i ditt aktuella elavtal.

Olika elhandelsbolag har olika prismodeller och presenterar dessa på olika sätt när det gäller diverse påslag och avgifter. Att elhandelsbolagens elprisstruktur varierar kan försvåra för dig som konsument när du vill jämföra olika elhandelsbolag och deras erbjudanden med varandra.

För att du ska veta vilket elpris du får när du jämför elpriser på elskling.se räknar vi alltid fram ett totalpris inklusive alla avgifter, påslag och skatter och presenterar det för dig.

Den del av din elkostnad som avser elnätsavgiften betalar du till elnätsbolaget, även kallat nätägare eller nätbolag. Det svenska elnätet är ett så kallat naturligt monopol då det inte skulle löna sig att ha flera nätbolag med parallella elledningar till en och samma bostad. Det betyder att du inte kan välja nätbolag. Vilket elnätsbolag du är kund hos beror på var din anläggning ligger.

Elnätsavgiften som ditt elnätsbolag tar ut regleras av Energimyndigheten som ser till att nätbolagen endast tar ut en skälig avgift. Avgiften baseras på din säkringsstorlek (antal ampere) samt din elförbrukning. Du finner information om vilket elnätsbolag du har på din elräkning.

Jämför elpriser och byt elavtal

Sänk din månadskostnad och byt elavtal med Elskling! Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden till ditt nuvarande elavtal.

?
  • En miljon nöjda kunder
  • Enkel jämförelse
  • Fristående
  • Kostnadsfritt