Solenergi

Lagra extra solel med solcellsbatterier

2022-07-05 Johanna Westerlund
solpaneler.jpg

Tillhör du de som har en solcellsanläggning? Funderar du på om du borde komplettera den med ett solcellsbatteri, så att du kan lagra överskottet? I den här artikeln tittar vi på hur solcellsbatterier fungerar och hur mycket solel du kan lagra med ett solcellsbatteri.

Hur fungerar ett solcellsbatteri?

Ett solcellsbatteri kallas ibland för “hembatteri” och fungerar i princip likadant som vanliga uppladdningsbara batterier som du hittar i olika sorters hemelektronik. Solcellsbatteriet är dock avsevärt större och mer kraftfullt. En solcellsanläggning kan inte lagra elektricitet av sig själv, men om du har ett solcellsbatteri lagras den el som inte används av din fastighet i solcellsbatteriet. Elen som lagrats på batteriet förbrukas när solen inte skiner och solcellerna inte kan producera någon el.

Solenergin lagras i form av likström (DC), vilket är samma typ av ström som dina solceller alstrar. Då ditt hushåll använder sig av växelström (AC), är det nödvändigt att konvertera batteriets likström till växelström för att den ska bli användbar. Många solcellsbatterier har inbyggda växelriktare, som konverterar elen så fort den används. Solcellsbatterier är oftast blybaserade eller litiumbatterier.

Små batterier som används ofta

Ett vanligt solcellsbatteri kan lagra 5-15 kWh. En genomsnittlig villa förbrukar normalt mellan 25 och 75 kWh per dygn. Det är alltså inte meningen att lagra stora mängder solel under lång tid – batterierna lagrar små mängder el som ska användas omgående. På grund av våra mörka svenska vintrar är det svårt att självförsörja sig med solel, men under sommarmånaderna kan du nyttja överskottet från din solcellsanläggning direkt om du har solcellsbatterier.

Hur många solcellsbatterier behöver jag?

Hur många (och stora) batterier som behövs till just din anläggning beror på hur stor den är. Enligt Chalmersforskaren Erik Nygård är det rimligt att tänka 1 kWh batteri per kW solceller. Om din solcellsanläggning är på 10 kW passar det alltså med ett batteri på 10 kWh.

Priset på solcellsbatterier varierar, men små batterier är ofta dyra. Det kan löna sig att införskaffa ett större batteri istället för flera små. Ditt individuella energibehov styr också hur många batterier du behöver – en liten villa med en mindre solcellsanläggning kan förbruka mer energi än en större.

Varför ska man lagra sin solel?

De flesta som har solceller till sin villa väljer att sälja en stor del av sin solel, ofta över halva den totala årsproduktionen. Med ett solcellsbatteri minskar du den del av solelen som säljs, samtidigt som du ökar din egenanvändning.

Dina solceller producerar som mest energi mitt på dagen, när du behöver den som minst. Överskottselen som produceras på dagen matas då ut i elnätet, så att du måste köpa tillbaka den på kvällen när ditt behov av el ökar. Ditt solcellsbatteri aktiveras vid behov, vilket betyder att du använder en större andel av den el som dina solceller producerar direkt. Det innebär att du blir mer självförsörjande.

Bor du på landsbygden, där elförsörjningen kan vara opålitlig och strömavbrott är en del av vardagen? Då kan det vara en god investering att komplettera din solcellsanläggning med ett solcellsbatteri. I och med att du använder din solel direkt, utan att köpa tillbaka den från elnätet först, påverkas du mindre om elpriserna skulle förändras. En annan fördel med solcellsbatterier är att de bidrar till att energiklassa ditt hus. Vissa kreditinstitut erbjuder mer förmånliga villkor för villor i energiklass A, B och C.

Nackdelar med solcellsbatterier

I nuläget är det fortfarande relativt dyrt med solcellsbatterier – batterier till normalstora villor kostar från cirka 20 000 kronor ändå upp till 100 000 kronor. Ett blybaserat batteri kostar ungefär hälften så mycket som ett litiumbatteri, men har kortare livslängd. Oavsett vilken batterityp du väljer, så har batterierna en kortare livslängd än vad själva solcellerna har. Det betyder att du är tvungen att byta batterier minst en gång under din anläggnings livslängd.

Mängden pengar du sparar på att lagra din solel är också ganska låg, eftersom du idag får skattereduktion för den överskottsel som du säljer. De batterier som finns på marknaden i dagsläget klarar inte av att lagra el under en längre tid. Om ett solcellsbatteri är fulladdat börjar det ganska direkt att ladda ur sig själv. Det gör att du inte kan lagra el som dina solceller producerar på sommaren, när ett par soliga dagar kan skapa ett stort överskott, till vintern när solen knappt visar sig. Sammantaget kan man säga att det inte är särskilt lönsamt att lagra solel som det ser ut just nu.

Hur blir det i framtiden?

Utvecklingen går hela tiden framåt, så även när det gäller solenergi och batteriteknik. Förut var det vanligast med blybaserade batterier, men litiumbatterier blir långsamt bättre och mer prisvärda.

År 2021 infördes ett nytt grönt avdrag på inköp av solcellsbatterier. Med detta avdrag har du rätt att dra av 50 procent av kostnaden när du köper ett solcellsbatteri (upp till 50 000 kronor). Du kan läsa mer om det gröna avdraget på Skatteverkets webbplats.

Med fallande batteripriser och möjlighet till avdrag för grön teknik, är det möjligt för fler att skaffa solcellsbatterier till sina solcellsanläggningar. Vi på Elskling hänger med i svängarna och hjälper dig som konsument att enkelt hitta rätt – jämför elpriser, ersättning och avtal med Elskling idag.

Fler i samma kategori

Se alla
Solceller på hustak med lertegelpannor och blå himmel i bakgrunden.
Solenergi Köpa eller leasa solceller?
Elskling tittar på hur det går till att hyra solceller, vad det kostar och vilka för- och nackdelar som finns.
Röd stuga intill havet.
Solenergi Kan man ha solceller på ett gammalt tak?
Vi går igenom vad du bör tänka på när du ska montera solceller på äldre tak.
Kanten av ett grått plåttak med blå himmel i bakgrunden.
Solenergi Kan man ha solceller på ett plåttak?
Många undrar om plåttak lämpar sig för solceller. Svaret är ja, men det finns saker du behöver tänka på.