Vi jämför Svealands Elbolag elpriser

Som ledande och oberoende elbytartjänst jämför elskling.se Sveriges samtliga elhandelsbolag. Du har valt att visa mer information om Svealands Elbolag: ett av Sveriges 131 elhandelsbolag.

Svealands Elbolag AB

Svealands elbolag är ett privat svenskt oberoende elbolag med över 30 000 kunder. Vi har ingen elproduktion och heller inget elnät där vi får in kunder ifrån. Vi har alltså inget intresse av varken höga elpriser eller höga elnätspriser för att maximera intäkter från annan verksamhet.

Vi tror på valfrihet och vi erbjuder därför alla våra kunder kostnadsfri valfri ursprungsmärkning på sin el. Vi erbjuder Vattenkraft, Solkraft, Vindkraft, Kärnkraft eller Sverigemix som är en mix av alla kraftslag på den skandinaviska elbörsen.

Vi satsar också stora resurser på digitalisering och automatiserade processer men framförallt att erbjuda en bra arbetsmiljö åt vår personal som är vår största tillgång som ett renodlat kunskapsbolag.

Vi har bland annat utvecklat en unik tjänst med samfakturering av elnät och el som är mycket uppskattad av våra kunder. Tjänsten som vi kallar Miljöfaktura innebär att kunden kostnadsfritt får alla sina el- och elnätsfakturor på en samlingsfaktura oavsett var i Sverige man bor eller hur många anläggningar man har.

Varmt välkommen som kund hos Svealands elbolag!
Just nu jämför elskling.se elpriser för 99 elavtal från Svealands Elbolag.

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal

Totalt antal unika elavtal på elskling.se: 2103 stycken