Vi jämför OK-Q8 elpriser

Som ledande och oberoende elbytartjänst jämför elskling.se Sveriges samtliga elhandelsbolag. Du har valt att visa mer information om OK-Q8: ett av Sveriges 131 elhandelsbolag.

OK-Q8 AB

Vi på OKQ8 vill göra det enkelt för människor i rörelse att göra hållbara val. Därför erbjuder vi elavtal med 100% förnybar el.

Som OK-medlem får du även bonus på varje förbrukad kWh. Du som vill göra något extra för miljön kan välja tilläggsprodukten Miljöplus och automatiskt skänka 3 öre/kWh till Vi-skogen.
Just nu jämför elskling.se elpriser för 8 elavtal från OK-Q8.

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal

Totalt antal unika elavtal på elskling.se: 2103 stycken