Vi jämför alla elbolag

Som ledande och oberoende elbytartjänst jämför elskling.se Sveriges samtliga elhandelsbolag. Du har valt att visa mer information om Lunds Energi: ett av Sveriges 152 elhandelsbolag.

Lunds Energi AB

Lunds Energi var ett varumärke som tillhörde energibolaget Lunds Energikoncernen AB numera Kraftringen Energi.

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal

Totalt antal unika elavtal på elskling.se: 3266 stycken