Solenergi

Hur många solceller behövs till ett hus?

2022-09-30 Angelica Lindberg
tegelhus-solceller-soligt.jpg

Det blir allt mer populärt för villaägare att installera solceller. Men hur vet man hur många solceller man behöver? I den här artikeln går vi igenom saker att tänka på när man ska dimensionera sin solcellsanläggning, och de faktorer som styr hur mycket solel just du kan producera.

Många har redan tagit steget och börjat utnyttja den hållbara energikälla som solens strålar utgör, genom att installera solceller på sitt hustak. En av de första frågorna som dyker upp när man väl tagit beslutet rör dimensioneringen på anläggningen. Det finns i huvudsak fem faktorer som styr hur många solpaneler du behöver, och dessa går vi igenom nedan.

1. Din individuella elförbrukning per år

För att räkna ut hur många solceller du behöver, behöver du ha koll på din årliga elförbrukning. Den förväntade årliga elproduktionen från solcellerna bör vara lika stor eller mindre än den mängd el du förbrukar årligen. Om du producerar mer el än du använder, och alltså måste sälja mer el än du köper, blir du nettoproducent. Detta kan innebära sämre villkor i ditt elavtal och eventuellt inmatningsavgifter, vilket du vill undvika. Det vanligaste är att du inte driver din villa på solel till 100 %. Under perioder där solpanelerna producerar lite el (till exempel på vintern) eller ingen el alls (på natten) köper du din el från elnätet.

Enligt Statistiska Centralbyrån är en normal elförbrukning för en villa på 150 kvm cirka 18 000 kWh per år. Om man inte använder el för varmvatten och uppvärmning, utan exempelvis fjärrvärme eller biobränsle istället, landar elförbrukningen på cirka 6 000 kWh per år. Men detta kan variera. Hur mycket el ett hus förbrukar beror bland annat på hur många som bor där och i hur stor omfattning elektriska apparater och belysning används. Pensionärer förbrukar generellt mindre el än tonåringar, till exempel. Saker som att tvätta och baka varje dag kan också spela stor roll för elförbrukningen.

Du kan enkelt kontrollera din elförbrukning genom att titta på din elräkning eller elmätare. Du kan också göra en uppskattning genom att multiplicera villans kvadratmeter med:

  • 120 * kvm om du har direktverkande el

  • 40 * kvm om du värmer ditt hus utan el

Man kan till exempel tänka sig att en villa på 120 kvm utan direktverkande el har en ungefärlig elförbrukning på 120 x 120, vilket blir 14 440 kWh per år. När du har räknat ut din elförbrukning, är det dags att titta på hur många solpaneler som bäst kan motsvara den.

För att din investering ska bli lönsam, behöver du en solcellsanläggning på minst 3 kW, vilket motsvarar ungefär 8 solpaneler. 1 kW solceller täcker en yta på cirka 5–8 kvm och kan producera kring 800–1 000 kWh per år i söderläge. En genomsnittlig svensk solcellsanläggning är på cirka 9 kW, vilket innebär att den kan producera kring hälften av den genomsnittliga villans elförbrukning (7000–10000 kWh per år).

Det finns egentligen ingen gräns för hur många solceller du får ha, men för att räknas som mikroproducent får du ha en solcellsanläggning på maximalt 43,5 kW.

Så här kan du räkna ut kWh

Beteckningen kWh står för kilowattimme. Watt är ett mått på effekt, och effekt visar i sin tur hur mycket energi som går åt under en viss tid. Det “W” som står på olika elektriska apparater är alltså ett mått som visar med vilken hastighet en apparat förbrukar energi. En wattimme, eller Wh som det ofta förkortas, visar hur mycket energi som går åt under en timme. Det är denna måttenhet som används för att berätta hur mycket el du har använt.

En vanlig tvättmaskin drar kring 2 000 Watt när den värmer upp vattnet. Den värmer inte vatten under hela tvättprogrammet, men låt oss säga att den värmer vatten i 30 minuter, alltså 0,5 timmar. Vi kan då multiplicera effekten 2 000 W med tiden 0,5 timmar och får då fram 1 000 Wh. 1 000 är detsamma som 1 kWh. Kilo betyder 1 000 och återfinns till exempel också i måttet kilogram, 1 000 gram. Elpriserna varierar, men om en kWh för närvarande kostar 1,5 kr betyder det alltså att det kostar 1,5 kr för att tvättmaskinen ska kunna värma vattnet.

Olika apparater har olika hög effekt. På 1 kWh kan du till exempel använda luftkonditionering i en timme, ladda en laptop i 15 timmar och använda ett strykjärn i 27 minuter.

2. Din huvudsäkrings storlek

Något annat som spelar stor roll för hur många solpaneler du behöver är huvudsäkringens storlek. Ju större solcellsanläggning du installerar, desto kraftigare säkringar behövs. Huvudsäkringen styr hur hög maxeffekt solcellerna kan ha. Man kan räkna ut hur många solceller elcentralen tillåter på detta vis: 230 V x 3 faser x huvudsäkringens storlek. Då får man fram vilken effekt på solcellerna som huset klarar av.

Om huvudsäkringen är för liten, riskerar man att ofta drabbas av strömavbrott. En huvudsäkring på 16 ampere klarar av solceller med en maxeffekt på 11 kW, medan en huvudsäkring på 20 ampere klarar av 13,8 kW.

Din solcellsanläggnings angivna effekt är den maximala toppeffekt som den kan uppnå. Detta kallas ibland kWp, där “p” står för engelskans peak. I praktiken är det inte särskilt ofta som toppeffekten uppnås. Om det skulle hända är det oftast under en kortare period (till exempel mitt på dagen en ovanligt solig sommardag). Detta gör att det ändå är vanligt att överdimensionera solcellsanläggningen något i förhållande till huvudsäkringen.

En solcellsanläggning har en växelriktare som omvandlar den likström som kommer från solcellerna till växelström för bostaden. Växelriktaren kan dimensioneras efter huvudsäkringens storlek, så att den stryper solcellernas effekt de stunder som toppeffekten blir för hög för huvudsäkringen. På så sätt förhindrar man att huvudsäkringen blir överbelastad även om solcellernas effekt är högre än den klarar av. Enligt Sveriges el-lag så får den som producerar el för eget bruk ha en huvudsäkring på allra högst 63 ampere.

3. Din tillgängliga takyta

Det säger sig självt att storleken på taket avgör hur många solpaneler du får plats med. Man kan alltid köpa fler solpaneler, men taket kan inte göras större. Både takets totala yta och eventuella skorstenar och takfönster begränsar hur många solpaneler som ryms på taket. Detta leder i sin tur till att anläggningens totala effekt i kW begränsas.

Som utgångspunkt kan man tänka sig att ett vanligt villatak rymmer kring 40–60 kvm solpaneler. En solpanel är vanligtvis cirka 1,75 kvm stor. Det innebär att taket som mest får plats med 36 solpaneler. För att kompensera för takfönster och annat som äter upp yta, kan du räkna med 2 kvm yta per solpanel. En genomsnittlig solcellsanläggningen i Sverige 2021 hade en storlek på cirka 50 kvm, vilket motsvarar ungefär 28 solpaneler. Det krävs ungefär 6 kvm takyta per installerad kW, vilket betyder att du som minst måste ha 18 kvm tillgänglig takyta för att komma upp i en lönsam anläggning (3 kW).

Du kan mäta ditt tak manuellt genom att först mäta takets bredd. Sedan mäter du längden från takfot till taknock, det vill säga från stupränna till takets högsta punkt. Om du vill undvika att klättra upp på taket kan du binda fast ett snöre i en tyngd, som du sedan kastar över huset. Därefter klipper du av snöret vid takrännorna och multiplicerar längden med bredden.

Om takytan inte är tillräcklig finns markinstallation som ett alternativ, men detta är inte så vanligt i villaområden och kräver bygglov. Dessutom tar man då yta i anspråk som kunde ha använts till annat, vilket inte är fallet med en takinstallation.

4. Vilken lutning och riktning ditt tak har

Den absolut bästa placeringen för solceller är med en lutning på 30–40 grader i söderläge. En sådan placering låter dem producera maximalt med el. Det går att placera solceller i västlig eller östlig riktning också, men däremot placeras de vanligtvis inte i norrläge. Eftersom exponeringen för solljus är låg i norrläge blir också elproduktionen låg, vilket gör investeringen olönsam.

En nackdel med solceller idag är att deras påverkas mycket av solstrålarnas infallsriktning. Om delar av ditt tak är riktat åt norr, bör du inte använda den ytan utan måste kanske istället kompensera med fler solpaneler på andra delar av taket. Om ditt tak är platt behöver solpanelerna vinklas upp, vilket också påverkar antalet solpaneler som får plats – detta eftersom de inte får skugga varandra. Uppvinklade solpaneler gör att fasadens form förändras, vilket i vissa fall betyder att du måste ansöka om bygglov först.

Det kan vara svårt att veta exakt vilka förutsättningar taket har när det gäller lutning och riktning. Din solcellsleverantör kan hjälpa dig att göra en första bedömning.

5. Din individuella budget

Solceller har en livslängd på uppåt 30 år och är därför en långsiktig investering. Men installationskostnaden är idag relativt hög, och hur många solceller du kan installera beror på din egen budget och hur mycket du är beredd att investera. Det finns alltid en möjlighet att börja med ett mindre antal solpaneler och sedan utöka anläggningen, även om många väljer att ta hela kostnaden för en komplett solcellsanläggning på en gång. Solpanelerna i sig kostar, men installationsarbetet utgör ofta mer än en tredjedel av det totala priset för anläggningen.

Som tidigare nämnt rekommenderas man att köpa en anläggning på minst 3 kW. Det är nämligen så att priset per kilowatt blir dyrare för en mindre anläggning, eftersom de fasta kostnaderna är de samma som för en större. Om man går efter Energimyndighetens prisstatistik, så är priset per installerad kW cirka 20 % högre för en anläggning på 5 kW, jämfört med en anläggning på 10 kW (17 625 mot 14 750 kr). Om anläggningen är mindre än 5 kW blir priset per installerad kW ännu lite högre.

Det är alltid en god idé att ta offerter från flera olika solcellsleverantörer och jämföra dem, för att landa i ett pris som passar din budget.

Sammanfattningsvis kan man säga att de flesta villatak är tillräckligt stora för att solpaneler på dem skulle kunna producera en stor del av ett hushålls årliga elförbrukning. De individuella förutsättningarna kan dock variera en hel del. Det mest rimliga är att installera en anläggning som täcker ditt elbehov, inte en som producerar ett stort överskott.

Sälj din överskottsel smart med Elskling

Är du redan en stolt innehavare av solpaneler och producerar din egen solel? Under sommarhalvåret producerar du vanligtvis ett elöverskott, som du kan sälja tillbaka till elnätet. Olika elbolag kan ge dig olika stor ersättning för din överskottsel. Med Elsklings jämförelseverktyg kan du jämföra försäljning av el och se vilken ersättning flera olika elbolag kan erbjuda. På så sätt blir det enkelt för dig att hitta en ersättning som passar dig. Att jämföra går snabbt och är kostnadsfritt. Testa att göra en jämförelse redan idag!

Fler i samma kategori

Se alla
Solceller på hustak med lertegelpannor och blå himmel i bakgrunden.
Solenergi Köpa eller leasa solceller?
Elskling tittar på hur det går till att hyra solceller, vad det kostar och vilka för- och nackdelar som finns.
Röd stuga intill havet.
Solenergi Kan man ha solceller på ett gammalt tak?
Vi går igenom vad du bör tänka på när du ska montera solceller på äldre tak.
Kanten av ett grått plåttak med blå himmel i bakgrunden.
Solenergi Kan man ha solceller på ett plåttak?
Många undrar om plåttak lämpar sig för solceller. Svaret är ja, men det finns saker du behöver tänka på.