Fördelar och nackdelar med solenergi

2022-08-22 10:50

Solenergi är en hållbar energikälla som ofta framställs i ett mycket positivt ljus(!). Men vilka nackdelar finns det med solenergi? I den här artikeln går vi igenom fördelar och nackdelar med solenergi och ställer dem mot varandra.

De flesta är med på att samhället måste ställa om till att använda förnybara energikällor för att skydda klimatet. En förnybar energikälla fylls successivt på igen och kommer därför inte att ta slut under en överskådlig framtid. Solenergi är ett exempel på en sådan energikälla. Om vi skulle kunna omvandla all solenergi som träffar jorden under två timmar, skulle vi kunna täcka hela världens energibehov under ett helt år! Tekniken för att göra detta finns inte riktigt ännu, men vi har kommit en bit på väg.

Solens strålar träffar hela tiden vår jord och översköljer den med ljusenergi och värmeenergi. Dessa kan vi idag ta vara på med hjälp av solceller och solfångare. Solenergi används ofta som ett samlingsnamn för både solel från solceller och solvärme från solfångare. I den här artikeln tittar vi främst på solceller när vi jämför fördelar och nackdelar.

Det finns många fördelar med att nyttja solenergi. Här nedan radar vi upp några av de främsta och tittar närmare på dem.

Fördelar med solenergi

 • Solenergin är oändlig.
  Enligt forskarnas beräkningar kommer solen att lysa i flera miljarder år framåt. Det betyder att vi kan ta emot oändliga mängder solenergi under en lång tid framöver. I nuläget använder stora delar av världen fortfarande fossila energikällor för att täcka befolkningens energibehov, vilket vi måste ändra på. Solenergi är en bra kandidat för att ersätta fossila energikällor.
 • Solenergi är miljövänlig och utsläppsfri.
  Det enskilt största hotet mot vår miljö är utsläpp av koldioxid, som bidrar till en förstärkt växthuseffekt och därmed global uppvärmning. När värme och el produceras av solenergi genereras inga koldioxidutsläpp. Solenergi är ren, grön och hållbar. Majoriteten av alla solceller som produceras idag är gjorda av kisel. Kisel är ett av jordens vanligast förekommande ämne, så det är inte svårt att få fram material till fler solceller.
 • Solpaneler kräver sparsamt med underhåll och är tysta.
  Solpaneler behöver inget bränsle för att fungera. De saknar rörliga delar och därför är det heller ingenting som slits vid användningen. Detta gör att det sällan är saker som går sönder. Det enda man behöver byta ut under solcellsanläggningens livstid är växelriktaren. Att rörliga delar saknas innebär också att solceller inte genererar något buller som kan vara störande för omgivningen. Läs mer om hur solceller fungerar här.
 • Du påverkas mindre av elpriserna om du har en solcellsanläggning.
  När du har installerat solceller kan du själv producera tillräckligt mycket solel för att täcka hela eller delar av din elförbrukning. Detta gör också att du inte drabbas lika mycket av svängningar i elpriserna. På sommaren kan du i Sverige vara självförsörjande på solel. Om du producerar mer solel än du behöver kan du använda dig av ett solcellsbatteri för att nyttja den extra solelen senare, eller sälja ditt överskott till det allmänna elnätet. I en tid där elpriserna stiger allt mer kan en solcellsanläggning vara en investering som ger dig enkel tillgång till billig el under en lång period framåt.
 • Värdet på ditt hus ökar om du har installerat solpaneler.
  Inte nog med att solpaneler är en lönsam investering, de höjer även värdet på ditt hus. Enligt en studie från 2019 höjs en svensk villas värde med i genomsnitt 300 000 kronor, om den har solceller. När det är dags att sälja din villa blir den mer attraktiv för potentiella köpare om den kan producera solel eller solvärme.

När man har läst hit verkar det ju mycket positivt med solenergi, men så klart finns det även nackdelar. Även solen har sina fläckar, skulle man kunna säga. Här nedan går vi igenom några nackdelar med solenergi.

Nackdelar med solenergi

 • Solceller är dyra i inköp Att köpa och installera solceller kan utgöra en ganska hög engångskostnad, som inte alla har råd med. När man investerar i solceller innefattar priset kostnader för själva solcellsmodulerna, växelriktare, kablaget och installationen i sig. Slutpriset kan landa på 100 000 kronor och uppåt för en normalstor villa. Det dröjer cirka 10–15 år innan anläggningen har återbetalat sig och går över till att enbart generera vinst.
 • Väder och säsong har stor påverkan på solcellernas produktion För att solceller ska generera maximalt med solel krävs så mycket direkt solljus som möjligt. En solig sommardag är det inga problem, men faktum är att elproduktionen går ner avsevärt så fort solen går i moln. Även skuggor på solpanelerna hämmar produktionen. På vintern är dagarna korta, solen står lägre och det är oftare molnigt. Dessutom kan solpanelerna täckas av snö, vilket slår ut produktionen helt. Dessa faktorer gör att det inte går att vara självförsörjande med solel under vinterhalvåret i Sverige, vilket innebär att man antingen måste köpa el eller ha en annan energilösning som täcker upp. Det är ju också under vinterhalvåret som vi behöver mest el.
 • Det går idag inte att lagra solel effektivt. På sommaren produceras ofta ett överskott av solel, som hade varit perfekt att spara till vinterhalvåret. Tyvärr är det inte möjligt att göra det i dagsläget. De solcellsbatterier som finns kan bara lagra små mängder el, och de laddas fort ur om elen inte används. Dessutom är solcellsbatterier så pass dyra att det är tveksamt om det är en värdefull investering, ovanpå en redan dyr solcellsanläggning.
 • Solceller och solfångare är inte helt koldioxidneutrala. Även om solceller och solfångare inte genererar några koldioxidutsläpp när de är i drift, så bidrar tillverkningen av dem till utsläpp. Många solceller som finns på marknaden idag tillverkas i Asien, där man fortfarande använder kolkraft i stor utsträckning. Transporten av solcellerna från produktionslandet till där de ska installeras genererar också sin beskärda del av utsläpp.
 • Solceller tar mycket yta i anspråk Ju större ditt energibehov är, desto fler solceller måste du installera. Solceller kräver mycket utrymme och det är inte säkert att ditt tak är tillräckligt stort för det antal solpaneler du behöver. Det går att ha solpanelerna på marken också, men då tas yta upp som kunde ha använts till något annat. Dessutom är solceller stöldbegärliga och det är lättare för eventuella tjuvar att stjäla markstående solceller.
 • Solceller är inte särskilt snygga. Det är många som inte uppskattar utseendet på traditionella solpaneler. På ett tak till ett äldre hus kan de sticka ut en hel del och förfula helhetsbilden av gamla kvarter.

Nu har vi sett några nackdelar med solenergi, som är värda att tänka över. Väger fördelarna upp för nackdelarna? Det är en fråga om personligt tycke, men faktum är att det redan idag finns lösningar som gör några av nackdelarna mindre kännbara.

Det stämmer att det är dyrt att installera solceller idag, men det går att få skatteavdrag för installationen. Solceller har också blivit billigare på senare tid. Under vinterhalvåret har solcellerna svårt att producera el, men Sverige har faktiskt lika många soltimmar som norra Tyskland utslaget på ett år. De pengar man tjänar på att sälja överskottsel under den ljusa sommaren kan användas för att köpa el under vintern.

Tekniken förbättras hela tiden, och även om det inte är särskilt lönsamt med solcellsbatterier idag, är chansen stor att det snart dyker upp bättre och billigare batterier på marknaden. Det är sant att tillverkningen av solceller skapar en del utsläpp, men produktionen av solel är helt utsläppsfri och efter bara två år blir anläggningen klimatpositiv. Det innebär att solceller är klimatpositiva under cirka 95 % av sin livstid. Solceller kräver en del yta, men de sitter oftast på tak där man ändå inte vistas. När det kommer till deras utseende har utvecklingen gått snabbt framåt, och det finns idag solceller som efterliknar olika sorters takpannor.

Med solenergi kan alla vara med och bidra

Solenergi är gratis och relativt jämnt fördelad över planetens yta, redo att nyttjas av den som vill och kan. Man kan säga att den är en demokratisk energikälla, eftersom alla människor potentiellt sett skulle kunna utvinna den. Även i ett land som Sverige, som har färre soltimmar under vinterhalvåret, lönar det sig i längden att investera i solceller. Om du kompletterar egenproducerad solel med inköpt el från förnybara källor, så kan du helt undvika fossila bränslen och leva helt på hållbar, miljövänlig energi.

Att investera i solenergi är ett sätt att bidra till en bättre värld. För att säkra en hållbar framtid för kommande generationer måste vi gå över till förnybar energi, och solen är vår enskilt största energikälla.

Elskling hjälper dig att hitta rätt bland elbolagen

Vill du byta elbolag, kanske till ett som erbjuder el från solenergi och andra förnybara energikällor? Med Elsklings jämförelseverktyg kan du snabbt jämföra flera elbolag samtidigt. På så sätt kan du enkelt hitta rätt elbolag för just dig. Är du redan mikroproducent av solel? Då kan Elskling hjälpa dig att jämföra vad elhandelsbolag vill betala för din el. Att jämföra är kostnadsfritt. Prova redan idag!

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 700 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal