Solceller på vintern

2022-08-22 10:46

En solig svensk sommardag är det inte svårt att tänka på solceller som en god investering. Men fungerar solcellerna på vintern också? I den här artikeln går vi igenom hur solceller påverkas av vinterns mörker, kyla och snö.

Solenergi är en förnybar energikälla och solceller blir en allt vanligare syn runt om i världen, även här i Sverige. En vanlig fundering hos de som funderar på att investera i solceller rör Sveriges mörka vintrar. Solen står lägre, det är oftare molnigt och dagarna är korta. Hur bra fungerar solceller egentligen under dessa förhållanden?

Minskad solinstrålning påverkar produktionen

Hur mycket el solceller kan producera beror inte hur varmt det är, utan framförallt på hur mycket solljus som träffar dem. Man brukar kalla denna faktor för solinstrålning. I det här fallet handlar det om hur mycket sol ett visst område får. Det är vanligt att tala om soltimmar per år för att beskriva solinstrålningen.

Att solcellsanläggningens elproduktion styrs av antalet soltimmar är ett faktum. På vintern blir dagarna allt kortare i Sverige, speciellt om man bor längre norrut. Den lägre infallsvinkeln gör också att mindre direkt solljus kan tas upp. Solcellerna klarar av att producera el även vid indirekt solljus, till exempel vid lättare molnighet. Men det går inte att förneka att den svenska vintern levererar mycket mindre användbart solljus jämfört med sommaren. Beroende på var man befinner sig i Sverige kan produktionen av solel en genomsnittlig sommarmånad vara upp till 100 gånger högre än i december. Generellt sett sker 3–7% av årsproduktionen av solel under vinterhalvåret.

Framåt vårkanten börjar produktionen att öka igen. Soltimmarna blir fler och solstrålarna reflekteras i kvarvarande snö på marken. En studie från från forskningsinstitutet SINTEF visar att denna reflektion hjälper till med solinstrålningen och ger elproduktionen en extra skjuts.

Kan solceller skadas av kyla?

Kyla i sig är vanligtvis inget problem för solceller. De riskerar inte att frysa sönder i verkligt låga temperaturer. Faktum är att solceller fungerar bättre när det är lite kallare ute. Vid kallt väder sänks solcellernas arbetstemperatur, vilket ger en bättre elproduktion. Allt för varma dagar begränsar solcellernas verkningsgrad. Om det är över 25 grader varmt ute kan man börja se en energiförlust. Den optimala temperaturen för solcellsteknologin ligger på minus 5 grader. Därför är inte själva kylan på vintern något negativt för solcellerna.

Däremot kan snabbt växlande temperaturer vara påfrestande för dina solceller. En solig, mild vinterdag som sedan byts i en iskall vinternatt kan orsaka mikrosprickor i solcellerna som på sikt minskar deras effektivitet.

Fungerar solceller som är täckta av snö?

Vintern kommer inte bara med mörker och kyla, utan även snö och is. Kan snötäckta solceller ändå producera el? Det korta svaret är nej. Om snötäcket är mer än 1 cm tjockt produceras ingen el alls. Eftersom solcellerna är seriekopplade i solpanelen, försämras produktionen avsevärt även om bara en del av panelen har snö på sig. Men om det bara rör sig om ett lätt puder så kan solcellerna ändå ta vara på solens strålar. Detsamma gäller om de har ett tunnare lager is på sig.

I södra Sverige tenderar den snö som faller att smälta bort ganska fort, så det är sällan man ser snötäckta solpaneler där. Solceller är hala och ligger i lutning, så det är enkelt för snön att glida av. Dessutom producerar solcellerna lite värme som biprodukt när de alstrar el, vilket ytterligare underlättar smältningen. Hur lätt snön kan glida av beror förstås en del på takets utformning. Ju brantare taket är, ju lättare glider snön av. Om det finns snörasskydd på taket tenderar snön att ligga kvar längre.

Det är på nordligare breddgrader som långvariga snötäcken är en vanlig syn. I norra Sverige kan snön lägga sig tidigt på vinterhalvåret och sedan ligga kvar långt in på vårkanten. I dessa områden kan man inte förvänta sig någon solelproduktion på vintern.

Hur tar jag bort snö från mina solceller?

Men om nu snö på solcellerna helt blockerar deras elproduktion, är det väl en bra idé att ta bort den? Många solcellsexperter menar att riskerna förmodligen är större än vinsterna. Det innebär alltid en fallrisk att vistas på hustak, speciellt i vinterns halka. Man får ha i åtanke att en väldigt liten del av årsproduktionen sker på vintern, även om solpanelerna skulle vara snöfria. Du förlorar alltså inga stora summor pengar på att dina solceller är täckta av snö.

Om du ändå har bestämt dig för att ta bort snön från dina solpaneler, kommer här några tips som kan vara bra att läsa igenom innan du sätter igång.

  • Det finns företag som är specialiserade på snöborttagning från solceller. Kanske erbjuder till och med din solcellsinstallatör en sådan tjänst? Anlita hellre en expert än att ge dig upp på taket själv.

Om du själv ska utföra snöröjningen, gör så här:

  • Stäng av anläggningen via växelriktarens brytare.
  • Slå ifrån säkringen på anläggningens krets.
  • Se till att du har på dig lämplig och godkänd säkerhetsutrustning innan du klättrar upp på taket.
  • Använd inte spadar, skyfflar eller andra hårda verktyg för att ta bort snön. Det är lätt att skada solpanelerna av misstag.
  • Använd hellre ett mjukt verktyg, såsom en borste. Om du har en borste med teleskopskaft kan du till och med slippa att vistas på taket, vilket alltid är att föredra i första hand.
  • Lämna någon centimeter snö kvar. Då är det mindre risk att du orsakar repor på solcellerna.
  • Stå eller gå aldrig på en solpanel – det kan orsaka mikrosprickor som inte syns, men ändå påverkar effektiviteten.
  • När du är klar ska du börja med att slå på anläggningens säkring. Slå sedan på växelriktarens brytare.

Ett snötäcke kan väga ganska mycket. Om tyngden är jämnt fördelad brukar solpanelerna klara av tyngden bra. Men många solceller är tillverkade med ett annat klimat än det svenska i åtanke, för marknader i södra Europa, Australien och Asien. Man har då inte räknat med den belastning som tung, blöt snö kan ha på solcellerna. I värsta fall kan snölasten leda till mikrosprickor, som påverkar elproduktionen negativt. Bor du i ett område där det ofta blir mycket snö på vintern? Då är det en god idé att diskutera detta med din solcellsleverantör.

Nu har du fått lära dig lite mer om hur solceller fungerar på vintern. Är du nyfiken på tekniken bakom solceller och hur de fungerar mer generellt? Läs mer om solcellers funktion här.

Byt till hållbar el med Elskling

Allt fler väljer att byta till el från förnybara energikällor. Men det kan vara svårt att bestämma sig för vilket elbolag man ska välja. Med Elsklings jämförelseverktyg kan du jämföra flera olika elbolag samtidigt, utan krångel och utan att det kostar dig något. Välj rätt elbolag för just dig, i lugn och ro. Testa att jämföra nu!

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 700 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal