Solenergi

Hur länge håller solceller?

2022-11-16 Tone Westerholm
Solceller på tegelhustak med blå himmel i bakgrunden

Du har gjort slag i saken och installerat en solcellsanläggning. Men hur länge kan du förvänta dig att producera din egen solel innan solcellerna är uttjänta? I den här artikeln tittar vi närmare på solcellers livslängd och vad som kan påverka den. Vi går också igenom vilka effektgarantier som solcells leverantörerna brukar lämna och vad du själv kan göra för att maximera solcellernas livslängd.

När du väl har monterat din solcellsanläggning kan du se fram emot många år av relativt underhållsfri solelsproduktion. Här nedan presenterar vi den fakta som finns om moderna solcellers livslängd och deras degraderingstakt.

Hur lång livslängd har solceller?

Själva solcellerna har vanligtvis en garanterad livslängd på 25–30 år, beroende på tillverkare. Den långa hållbarheten beror mycket på solcellernas konstruktion. De saknar rörliga delar och andra komponenter som slits och därmed behöver bytas ut. Men bara för att den garanterade livslängden ligger på 25 år, betyder det inte att solcellerna slutar fungera när denna ålder är uppnådd. Det finns solceller som installerades på 1980-talet (till exempel anläggningen ovanpå taket till Brf Den Gyldene Porten i Stockholm) och som fortfarande producerar el. Eftersom solcellstekniken är relativt ny, finns det ont om statistik kring var den övre gränsen för solcellers livslängd går. I bästa fall kan solceller hålla upp mot 50 år.

Växelriktaren och eventuellt batteri behöver bytas ut

En solcellsanläggning innehåller förstås inte enbart själva solcellerna. Växelriktaren, som är anläggningens hjärta, omvandlar den likström som solcellerna producerar till växelström som ditt hushåll kan använda. En växelriktare för solcellsanläggningar har en livslängd på 10–20, vilket betyder att den måste bytas ut åtminstone en gång under anläggningens livstid. Växelriktaren står vanligtvis för 15–25 % av en solcellsanläggnings totalkostnad och är den komponent som kostar mest kopplat till anläggningens kontinuerliga drift.

Om man väljer att ha ett solcellsbatteri till sin anläggning måste även det bytas ut, då dessa batterier har en livslängd på 5–15 år. Med ett solcellsbatteri kan man lagra överskottsel för användning på nattetid, till exempel. Men solcellsbatterier är i nuläget ganska dyra, och långt ifrån alla solelsproducenter kompletterar sin anläggning med ett batteri.

Solcellsleverantörerna lämnar en effektgaranti

Allt eftersom tiden går minskar solcellernas maxeffekt. Hur stor denna minskning är anges av det som kallas degraderingstakt. Degraderingstakten ligger normalt sett på 0,3–1 % årligen, vilket innebär att anläggningens effekt har minskat med 15–20 % under solcellernas garanterade livslängd. Man tänker sig att degraderingen sker linjärt, även om den i verkligheten kan vara olika stor år för år beroende på till exempel temperatur och väder. Extrem kyla och hetta påskyndar degraderingen. Utifrån den förväntade degraderingstakten lämnar solcellsleverantörer en effektgaranti på sina solceller. Effektgarantin försäkrar att solcellernas effekt inte minskar mer än utlovat under ett visst antal år. En vanlig effektgaranti i dagens läge kan vara att anläggningen ska behålla minst 80–90 % av sin maxeffekt efter 25–30 år.

Olika solcellstyper har olika livslängd

Det finns idag tre huvudtyper av solceller, och deras livslängd och degraderingstakt skiljer sig åt. Monokristallina och polykristallina solceller brukar båda ha en garanterad livslängd på 25–30 år, även om vissa tester tyder på att monokristallina kan uppnå en något längre livslängd än polykristallina. Deras degraderingstakt är i det närmaste likartad. Monokristallina solceller är den vanligaste solcellstypen på marknaden i dagsläget.

Tunnfilmssolceller har en livslängd på 10–20 år och tycks gå ner i effekt något snabbare än de första två typerna. Det ska dock sägas att de tester som gjorts för att fastställa tunnfilmssolcellers degraderingstakt utgår från mycket sparsamt material, eftersom de är ovanliga och endast står för några procent av solcellerna på marknaden.

Vad kan påverka solcellernas livslängd?

Solceller har en ganska enkel konstruktion och åldras inte av att enbart vara i drift. Det som däremot kan förkorta deras livslängd är yttre faktorer. Den främsta faktorn som påverkar solcellernas livslängd är klimatet. Hårt klimat har bevisats påskynda solcellernas degraderingstakt. Med hårt klimat menas till exempel stora mängder snö och stormar, men även stekande hetta och hög solinstrålning. I sådana förhållanden ser man en årlig degradering på 1 %. Solceller mår allra bäst i ett stabilt, milt klimat, liknande det som vi har här i Sverige. Här kan degraderingen vara så låg som 0,2 % per år. Som boende i Sverige kan man alltså förvänta sig en längre livstid på sina solceller än på andra platser.

Även yttre skador påverkar solcellernas livslängd. Yttre skador kan till exempel orsakas av att någon kliver på solpanelerna så att de får sprickor, att de repas av hårda verktyg under ett rengöringsförsök eller att en tung gren från ett träd bryts av och faller ner på dem. En nackdel med solceller är att de är seriekopplade, vilket innebär att om en av solcellerna i en panel skadas, så påverkas hela panelen negativt. Om man snabbt åtgärdar den skadade panelen motverkar man att hela anläggningens livslängd påverkas. Yttre skador kan också uppstå vid transport och montering av solcellerna. Därför är det viktigt att använda sig av en certifierad solcellsleverantör.

Så här maximerar du dina solcellers livslängd

Många undrar om det finns något man själv kan göra för att se till att solcellerna håller så länge som möjligt. Här nedan får du våra bästa tips:

 • Undersök om din klimatzon lämpar sig för solceller.

   

  Som tidigare nämnt leder extrema väderförhållanden till en snabbare degradering av solcellerna. Om du bor i ett utsatt område med mycket blåst eller stora snömängder – diskutera med en solcellsleverantör om solceller är rätt val för dig.

 • Fundera på om taket behöver läggas om först.

   

  Det går oftast bra att ha solceller även på ett äldre tak. Men om taket behöver läggas om någon gång under solcellernas livstid, riskerar solcellerna att skadas vid nedmonteringen med en kortare livslängd som följd. Överväg därför om du ska passa på att lägga om taket i samband med solcellsinstallationen.

 • Välj solceller av hög kvalitet.

   

  Kvaliteten på solcellerna spelar roll för deras livslängd. Högkvalitativa solceller håller oftast längre, i och med att deras degraderingstakt är lägre. Men det betyder inte alltid att dyrast är bäst. Det kan vara svårt att skilja på vad som är bra kvalitet och inte, så se till att ta hjälp av en kunnig leverantör innan du gör ditt val.

 • Minska risken för yttre skador.

   

  Om du har möjlighet, placera dina solceller med god marginal från skorstenar och närliggande träd. Om du har ett plåttak behöver du inte tänka på lösa takpannor, men om du har ett äldre tegeltak där pannor riskerar att flyga av vid stark blåst, är det värt att åtgärda detta innan installationen av solpaneler äger rum. Detsamma gäller om du har ett gammalt träd på tomten vars grenar kan brytas av och landa på solcellerna. Om du har en fastighet som utsätts för hårda vindar, kan du behöva installera vindskydd så att vinden inte får fäste under solpanelerna och sliter loss dem.

 • Gör egenkontroller regelbundet.

   

  Ett bra sätt att förlänga solcellernas livslängd är att kontinuerligt granska produktionen, så att allt ser ut som det ska. Då kan du upptäcka eventuella fel snabbare och åtgärda dem innan större problem uppstår. Om du har en större anläggning kan du ta hjälp av din leverantör och be dem utföra en service, men mindre villaanläggningar kan man ofta själv titta till. En övergripande visuell kontroll från marken räcker långt.

 • Låt solcellerna sköta sig själva så långt det går.

   

  Solceller är i stort sett underhållsfria. Många undrar om man kan förlänga deras livslängd genom att rengöra dem eller ta bort snön som täcker dem på vintern. Men risken är stor att du repar eller på andra sätt skadar dina solceller om du försöker rengöra dem, vilket då istället förkortar deras livslängd. Smuts och pollen regnar oftast bort på vinklade solceller, och på vintern är elproduktionen så pass låg att du inte förlorar särskilt mycket på att solcellerna är täckta av snö. Det är bara om stora mängder löv eller bråte täcker solcellerna som det finns en poäng med att rengöra dem. Anlita gärna experter för att minimera riskerna.

Med dessa tips i åtanke är du väl rustad för att få ut det mesta av din solcellsanläggning. Kom också ihåg att kontrollera de garantier som din solcellsleverantör lämnar, så att dina förväntningar stämmer överens med det du skriver under på.

Elskling kan hjälpa dig att sälja din överskottsel

När du har installerat din solcellsanläggning har du många år av egenproduktion av el att se fram emot. Under sommarhalvåret producerar solceller i Sverige mer el än ditt hushåll kan använda. Du kan välja att sälja vidare din överskottsel och få ersättning från ditt elbolag. Men olika bolag lämnar olika hög ersättning. Elsklings jämförelsetjänst låter dig jämföra ersättningen som olika elbolag kan lämna för din överskottsel. Det blir då enkelt för dig att välja det alternativ som passar dig bäst. Att göra en jämförelse är kostnadsfritt och går snabbt. Prova att jämföra redan idag!

Fler i samma kategori

Se alla
Solceller på hustak med lertegelpannor och blå himmel i bakgrunden.
Solenergi Köpa eller leasa solceller?
Elskling tittar på hur det går till att hyra solceller, vad det kostar och vilka för- och nackdelar som finns.
Röd stuga intill havet.
Solenergi Kan man ha solceller på ett gammalt tak?
Vi går igenom vad du bör tänka på när du ska montera solceller på äldre tak.
Kanten av ett grått plåttak med blå himmel i bakgrunden.
Solenergi Kan man ha solceller på ett plåttak?
Många undrar om plåttak lämpar sig för solceller. Svaret är ja, men det finns saker du behöver tänka på.