Pressrum

elskling.se har som målsättning att kontinuerligt följa och rapportera utvecklingen på den nordiska elmarknaden. Med hjälp av egenutvecklade statistikverktyg kan vi även insamla och dela med oss av unik information kring kundbeteendet på slutkundsmarknaden.

Vår ambition är att alltid vara öppna, tillgängliga och serviceinriktade gentemot massmedier och övriga som intresserar sig för elskling.se och våra tjänster. Tveka inte att kontakta oss ifall vi kan bistå med någon hjälp.


Nyhetsbrev Registrera din e-postadress för att få elsklings nyhetsbrev:Visa: Alla | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
Stabila elpriser trots vinterkyla - MMD axlade sin roll2018-02-01 08:40Januari månad bjöd på både kyla och värme. För första gången på länge fick vi känna på vinterkylan som har lyst med sin frånvaro. Vi fick också milda och varma dagar utan snö. Med tanke på att vi har en normal fyllnadsgrad i vattenmagasinen och att kärnkraftverken har gått på nästan full effekt hade vi kunnat få låga elpriser i januari om det inte varit för kylan. Istället blev elpriserna lite högre än motsvarande period förra året. Den 23 januari fick Svensk Kärnbränslehantering (SKB) ett nej av Mark - och miljödomstolen (MMD) till sina planer på slutförvaring. Strålsäkerhetsmyndigheten har sagt ja, men MMD anser att det krävs mer underlag. Läs mer...
Så blir elåret 20182018-01-02 11:00Elpriserna spås bli lägre under 2018. Efter ett år med höjd energiskatt, höjda elnätsavgifter och höga elpriser ser vi nu en tröst. Vädret under höst- och vintermånaderna har varit milt och regnigt vilket har resulterat i att vi nu har en stark hydrologisk balans inför det kommande året. Men lägre elpriser betyder inte nödvändigtvis en lägre elkostnad totalt sett. Fram till år 2020 ska elnätsavgiften höjas med ytterligare 40 miljarder kronor vilket kommer att märkas under nästa år. Vidare kommer energiskatten att flyttas till elnätsfakturan från 1 januari 2018. Läs mer...
50000 fler avtalslösa med anvisningspris2017-12-18 08:34Färsk statistik från Statistiska Centralbyrån visar att 390 977 hushåll har bytt elavtal under perioden januari till oktober. Det är 11 procent fler jämfört med motsvarande period i fjol (351 129). Elpriserna har under året varit höga vilket gör att fler har valt att byta elavtal. Det vi ser är att allt fler binder sitt elavtal under långa perioder. Vidare har antalet hushåll med anvisningsavtal ökat med 50 000 mellan juli-oktober i år vilket är den snabbaste ökningen sedan 2013. Läs mer...
Energiskatten flyttas från elhandelsfakturan till elnätsfakturan2017-12-08 09:22Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Förändring sker från och med den 1 januari 2018. Det betyder att energiskatten inte längre ska debiteras av elhandlaren. Istället kommer elskatten att aviseras och debiteras på elnätsfakturan framöver. Förändringen medför att energiskatten framledes kommer att exkluderas ur jämförelselistorna på elskling.se. Läs mer...
Lägre elpriser i november2017-11-30 09:02Liksom oktober gav november förhållandevis låga elpriser. Vinterkylan har fortsatt att hålla sig undan och endast två av månadens alla dagar bjöd på riktigt kallt väder. Vattenmagasinens fyllnadsgrad är i nuläget på normalnivå och kärnkraften fungerar på det stora hela som den ska. I vårt förra pressmeddelande skrev vi om Ei:s (Energimarknadsinspektionen) förslag om att år 2020-2023 stoppa elnätsföretagens chockartade prishöjningar. I november månad kom beskedet att Ei:s försök att påverka i närtid (2016-2019) inte gick igenom i kammarrätten. Även om det finns hopp längre fram väntas alltså fler höjningar inom den närmsta tiden. Läs mer...
Oktober blev en bra månad för svenska elkonsumenter2017-10-31 08:50Oktober blev på många sätt en bra månad för svenska elkonsumenter. Vi har haft milt väder och den bitande vinterkylan har till stor del hållit sig borta. En ökad kärnkraftsproduktion och stärkta resurser från vattenkraften har gjort att medelspotpriset sjunkit för första gången sedan i juni. Dessutom har EI (Energimarknadsinspektionen) kommit med ett flertal förslag på hur elnätsföretagens chockartade prishöjningar kan stoppas. Godkänns förslagen kan framtida höjningar på tusentals kronor undanröjas för den enskilde elkonsumenten. Läs mer...
Visa: Alla | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
Elskling AB, Gamla Brogatan 19, 111 20 Stockholm, Tel 08-650 81 15, info@elskling.se