Pressrum

Visa: 10 senaste | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

28 procent lägre spotpris i september

2019-09-30 11:16

SENASTE NYTT: Medelspotpriset för september blev 37 öre/kWh vilket är 28 procent lägre än september i fjol (52 öre/kWh). Hushåll med rörligt elpris kan känna viss trygghet inför årets vinter. Detta tack vare normal fyllnadsgrad i vattenmagasinen. Även fastprisavtal är lägre prissatta...

Läs mer

Billigare att binda elpriset denna höst

2019-09-09 10:23

SENASTE NYTT: Elpriserna steg i augusti månad. Trots en varm och nederbördsrik månad har vi fortfarande ett underskott i den hydrologiska balansen, även kallat vattenbalansen. De höga råvarupriserna och priserna på utsläppsrätter har bromsat något under månaden och den här hösten går...

Läs mer

40 procent lägre elpriser i juni

2019-07-08 14:37

SENASTE NYTT: Elpriserna sjönk kraftigt under juni månad. Inledningen av sommaren gav rikligt med nederbörd och i dagsläget är fyllnadsgraden i vattenmagasinen den högsta på 17 år. Priserna på kol och utsläppsrätter har stigit vilket innebär att fastprisavtalen med längre...

Läs mer

Elpriserna fortsatte nedåt i maj

2019-06-13 16:30

SENASTE NYTT: En varm och blöt maj gav lägre elpriser. Efter en hittills torr vår fick vi rikligt med nederbörd i slutet av månaden och fyllnadsgraden i vattenmagasinen ligger över normalnivå för perioden. Priserna på råvaror, utsläppsrätter och olja har bromsat något efter att ha...

Läs mer

Elprisrea i mars

2019-04-04 12:59

SENASTE NYTT: Varmare väder gav lägre elpriser i mars. Vi har fortfarande ett underskott i den hydrologiska balansen, även kallat vattenbalansen, men det har minskat betydligt sedan i vintras. Kärnkraftsproduktionen är viktig för att hålla nere priserna och den går i dagsläget på 90...

Läs mer

Milt väder gav lägre elpriser i februari

2019-03-07 17:16

SENASTE NYTT: Milt väder gav lägre elpriser i februari. Vi har fortfarande ett kraftigt underskott i den hydrologiska balansen, även kallat vattenbalansen, vilket innebär att prisläget fortfarande är förhållandevis förhöjt. Under månaden har priserna på utsläppsrätter och kol sjunkit...

Läs mer

70 procent dyrare el i januari

2019-01-31 09:03

SENASTE NYTT: Kallt och vindstilla väder gav höga elpriser i januari. Vi har fortsatt ett stort underskott i vattenkraften och priserna på råvaror och utsläppsrätter har stigit under månaden. Den svaga kronan gör att den redan dyra elen blir extra kostsam för svenska elkonsumenter. ...

Läs mer

Fortsatt högt elpris väntas för 2019

2019-01-07 08:51

SENASTE NYTT: Efter ett år med höjda elnätsavgifter och höga elpriser spår elmarknaden en ytterligare höjning för 2019. Den extremt torra sommaren gav ett långvarigt underskott i vattenbalansen, även kallat hydrologiska balansen, som kvarstår när vi går in i 2019. Årets vinnare blev...

Läs mer

Elpriset steg 8 procent i november

2018-11-13 09:09

SENASTE NYTT: Kallt väder och stigande elkonsumtion gav högre elpriser i november. Vi fick lägre nederbördsmängd än normalt för perioden och underskottet i vattenmagasinen kvarstår. Det som har bromsat elpriserna är att kärn- och vindkraften har levererat som den ska under månaden,...

Läs mer

Stora elprisskillnader mellan Skåne och övriga landet

2018-11-01 09:01

SENASTE NYTT: Elprisrallyt tog en paus i oktober. För elområde Luleå, Sundsvall och Stockholm sjönk elpriset med 12 procent (45,7 öre/kWh). Men för konsumenter i elområde Malmö uteblev rean på el och istället noterades ett högt elpris på 53,2 öre/kWh vilket är 16 procent högre än...

Läs mer

elskling.se presenterar schysst elhandel

2018-10-15 12:00

SENASTE NYTT: Schysst elhandel är en certifiering för elhandelsföretag. Certifieringen innebär att elhandelsföretaget avger ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Genom ökad tydlighet och lyhördhet från...

Läs mer

Stormen Knud gav tillfällig elprisrea

2018-10-01 13:42

SENASTE NYTT: Elpriset ligger fortsatt högt efter vilda prissvängningar i september. En ökad mängd nederbörd lindrade underskottet i vattenkraften och i månadsslutet blåste stormen Knud fart på vindkraftsproduktionen. Trots stigande råvarupriser sjönk fastpriskontrakten med 10...

Läs mer

Elprisrallyt fortsatte i augusti

2018-09-03 14:12

SENASTE NYTT: Augusti blev en dyr månad för elkonsumenterna. Ett fortsatt kraftigt underskott i vattenkraften kombinerat med låg kärnkraftstillgänglighet fick spotpriserna att skjuta i höjden. Under månaden har priset på utsläppsrätter stigit med 25 procent vilket har fått...

Läs mer

Elpriset fortsatte rusa i juli - osäkert inför vintern

2018-08-01 14:00

SENASTE NYTT: Det extrema sommarvädret fick elpriserna att rusa i juli. Torkan slog hårt mot vattenkraften och utökade underskottet i den hydrologiska balansen, även kallat vattenbalansen. En förhöjd risk för vattenbrist i vinter och dyra råvarupriser gav oss det högsta elpriset...

Läs mer

Soligt väder gav 70 procent högre elpris

2018-07-02 08:51

SENASTE NYTT: Varmt väder och avsaknaden av regn resulterade i ett underskott i vattenbalansen, även kallat hydrologiska balansen. En ökad risk för vattenbrist i vinter och rekordhöga råvarupriser drev upp elpriset. Hushåll med rörligt elavtal får förbereda sig på en dyr elmånad med...

Läs mer

Fler elbyten när elpriset stiger

2018-06-20 11:13

SENASTE NYTT: Färsk statistik från Statistiska Centralbyrån visar att 166 496 hushåll har bytt elhandelsbolag under årets första fyra månader. Det är en ökning med cirka 10 procent jämfört med motsvarande period i fjol (151 062). Höga spotpriser och en stigande pristrend på...

Läs mer

45 procent högre elpris i april

2018-05-03 09:49

SENASTE NYTT: Elpriserna har hittills i år varit högre än på länge. Februari och mars blev två riktigt kalla månader som satte press på vattenkraften. Därför fick vi låga vattennivåer i april vilket resulterat i fortsatt höga elpriser för perioden. Den efterlängtade vårfloden...

Läs mer

Rysskylan chockhöjde elpriset

2018-03-01 08:53

SENASTE NYTT: Februari har historiskt sett inneburit höga elpriser och det gäller även i år. Men sällan drabbas vi av det väderfenomen som i slutet av månaden fick elpriserna att skena iväg. Plötslig uppvärmning över Nordpolen innebar att kraftig kyla bredde ut sig över Sverige och...

Läs mer

Stabila elpriser trots vinterkyla - MMD axlade sin roll

2018-02-01 08:40

SENASTE NYTT: Januari månad bjöd på både kyla och värme. För första gången på länge fick vi känna på vinterkylan som har lyst med sin frånvaro. Vi fick också milda och varma dagar utan snö. Med tanke på att vi har en normal fyllnadsgrad i vattenmagasinen och att kärnkraftverken har...

Läs mer

Så blir elåret 2018

2018-01-02 11:00

SENASTE NYTT: Elpriserna spås bli lägre under 2018. Efter ett år med höjd energiskatt, höjda elnätsavgifter och höga elpriser ser vi nu en tröst. Vädret under höst- och vintermånaderna har varit milt och regnigt vilket har resulterat i att vi nu har en stark hydrologisk balans inför...

Läs mer

50000 fler avtalslösa med anvisningspris

2017-12-18 08:34

SENASTE NYTT: Färsk statistik från Statistiska Centralbyrån visar att 390 977 hushåll har bytt elavtal under perioden januari till oktober. Det är 11 procent fler jämfört med motsvarande period i fjol (351 129). Elpriserna har under året varit höga vilket gör att fler har valt att...

Läs mer

Energiskatten flyttas från elhandelsfakturan till elnätsfakturan

2017-12-08 09:22

SENASTE NYTT: Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Förändring sker från och med den 1 januari 2018. Det betyder att energiskatten inte längre ska debiteras av elhandlaren. Istället kommer...

Läs mer

Lägre elpriser i november

2017-11-30 09:02

SENASTE NYTT: Liksom oktober gav november förhållandevis låga elpriser. Vinterkylan har fortsatt att hålla sig undan och endast två av månadens alla dagar bjöd på riktigt kallt väder. Vattenmagasinens fyllnadsgrad är i nuläget på normalnivå och kärnkraften fungerar på det stora hela...

Läs mer

Oktober blev en bra månad för svenska elkonsumenter

2017-10-31 08:50

SENASTE NYTT: Oktober blev på många sätt en bra månad för svenska elkonsumenter. Vi har haft milt väder och den bitande vinterkylan har till stor del hållit sig borta. En ökad kärnkraftsproduktion och stärkta resurser från vattenkraften har gjort att medelspotpriset sjunkit för...

Läs mer

Höga elkostnader gör att fler byter elavtal

2017-10-23 08:47

SENASTE NYTT: Ny statistik från Statistiska Centralbyrån visar att 300 909 hushåll bytt elhandelsbolag under årets första åtta månader. Det är en ökning med cirka 11 procent jämfört med motsvarande period i fjol (271 952). Höga spotpriser och en stigande pristrend på elterminerna kan...

Läs mer

Högre spotpris i september - men vädret gav stor el-REA

2017-10-03 09:22

SENASTE NYTT: September blev en ogynnsam månad för svenska elkonsumenter. Trots en ökad tillgång till kärnkraft drev högre råvarupriser fram en prisuppgång. Men nu spås bättre tider för vattenkraften tack vare superblöta väderprognoser. Under de sista dagarna i september bidrog...

Läs mer

Elpriserna stiger - osäkert inför vintern

2017-09-04 10:51

SENASTE NYTT: Högre elpriser riskerar att slå hårt mot svenska hushåll. Efter en period med låg nederbörd och prognoser om fortsatt torrt väder spås sämre tider för vattenkraften som är vår billigaste energikälla. Samtidigt är kärnkrafttillgängligheten sämre än tidigare och priset på...

Läs mer

Elterminerna varslar om högre elpriser

2017-07-17 08:24

SENASTE NYTT: Spotpriset är så här långt i juli* cirka 17 procent högre än juli i fjol. Fastpriskontrakten ökar i pris mot bakgrund av den stigande pristrenden på elterminerna. En utdragen vårflod och låga markvattennivåer medför en ökad risk för vattenbrist i vinter. Elpriset...

Läs mer

14 procent fler elbyten under 2017

2017-06-30 08:48

SENASTE NYTT: Ny statistik från Statistiska Centralbyrån visar att 150 000 hushåll bytt elhandelsbolag under årets första fyra månader. Det är en ökning med 14 procent jämfört med motsvarande period i fjol (133 000). I april var andelen hushåll med anvisningspris 12,3 procent. Det är...

Läs mer

Kallt majväder försenar vårfloden

2017-05-04 08:01

SENASTE NYTT: Medelspotpriset för april blev 28 öre/kWh. Det är cirka 37 procent högre än april i fjol (20 öre/kWh). Vårfloden som vanligtvis kommer vecka 17 är försenad på grund av kallt väder. Som väderprognosen ser ut just nu kommer det att dröja ytterligare några veckor innan...

Läs mer

Guiden som skyddar dig mot dyra elavtal

2017-04-26 08:39

SENASTE NYTT: Det finns tusentals elsäljare på den svenska elmarknaden. Elkonsumenter kontaktas per telefon, via hembesök eller på torg och gator. Säljarens målsättning är att övertyga konsumenten om att just deras erbjudande är det bästa. Elskling har tagit fram en unik guide som...

Läs mer

9 av 10 hushåll kan tänka sig köpa en elbil

2017-04-12 08:55

SENASTE NYTT: I en undersökning genomförd av elskling.se svarade 88 procent att de kan tänka sig att köpa en elbil. Det stora intresset för elbilar grundar sig i en tydlig miljönytta samt att bilarna i princip är helt tystgående. Även om många vill ha en elbil är andelen hushåll som...

Läs mer

Villahushåll får 740 kronor mindre i plånboken

2017-04-03 13:33

SENASTE NYTT: Våren är på ingång med ljusare och varmare dagar och förhoppningsvis lägre elpriser till följd. Medelspotpriset för mars blev 29 öre/kWh för samtliga elområden i landet. Det är cirka 43 procent högre än mars i fjol. Villahushåll med rörligt elpris får räkna med cirka...

Läs mer

Elpriset i februari 73 procent högre än i fjol

2017-03-06 08:28

SENASTE NYTT: Medelspotpriset i februari blev 31,6 öre/kWh. Det är 73 procent högre än februari i fjol (18,3 öre/kWh). En förklaring till det högre elpriset är att vi i år har ett underskott i den hydrologiska balansen. I fjol hade vi ett överskott. Bland de elbyten som gjorts på...

Läs mer

Allt du behöver veta om elavtalet vid en flytt

2017-02-21 13:15

SENASTE NYTT: Att inte teckna elavtal när du flyttar medför ett högt elpris, ett så kallat anvisningspris. Bor du i lägenhet rör det sig om cirka 2 000 kronor per år. Idag har 700 000 hushåll ett anvisningspris, vilket är cirka 30-50 procent dyrare än ett vanligt elavtal. Elskling...

Läs mer

Elcertifikatskollaps sänker elkostnaden med 500 kronor

2017-02-01 08:44

SENASTE NYTT: Månadens skräll utöver Donald Trump var en 40 procentig priskollaps i elcertifikatspriset. Prisnedgången ger villahushåll cirka 500 kronor lägre elkostnad* per år. Vintermånaden januari passerade utan några elpristoppar och bakgrunden var en välfungerande kärnkraft,...

Läs mer

Milt väder lugnade en nervös elmarknad

2016-12-01 11:03

SENASTE NYTT: Elmarknaden genomgick en perfekt storm under oktober. Vattenbrist i de svenska magasinen, torrt och kallt höstväder, stigande råvarupriser, en pressad kärnkraftstillgänglighet i Frankrike och kapacitetsbegränsningar i kabelförbindelsen mellan Stockholm och Oslo...

Läs mer

Torkan har skapat ett elprisrally

2016-11-01 08:45

SENASTE NYTT: Hälften av alla hushåll har ett rörligt elpris och påverkas direkt av den pågående elprisuppgången. En supertorr höst har fått både det kortsiktiga spotpriset och de långsiktiga terminspriserna att stiga. Medelspotpriset för oktober blev cirka 35 öre/kWh vilket är 60...

Läs mer

Hösttips som minskar din elräkning

2016-10-25 09:59

SENASTE NYTT: Hösten och vintern innebär kallare väder och en ökad elförbrukning till följd. Torrt väder i Norden och kärnkraftsproblem i Frankrike är två faktorer som har fått elpriset att stiga under hösten. Oavsett hur bra elavtal hushållet har blir den el som inte förbrukas...

Läs mer

Soligt väder gav 40 procent högre elpris

2016-10-03 08:09

SENASTE NYTT: Strålande solsken och uteblivet höstregn resulterade i ett högt elpris i september. Medelspotpriset blev 28 öre/kWh vilket är 40 procent högre än september i fjol (20 öre/kWh). I vinter blir elpriset känsligt för eventuella störningar i kärnkraften och i de...

Läs mer

27 procent högre elpris att vänta i vinter

2016-08-29 08:20

SENASTE NYTT: En analys genomförd av elskling.se pekar på ett elpris omkring 27 öre/kWh* för den kommande vintern. Det är 27 procent högre än föregående vinter. För ett villahushåll med rörligt elpris innebär detta 1 000 kronor** högre elkostnad denna vinter. Huvudförklaringen till...

Läs mer

Undvik onödiga kostnader under semestern

2016-07-14 09:30

SENASTE NYTT: Är du osäker på vad du ska göra innan du beger dig på semester och lämnar din bostad i flera veckor? Här är fem tips som sparar på miljön och ger dig mer pengar i plånboken när du vrider om nyckeln och reser iväg på din efterlängtade sommarledighet....

Läs mer

Nu är elen dyrare än i vintras

2016-07-05 17:07

SENASTE NYTT: Medelspotpriset för juni blev 31,5 öre/kWh för samtliga elområden. Det är 43 procent högre än föregående månad (22) och hela 108 procent högre än juni i fjol (15). Låg kärnkraftsproduktion, nederbördsfattigt väder och importbegränsningar från Norge är några förklaringar...

Läs mer

Rörligt elpris 80 procent dyrare denna sommar

2016-06-01 09:26

SENASTE NYTT: Medelspotpriset för maj blev 22 öre/kWh för samtliga elområden. Det är 10 procent högre än föregående månad (20). Soligt väder har bidragit till ett underskott i den hydrologiska balansen. Svagt stigande råvarupriser, pågående kärnkraftsrevisioner samt det hydrologiska...

Läs mer

Ingen elpriskollaps att vänta denna sommar

2016-05-02 08:30

SENASTE NYTT: Medelspotpriset i april blev 20 öre/kWh för samtliga elområden. Det är 16 procent lägre än april i fjol. Vårfloden som vanligtvis kommer så här års är något försenad mot bakgrund av kallt aprilväder. Trots högre råvarupriser och kommande kärnkraftrevisioner väntar sig...

Läs mer

Norrlänningar bäst och Skåningar sämst på att teckna elavtal

2016-04-25 10:18

SENASTE NYTT: Närmare två miljoner hushåll hade anvisningspris när elskling.se lanserades år 2007. Idag är den siffran 600 000 vilket fortfarande är för högt. Hushåll i elområde Luleå är bäst i Sverige på att teckna elavtal, visar statistik över anvisningskundernas geografiska...

Läs mer

Villahushåll får 2 000 kronor mer i plånboken

2016-04-04 09:04

SENASTE NYTT: Medelspotpriset för Sveriges fyra elområden blev 22 öre/kWh det första kvartalet. Det är cirka 19 procent lägre än motsvarande kvartal i fjol (27 öre/kWh). Något som främst gynnar hushåll med rörligt elpris. Bland de som tecknade fastprisavtal på elskling.se är ett års...

Läs mer

Elpriset föll 34 procent

2016-03-01 08:33

SENASTE NYTT: Medelspotpriset för Sveriges fyra elområden blev 18,3 öre/kWh i februari. Det är det lägsta februaripriset på 16 år. Milt väder fick priset att falla med 34 procent från januari, något som gynnar samtliga elkonsumenter. Den norska eljätten Statkraft har beslutat att...

Läs mer

Två av tre elbytare är män

2016-02-17 10:15

SENASTE NYTT: Under 2015 bytte cirka 500 000 hushåll elavtal i Sverige. En konsumentundersökning genomförd av elskling visar att 69 procent av de som bytte elavtal på elskling.se var män. Bland männen var rörligt elavtal populärast medan kvinnornas favorit var fastprisavtal....

Läs mer

Vintervädret i januari gav 56 procent högre elpris

2016-02-02 12:44

SENASTE NYTT: Elpriset för januari blev 26,2 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall samt 28,8 öre/kWh i Stockholm och Malmö. Det är en ökning med 56 procent från december. Beräkningar gjorda av elskling.se visar att ett villahushåll med rörligt elpris får räkna* med att elkostnaden...

Läs mer

10 procent lägre elpris att vänta 2016

2015-12-28 09:50

SENASTE NYTT: Med bara dagar kvar av året ser årsmedelspotpriset för Sveriges fyra elområden ut att bli 20 öre/kWh. Det är 29 procent lägre än elpriset 2014 (29 öre/kWh). Elprisfallet gynnar främst hushåll med rörligt elpris. Ett villahushåll som förbrukar 20 000 kWh per år med...

Läs mer

Lys upp i vintermörkret för 24, 267 eller 391 kronor

2015-12-16 09:21

SENASTE NYTT: Många konsumenter oroar sig över julbelysningens elkostnad. Beräkningar gjorda av elskling.se visar att hushåll som använder LED-lampor och har ett konkurrenskraftigt elavtal endast betalar 24 kronor för all belysning som står på under hela december. Elkostnaden blir...

Läs mer

Energiskatten sänks 1 januari 2016

2015-12-07 09:41

SENASTE NYTT: Regeringen har beslutat om att sänka energiskatten på el. Energiskatten sänks med 0,2 öre till 29,2 öre/kWh. Den reducerade energiskatten sänks med 0,1 öre till 19,3 öre/kWh. Detta är goda nyheter för alla elkunder i Sverige. Den nya energiskatten blir gällande från...

Läs mer

Ökad export kan ge högre elpris i södra Sverige

2015-12-01 09:09

SENASTE NYTT: Elpriset för november blev cirka 15 procent lägre än motsvarande månad i fjol. Medelspotpriset blev 22,5 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 24,0 öre/kWh i Stockholm och 24,3 öre/kWh i Malmö. Elkunder med rörligt elpris fick ännu en månads leverans av ett lågt och...

Läs mer

56 procent valde bundet elpris i september

2015-11-13 09:38

SENASTE NYTT: Färsk statistik från SCB visar att 37 934 hushåll bytte elhandelsbolag i september. Det är sex procent färre än september i fjol (40 192). Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 56 procent fast elpris. Under det senaste året har andelen hushåll med rörligt...

Läs mer

Mer elcertifikat, mindre kärnkraft och gratis Netflix

2015-11-02 08:27

SENASTE NYTT: Välfyllda vattenmagasin, bra kärnkraftstillgänglighet och låga råvarupriser resulterade i 30 procent lägre elpris i oktober jämfört med motsvarande månad i fjol (29 öre/kWh). Medelspotpriset för månaden blev 21 öre/kWh i elområde Luleå, Sundsvall, 22 öre/kWh i Stockholm...

Läs mer

Elpriset steg 33 procent i september

2015-09-30 09:17

SENASTE NYTT: Medelspotpriset i september blev 20 öre/kWh i elområde Luleå, Sundsvall och Stockholm samt 21 öre/kWh i Malmö. Det är en uppgång med cirka 33 procent från nivån i augusti men fortfarande 40 procent lägre än september i fjol (34 öre/kWh). Som vanligt under hösten är...

Läs mer

Lägenhetskunder i Malmö kan spara 3 000 kronor

2015-09-14 08:30

SENASTE NYTT: 700 000 hushåll är fortfarande avtalslösa och betalar nästan dubbelt så mycket för sin el som dessutom ofta är smutsig. Värst är det i elområde Malmö där andelen avtalslösa är den högsta i landet (16,2 procent). Här har var sjätte hushåll ett anvisningspris (tidigare...

Läs mer

Vad blir elpriset denna vinter

2015-08-31 14:20

SENASTE NYTT: Medelspotpriset i juli blev cirka 9 öre/kWh i hela landet, hela 70 procent lägre än juli i fjol (27,5 öre/kWh). Priset steg i augusti och blev cirka 14 öre/kWh för elområde Luleå och Sundsvall samt 16 öre/kWh för Stockholm och Malmö. En analys genomförd av elskling.se...

Läs mer

37 321 elkunder bytte elbolag i maj

2015-07-10 08:07

SENASTE NYTT: Rekordtrist majväder kan ligga bakom en mer aktiv elmarknad. Enligt statistik från SCB bytte 37 321 hushåll elbolag under maj. Det är den högsta noteringen för maj sedan 2009. Bland de hushåll som bytte elavtal på elskling.se tecknade 54 procent fast elpris. En...

Läs mer

Elpriset på 15-årslägsta i juni

2015-06-30 09:22

SENASTE NYTT: Medelspotpriset i juni blev 14 öre/kWh i elområde Luleå, Sundsvall och Stockholm samt 19 öre/kWh i Malmö. Flaskhalsar i elnätet orsakade ett elprisgap på cirka 5 öre/kWh mellan elområde Stockholm och Malmö. Junipriset i de tre nordliga elområdena är det lägsta på 15 år...

Läs mer

Spara 1 260 kronor per år med LED belysning

2015-06-09 11:13

SENASTE NYTT: En kundundersökning genomförd av elskling.se visar att svenska hushåll i medel har 31 lampor. Genom att byta ut samtliga lampor mot LED-lampor kan ett hushåll i medel spara 1 260 kronor per år tack vare lägre elförbrukning. De främsta fördelarna med LED teknologin anses...

Läs mer

Elpriset ner 34 procent

2015-06-02 08:52

SENASTE NYTT: Medelspotpriset i maj blev 20,8 öre/kWh i Luleå och Sundsvall, 20,9 öre/kWh i Stockholm och 21,7 öre/kWh i Malmö. Det är 11 procent lägre än föregående månad och hela 34 procent lägre än maj i fjol. Framförallt kan de drygt 40 procenten hushåll med rörligt elpris...

Läs mer

Elpriset 13 procent lägre 2015

2015-04-29 09:16

SENASTE NYTT: Med bara en dag kvar av månaden ser medelspotpriset i april ut att bli cirka 24 öre/kWh för samtliga elområden. Det är i linje med föregående månad och även nivån från april i fjol. Förväntningarna för elprisnivån 2015 ligger omkring 25 öre/kWh. Det är cirka fyra öre...

Läs mer

Timavräknat elavtal ingen hit bland hushållen

2015-04-21 10:33

SENASTE NYTT: Sedan hösten 2012 har hushållen kunnat teckna timavräknade elavtal. Resultat från en ny studie vid Umeå universitet visar att konsumenter saknar intresse för att engagera sig mer i sin elanvändning. Storförbrukare föredrar tryggheten med fastprisavtal vilket kan...

Läs mer

Nu lanseras en upplysningstjänst för avtalslösa

2015-04-08 13:14

SENASTE NYTT: Media har i flera månader rapporterat om låga elpriser. Idag finns det dock cirka 700 000 avtalslösa hushåll med anvisningspris (tidigare kallat tillsvidarepris) som går miste om det gynnsamma elprisläget. Elskling lanserar nu en lista med Sveriges dyraste elpriser...

Läs mer

Teckna förnybart elavtal i samband med Earth Hour

2015-03-27 08:54

SENASTE NYTT: Elpriset fortsatte att sjunka under mars. Med bara några dagar kvar av månaden ser medelpriset ut att bli 23 öre/kWh i Luleå och Sundsvall, 24 öre/kWh i Stockholm och 25 öre/kWh i Malmö. Det motsvarar samma elprisnivå som mars i fjol. Nu är våren på väg med ljusare och...

Läs mer

43 963 elkunder bytte elbolag i januari

2015-03-12 09:16

SENASTE NYTT: Ny statistik från SCB visar att 43 963 hushåll bytte elbolag i januari. Det är fem procent färre än januari i fjol (46 226). Bland de som bytte elavtal på elskling.se blev det en jämn fördelning mellan fast och rörligt elpris. För att ytterligare bidra till att minska...

Läs mer

479 000 bytte elbolag under 2014

2015-02-13 08:34

SENASTE NYTT: Enligt statistik från SCB bytte 478 663 hushåll elbolag under 2014. Det är tre procent färre än 2013 (492 313). En sammanställning över elåret visar att fast elpris blev den mest tecknade avtalsformen på elskling.se. Populärast bland fastprisavtalen var ettårsavtalet....

Läs mer

Elpriset åkte berg- och dalbana i januari

2015-02-02 14:37

SENASTE NYTT: Elpriset för januari blev 28,2 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 28,5 öre/kWh i Stockholm och 28,7 öre/kWh i Malmö. Det är cirka 1,5 öre/kWh lägre än i december och i linje med januari i fjol. Även om elprisutvecklingen på månadsbasis var sidledes fick väder och...

Läs mer

Stabilt elpris minskar bytesaktiviteten

2015-01-21 09:11

SENASTE NYTT: Färsk statistik från SCB visar att 44 000 hushåll bytte elhandelsbolag i november. Det är en minskning med 17 procent jämfört med november 2013 (53 000 elbyten). En förklaring till att färre hushåll valt att se över sitt elavtal kan vara det stabila elprisläget som...

Läs mer

10 procent högre elpris att vänta för 2015

2015-01-05 09:37

SENASTE NYTT: Elpriset för 2014 blev 29 öre/kWh för samtliga elområden. Det är 16 procent lägre än år 2013 (34 öre/kWh). Baserat på en analys av elterminerna för 2015 ser marknaden 2014 som ett bottenår och elpriset förväntas stiga med cirka 10 procent i år. Sedan 1 januari höjdes...

Läs mer

Lägsta novemberpriset på 10 år

2014-12-01 11:22

SENASTE NYTT: Medelspotpriset för november blev 28 öre/kWh vilket är det lägsta sedan november 2004. För ett villahushåll med rörligt elpris innebär det flera tusenlappar i lägre elkostnader jämfört med skräckåret 2010. God kärnkrafttillgänglighet, tillräckligt med vatten i magasinen...

Läs mer

Oktobers elpris föll under 30-öresnivån

2014-10-31 13:06

SENASTE NYTT: Medelspotpriset för oktober blev 29 öre/kWh för samtliga elområden. Hushåll med rörligt elavtal kan räkna med cirka 20 procent lägre elkostnad jämfört med motsvarande månad i fjol. Milt väder, välfungerande kärnkraft och rikligt med regn har pressat spotpriset med cirka...

Läs mer

Hushåll med rörligt elpris kan spara 3 000 kronor

2014-10-10 09:33

SENASTE NYTT: Intresset för rörligt elpris ökar och idag har 40 procent av alla hushåll denna avtalsform. Rörliga elavtal har på senare år blivit mer komplexa i sin uppbyggnad. Det försvårar för hushållen att på egen hand jämföra dessa elavtal. Elskling har granskat priserna för...

Läs mer

Rörligt elpris billigast de senaste tre åren

2014-10-06 10:49

SENASTE NYTT: Medelspotpriset för september blev 34 öre/kWh för samtliga elområden. Det är 2 öre/kWh högre än månaden innan och helt i linje med den förväntade prisutvecklingen i samband med kallare höstväder. En jämförelse mellan fast och rörligt elpris för aktiva kunder som tecknat...

Läs mer

Fast elpris populärast i somras

2014-09-15 07:44

SENASTE NYTT: Rekordfint sommarväder och fotbolls-VM i Brasilien verkar ha haft en negativ inverkan på antalet elbyten i somras. Statistik från SCB visar att 35 283 hushåll bytte elbolag i juli. Det är 12 procent färre än motsvarande månad i fjol. Bland de hushåll som bytte elavtal...

Läs mer

Elpriset steg 16 procent i augusti

2014-09-02 08:09

SENASTE NYTT: Medelspotpriset för augusti blev 32 öre/kWh för samtliga elområden. Det är 16 procent högre än månaden innan. Ökad elförbrukning kombinerat med en nederbördsfattig avslutning på månaden fick spotpris och terminspriser att stiga. Hushåll med ett rörligt elpris bör nu...

Läs mer

Viktigt att du konkurrensutsätter ditt elbolag

2014-08-25 11:02

SENASTE NYTT: Var tionde hushåll i landet har bytt elavtal på elskling.se sedan tjänsten lanserades 2007. Under samma period har andelen avtalslösa elkunder med anvisningspris minskat från drygt 40 procent till cirka 15 procent. Elskling erbjuder sedan ett år tillbaka även en tjänst...

Läs mer

Svag kronkurs ger högre elpriser

2014-08-20 08:48

SENASTE NYTT: Den svenska kronan har försvagats mot euron. Det gör elen dyrare för svenska konsumenter. Spotpriset för perioden januari-juli i år jämfört med motsvarande period i fjol är 22 procent lägre i euro medan skillnaden är 18 procent i kronor, visar statistik från Nordpool....

Läs mer

Låt solenergin torka tvätten

2014-08-18 08:35

SENASTE NYTT: Det finns många energispartips att läsa på webben. Majoriteten av dessa går ut på att sänka elförbrukningen och därigenom spara pengar och skona miljön. Elskling vill uppmärksamma om solen och den friska luftens positiva effekt på kläder som lufttorkas utomhus....

Läs mer

Elpriset väntas stiga 24 procent under vintern

2014-08-11 09:22

SENASTE NYTT: Medelspotpriset för juli blev 27,5 öre/kWh för elområde Luleå, Sundsvall och Stockholm samt 27,6 öre/kWh i Malmö. Det är något lägre än juli i fjol då priset blev cirka 30 öre/kWh. Marknaden förväntar sig en elprisnivå kring 34 öre/kWh denna vinter. Det är 24 procent...

Läs mer

Aktivt elbyte ger högre kundnöjdhet för elbranschen

2014-07-07 09:58

SENASTE NYTT: SCB rapporterar om en ökad kundnöjdhet bland svenska elkonsumenter. I den årliga undersökningen avseende svenska hushålls elbyten noterades en ökad kundnöjdhet för tredje året i rad. Några förklaringar bakom denna utveckling är låga elpriser, en sjunkande andel...

Läs mer

Bind elpriset 6 procent under fjolårets nivå

2014-07-01 10:56

SENASTE NYTT: De senaste två månadernas spotprisuppgång stannade av i juni. Medelspotpriset för månaden blev 29 öre/kWh för samtliga elområden. Det är något lägre än i maj (32 öre/kWh) och i linje med juni i fjol (30 öre/kWh). Kunder med rörligt elpris kan vänta sig samma elkostnad...

Läs mer

Elavtal med flatrate förbjuds

2014-06-11 06:59

SENASTE NYTT: Riksdagen beslutade nyligen att förbjuda elavtal som saknar direkt koppling till konsumentens elförbrukning. Den numera förbjudna avtalsformen går emot målet att öka kundens medvetenhet kring sin elförbrukning, något som syftar till att skona både miljö och plånbok....

Läs mer

Elpriset steg 30 procent i maj

2014-05-28 08:49

SENASTE NYTT: Medelspotpriset i maj ser ut att bli cirka 32 öre/kWh för samtliga elområden i Sverige. Det är en kraftig ökning från april månad (25 öre/kWh) som ytterligare bekräftar slutet på den trend vi har sett sedan september i fjol med ett fallande elpris. Elprisnivån i maj...

Läs mer

700 000 hushåll kan halvera sin elkostnad

2014-05-09 10:13

SENASTE NYTT: Aktiviteten ökar på elmarknaden. Ny statistik från SCB visar att 35 731 hushåll bytte elhandelsbolag i mars. Det är 21 procent fler än mars i fjol (29 552). Trots den ökade aktiviteten är det fortfarande 700 000 hushåll som ännu inte aktivt valt elavtal och har därmed...

Läs mer

Elpriset kan ha bottnat

2014-04-30 08:45

SENASTE NYTT: Medelspotpriset i april blev 25 öre/kWh för samtliga elområden i Sverige. Det innebär slutet på den trend vi har sett sedan september i fjol med ett fallande elpris. Spotpriset i april är något högre än i mars och terminspriserna, som indikerar marknadens...

Läs mer

Rörligt elpris populärast

2014-04-11 07:38

SENASTE NYTT: Ny statistik från SCB visar att 36 341 hushåll bytte elhandelsbolag i februari. Det är 16 procent fler än februari i fjol (31 393). Intresset för rörligt elpris fortsätter att vara högt. Av de som bytte elbolag via elskling.se tecknade 54 procent rörligt elpris. Det är...

Läs mer

Earth Hour + Förnybart elavtal = Bäst effekt

2014-03-28 11:24

SENASTE NYTT: Medelspotpriset i mars ser ut att bli cirka 23 öre/kWh i elområde Luleå, Sundsvall och Stockholm samt 24 öre/kWh i Malmö. Det är cirka 40 procent lägre än mars i fjol (37 öre/kWh). Höga tillrinnigar och milt väder är förklaringen till det fallande spotpriset. Nu på...

Läs mer

46 224 elkunder bytte elbolag i januari

2014-03-12 08:39

SENASTE NYTT: Färsk statistik från SCB visar att 46 224 hushåll bytte elhandelsbolag i januari. Det är cirka 3 000 fler än januari i fjol (sex procent). En majoritet, 57 procent, av de som bytte elbolag via elskling.se tecknade rörligt elpris. Inom kategorin fastprisavtal var...

Läs mer

Lågt elpris och rörigt med rörligt elavtal

2014-03-05 08:24

SENASTE NYTT: Medelspotpriset i februari blev 26,7 öre/kWh i elområde Luleå, Sundsvall och Stockholm samt 27,8 öre/kWh i Malmö. Det är cirka 25 procent lägre än februari i fjol (33,6 öre/kWh). Samtidigt som fler och fler hushåll märker av prisnedgången på sin elfaktura är det ett...

Läs mer

Nu är rörligt elpris populärast

2014-02-17 07:50

SENASTE NYTT: Nyligen presenterades elbytesstatistiken för december. Antalet elbyten var 46 571 och därmed står det klart att 491 431 hushåll bytte elhandelsbolag under 2013. Det är cirka 8 procent fler än 2012 då drygt 450 000 hushåll bytte elhandlare. Bland de konsumenter som bytte...

Läs mer

2013 års elprisspann blev 1,2 till 99,2 öre/kWh

2014-02-07 09:58

SENASTE NYTT: Årsmedelpriset 2013 blev 33,9 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall 34,1 öre/kWh i Stockholm och 34,5 öre/kWh i Malmö. Jämfört med 2012 innebär detta 20 procent högre elpris. Elpriset under den billigaste timmen 2013 blev 1,2 öre/kWh för samtliga elområden. Dyrast...

Läs mer

Elskling inleder samarbete med Butikerna

2014-02-06 09:35

SENASTE NYTT: Idag inleder Butikerna ett samarbete med elskling.se för företag. Tjänsten ger Butikernas medlemmar möjlighet att enkelt och helt kostnadsfritt göra en sökning för att hitta det bästa elavtalet för just deras verksamhet. Elhandelsbolagen konkurrerar om företagskunderna...

Läs mer

Stabilt elpris trots minusgrader

2014-01-31 09:35

SENASTE NYTT: Medelspotpriset för januari blev 29,0 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall och 29,4 öre/kWh i Stockholm och Malmö. Nivån är cirka 20 procent lägre än januari i fjol (36 öre/kWh). Det är en god nyhet för hushåll med rörligt elpris som eventuellt oroat sig för...

Läs mer

Nu kan du binda elpriset på en rekordlåg nivå

2014-01-23 08:22

SENASTE NYTT: Bland de hushåll som byter elavtal på elskling.se är bundet elpris i ett år populärast. God fyllnadsgrad i vattenmagasinen, en välfungerande kärnkraft samt det rådande ekonomiska läget i världen ger ett rekordlågt elpris för de som vill binda. Lågprisläget bidrar...

Läs mer

Nu kommer kylan som ger 30 procent högre elpris

2014-01-10 09:03

SENASTE NYTT: Väderprognoserna pekar på temperaturer under nollstrecket i hela landet från och med helgen. Det kallare vädret bidrar till en ökad elförbrukning främst på grund av ett ökat uppvärmningsbehov. En sammanställning gjord av elskling.se visar att börspriset för nästa vecka...

Läs mer

Marknaden prickade in årets elprisnivå

2014-01-02 08:12

SENASTE NYTT: Medelspotpriset 2013 blev 34,1* öre/kWh. Det är 20 procent högre än 2012 (28,4 öre/kWh). En sammanställning gjord av Elskling avseende marknadens prisförväntningar för 2014 visar ett elpris på 30**öre/kWh. Den lägre nivån för 2014 förklaras främst av den stärkta...

Läs mer

Vinden gav negativt elpris i Danmark

2013-12-23 10:52

SENASTE NYTT: Under söndagsmorgonen blev elpriset negativt i Danmark. Det innebär att hushållen kunde förbruka el och få betalt för det. Anledningen till detta var låg elförbrukning, hög vindkraftsproduktion samt begränsad exportkapacitet vilket stängde in elöverskottet. ...

Läs mer

Ettårsavtal populärast i oktober

2013-12-11 10:23

SENASTE NYTT: 51 888 hushåll bytte elbolag under oktober*. Det är en ökning med 12 procent jämfört med motsvarande månad i fjol (46 165). Av de elbyten som gjordes på elskling.se under oktober valde 78 procent fast elpris. Populärast bland dessa var ettårsavtalet som tecknades av...

Läs mer

300 000 fler hushåll med rörligt elpris

2013-11-11 09:00

SENASTE NYTT: I september bytte 49 741 hushåll elbolag visar ny statistik från SCB. Det är en ökning med hela 25 procent jämfört med motsvarande månad i fjol (39 637). Av de elbyten som gjordes på elskling.se under september valde 73 procent fast elpris. Även om majoriteten av de...

Läs mer

Milt och vått väder gav lägre elpris

2013-10-30 13:10

SENASTE NYTT: Medelspotpriset i oktober backade cirka 5 procent från september och blev 36,2 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall samt 36,9 öre/kWh i Stockholm och Malmö. En förstärkt hydrologisk balans och god kärnkraftstillgänglighet mot slutet av månaden fick elterminerna att...

Läs mer

Så får du det bästa elavtalet denna vinter

2013-10-28 09:14

SENASTE NYTT: I Sverige finns det cirka 4,5 miljoner hushåll. Av dessa har 17 procent ännu inte gjort ett aktivt val av elavtal och betalar därför tillsvidarepris för sin el. Resterande andel är jämnt fördelat mellan hushåll med bundet elpris och hushåll med rörligt elpris. Alla...

Läs mer

Nya regler möjliggör för mer extrema elpriser

2013-10-24 09:00

SENASTE NYTT: Inom en snar framtid kan elpristopparna bli 50 procent högre än tidigare. Den nordiska elbörsen Nordpool ingår i projektet, North-Western Europe day-ahead price coupling project (NWE) vilket innebär att elprisberäkningen för ett flertal europeiska elbörser ska kopplas...

Läs mer

Ökat intresse för fast elpris och fler elbyten i augusti

2013-10-10 08:45

SENASTE NYTT: I augusti bytte 37 177 hushåll elbolag visar ny statistik från SCB. Det är en ökning med tre procent jämfört med motsvarande månad i fjol (36 042). Av de som bytte elavtal på elskling.se tecknade 75 procent fastprisavtal. Hushåll som har blivit erbjudna...

Läs mer

Rörligt elpris 1 000 kronor dyrare denna vinter

2013-10-01 07:45

SENASTE NYTT: Medelspotpriset i september blev 38,7 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 39,7 öre/kWh i Stockholm och 39,9 öre/kWh i Malmö. Det är en ökning med cirka 5 öre/kWh från augusti. Utveckling är oroande för hushåll med rörligt elpris som nu får vara på sin vakt när...

Läs mer

Nu kan du jämföra vintersäkringsavtal på elskling.se

2013-09-10 12:48

SENASTE NYTT: Sedan en tid tillbaka har många elhandelsbolag infört en ny avtalsform som kallas för vintersäkringsavtal. Dessa avtal innebär att kunden har ett fast elpris under vinterhalvåret och ett rörligt elpris resten av året. Från och med idag kan konsumenter jämföra samtliga...

Läs mer

Lägre elpriser ger villahushåll 7 800 kronor mer i plånboken

2013-09-10 08:39

SENASTE NYTT: I juli bytte 40 061 hushåll elbolag enligt dagsfärsk statistik från SCB. Det är en minskning med tre procent från juni månad (41 345). Av de som bytte elavtal på elskling.se tecknade 70 procent ett fastprisavtal. Populärast var ettårsavtal som tecknades av 41 procent....

Läs mer

Vinterpriser på el redan i augusti

2013-09-02 08:13

SENASTE NYTT: Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 35 öre/kWh i augusti. Det är 17 procent högre än i juli (30 öre/kWh). Ökad elförbrukning, låg vindkraftsproduktion och låg kärnkraftsproduktion bidrog till kraftigt stigande elpriser mot slutet av månaden med dygnsmedelpriser...

Läs mer

258 229 bytte elbolag under första halvåret

2013-08-09 14:00

SENASTE NYTT: Dagsfärsk statistik från SCB visar att 258 229 bytte elbolag under det första halvåret i år (217 095 hushåll och 41 134 företag). Det är en ökning med cirka 10 procent jämfört med motsvarande period i fjol (235 862). Andelen hushåll med tillsvidareavtal har på ett år...

Läs mer

Elpriset 160 procent högre än i fjol

2013-07-30 12:57

SENASTE NYTT: Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 30 öre/kWh i juli. Det är sidledes från juni och betydligt högre än i juli i fjol (11,5-16,7 öre/kWh). Lägre vattenkraftsproduktion håller uppe elprisnivån trots den fallande elförbrukningen i juli. Utsikterna framöver pekar på...

Läs mer

Allt fler byter elbolag

2013-07-05 13:02

SENASTE NYTT: Dagsfärsk statistik från SCB visar att 36 810 hushåll och 3 406 företag bytte elbolag i maj. Det är 17 procent fler än motsvarande månad i fjol (31 377 hushåll samt 3 046 företag). Av de hushåll som bytte elhandelsbolag på elskling.se i maj valde en majoritet fast...

Läs mer

Elpriset i juni lägst för i år

2013-06-28 13:07

SENASTE NYTT: Medelspotpriset på elbörsen Nordpool ser ut att hamna på cirka 30 öre/kWh i juni. Det är en bottennotering för 2013 och gynnar främst de med rörligt elpris. En regnig inledning på sommaren, god kärnkraftsproduktion och ett lågt elpris i Tyskland har fått...

Läs mer

Rekordhögt intresse för fast elpris

2013-06-07 13:26

SENASTE NYTT: Dagens statistik från SCB visar att 34 463 hushåll och 3 375 företag bytte elbolag i april. Det är 2 procent färre än motsvarande månad i fjol (34 049 hushåll samt 4 666 företag). Av de hushåll som bytte elhandelsbolag på elskling.se i april valde rekordhöga 65 procent...

Läs mer

Superdyrt elpris i Danmark idag

2013-06-07 11:05

SENASTE NYTT: Idag är elen rekorddyr i Danmark (elområde DK1, Jylland). Vindstilla förhållanden kombinerat med överföringsbegränsningar i nätet gör att elpriset slår i taket på 1 723,8 öre/kWh. Fredagens dygnsmedelpris (376,1 öre/kWh) för Jylland är upp 610 procent från torsdagens...

Läs mer

Prispress på elbörsen

2013-06-05 07:32

SENASTE NYTT: Medelspotpriset på elbörsen Nordpool föll till 32 öre/kWh i maj. Det innebär en nedgång med 14 procent från elprisnivån i april (37 öre/kWh). Vårfloden är i full gång och genererar höga tillrinningar till vattenkraften och fyller på magasinen. I maj bidrog detta till...

Läs mer

elskling.se nu även för företagskunder

2013-05-29 10:51

SENASTE NYTT: Den 15 maj lanserade elskling.se en helt ny tjänst som riktar sig till företagsmarknaden. Tjänsten ger företagskunder möjlighet att enkelt och helt kostnadsfritt göra en sökning för att hitta det bästa elavtalet för just deras verksamhet. Elhandelsbolagen som...

Läs mer

Ökat intresse för rörligt elpris

2013-05-08 14:34

SENASTE NYTT: Ny statistik från SCB visar att 34 150 hushåll bytte elbolag i mars. Totalt har 109 018 hushåll bytt elbolag under årets första kvartal. Det är 11 procent fler än motsvarande period föregående år (98 466). Av de hushåll som bytte elhandelsbolag på elskling.se i mars...

Läs mer

Oförändrat elpris i väntan på vårfloden

2013-04-30 08:16

SENASTE NYTT: Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 37 öre/kWh i april. Det är en sidledes utveckling från mars och hela 34 procent högre än april i fjol (28 öre/kWh). Till skillnad från ett oförändrat börspris bjöd april på två viktiga politiska nyheter. EU-parlamentet röstade...

Läs mer

Elskling stödjer Konsumentverkets förslag

2013-04-24 09:37

SENASTE NYTT: I söndags rapporterade Sveriges radio P4 Värmland om ett återkommande problem med telefonförsäljning av elavtal som ofta leder till ett stort missnöje bland konsumenterna. Konsumentverket vill ändra lagen om telefonförsäljning för att skydda hushållen från att stressas...

Läs mer

Hushållen väljer bort lång bindningstid

2013-04-11 08:09

SENASTE NYTT: Färsk statistik från SCB visar att 31 393 hushåll bytte elbolag under februari. Det är nio procent fler än februari i fjol (28 874). Av de som bytte elhandelsbolag på elskling.se i februari valde 60 procent ett fast elpris. Av dessa valde 80 procent ett avtal där...

Läs mer

Kylan höjde elpriset i mars

2013-03-28 09:31

SENASTE NYTT: Medelspotpriset på elbörsen Nordpool ser ut att hamna kring 37 öre/kWh för samtliga elområden i mars. Det är cirka 10 procent högre än föregående månad och hela 45 procent högre än motsvarande månad i fjol (26 öre/kWh). Kallt väder ökade elförbrukningen och bidrog till...

Läs mer

Byt elavtal och tävla om en el-moped

2013-03-12 09:54

SENASTE NYTT: 43 292 hushåll bytte elbolag under januari vilket är sex procent fler än motsvarande månad i fjol (40 729). Av samtliga elbyten på elskling.se bytte 64 procent till fast elpris. Fastprisavtal med kortare bindningstid än ett år var populärast. ...

Läs mer

Femårslägsta för elpriset i februari

2013-02-28 08:27

SENASTE NYTT: Medelspotpriset i februari blev 33,6 öre/kWh i elområde Luleå, Sundsvall och Stockholm samt 33,7 öre/kWh i Malmö. Det är cirka 20 procent lägre än motsvarande månad i fjol. Hushåll som haft ett rörigt elavtal tillhör vinnarna denna vinter. Eftersom det förekommer en...

Läs mer

Elskling Live är nu lanserad för iPhone

2013-02-14 09:24

SENASTE NYTT: I samband med den nya lag som från den 1 oktober 2012 möjliggör för konsumenter att utan extra kostnad få tillgång till sina timvärden lanserade elskling.se mobil-appen Elskling Live för Android. Med hjälp av appen kan användaren se aktuellt timpris från elbörsen direkt...

Läs mer

454 053 hushåll bytte elbolag 2012

2013-02-12 08:01

SENASTE NYTT: Idag presenterades antalet elbyten för december månad. Antalet var 45 267 och därmed står det klart att 454 053 hushåll bytte elhandelsbolag under 2012. Det är drygt 10 000 elbyten (två procent) färre än 2011 då 464 241 hushåll bytte elhandlare. Det populäraste...

Läs mer

"Gilla" ditt elbolag på elskling.se

2013-02-08 15:05

SENASTE NYTT: Elskling.se lanserar en ny sida i tjänsten där användarna får möjlighet att "gilla" sitt favoritelhandelsbolag. Syftet med sidan är att på ett överskådligt sätt visa det stora antalet elhandelsbolag som finns i Sverige....

Läs mer

Överskottet i vattenmagasinen är borta

2013-01-31 07:38

SENASTE NYTT: Medelspotpriset i januari blev 35,7 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 36,1 öre/kWh i Stockholm och 36,4 öre/kWh i Malmö. Trots kallt väder sjönk elpriset för samtliga elområden från decembers nivå på 38 öre/kWh (samtliga elområden). Norden har återigen en negativ...

Läs mer

Var femte elkund har ett tillsvidarepris

2013-01-14 08:01

SENASTE NYTT: Enligt statistik från SCB bytte 47 077 hushåll elbolag under november 2012. Det är nio procent färre än motsvarande månad i fjol (51 897). Det finns över 100 elhandelsbolag i Sverige och de flesta hushåll kan spara en hel del pengar genom att jämföra sitt befintliga...

Läs mer

Elpriset förväntas stiga med cirka 20 procent

2013-01-04 08:41

SENASTE NYTT: Decembers medelspotpris blev cirka 38 öre/kWh för samtliga elområden. Det motsvarar en ökning med cirka 30 procent från novembers elprisnivå. Orsaken är framförallt en kraftig ökning i elförbrukningen mot bakgrund av det kalla vintervädret som drog in över norden i...

Läs mer

Sverige gick miste om gratis el från Danmark

2013-01-03 08:32

SENASTE NYTT: Under juldagen blev medelspotpriset i Danmark -33,1 öre/kWh. Det betyder att konsumenter kunde förbruka el till negativa priser. Anledningen till detta var låg elförbrukning på grund av julhelgen samt hög vindkraftsproduktion på grund av starka vindar. Vanligtvis brukar...

Läs mer

Marknadsdomstolens dom gör Google till vilda western

2012-12-11 15:53

SENASTE NYTT: Idag valde Marknadsdomstolen att inte bifalla Elskling AB:s talan om att förbjuda en konkurrent att använda dess varumärke och firmanamn "elskling" som sökord vid annonsering på Google Adwords. Avgörandet möjliggör annonsering på internet under andras varumärken, utan...

Läs mer

Rörligt elpris blev 3 800 kronor billigare

2012-12-11 08:38

SENASTE NYTT: Ny statistik från SCB visar att 46 165 hushåll bytte elhandelsbolag i oktober. Det är cirka fem procent färre än motsvarande månad föregående år (48 750). Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 74 procent fast elpris. Därmed fortsätter fastpris att vara den mest...

Läs mer

Kylan trissar upp elpriset

2012-11-30 10:06

SENASTE NYTT: Novembers medelspotpris blev 29,0 öre/kWh för samtliga elområden i Sverige vilket är något lägre än oktober (29,9 öre/kWh). Det förklaras av mer vind och kärnkraftsproduktion samt en sidledes utveckling av elförbrukningen tack vare det milda novembervädret. Elpriset...

Läs mer

Oförändrad aktivitet på elmarknaden

2012-11-12 08:15

SENASTE NYTT: Färsk statistik från SCB visar att 39 637 hushåll bytte elhandelsbolag i september. Det ger 315 544 elbyten under årets tre första kvartal vilket är i linje med motsvarande period i fjol. Av de elbyten som gjordes på elskling.se under september valde 71 procent fast...

Läs mer

Elpriset upp 20 procent i oktober

2012-10-31 08:43

SENASTE NYTT: Oktobers medelspotpris blev 29,9 öre/kWh för samtliga elområden i Sverige. För hushåll med rörligt elavtal innebär det cirka 20 procent högre elpris jämfört med i september. Oktober är den första månaden med samma elpris i hela landet sedan Sverige delades in i fyra...

Läs mer

Elskling utsedd till ett Gasellföretag

2012-10-17 10:07

SENASTE NYTT: Dagens Industri utsåg nyligen årets Gasellföretag och Elskling AB är ett av de stolta företagen. Att kostnadsfritt hjälpa hundratusentals hushåll att se över sina elkostnader och samtidigt möjliggöra för elhandelsbolagen att växa organiskt har varit ett lyckat koncept....

Läs mer

Intresset för rörligt elpris steg i augusti

2012-10-11 08:03

SENASTE NYTT: Ny statistik från SCB visar att 36 042 hushåll bytte elhandelsbolag i augusti. Aktiviteten var därmed marginellt högre än under augusti i fjol (35 206). Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 65 procent fast elpris och 35 procent rörligt. Därmed var intresset...

Läs mer

Dags att se över elavtalet inför vintern

2012-10-02 09:34

SENASTE NYTT: Trots överskottet i vattenmagasinen blev det en svagt stigande elprisutveckling under september på grund av den stigande elförbrukningen. För månaden blev medelspotpriset 24,8 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 25,0 öre/kWh i Stockholm och 25,5 öre/kWh i Malmö. Det...

Läs mer

"Elskling Live" lanseras för Android

2012-10-01 13:00

SENASTE NYTT: En ny lag som träder i kraft idag möjliggör för konsumenterna att få tillgång till sina timvärden utan extra kostnad. Syftet är att underlätta för elhandelsbolagen att erbjuda timavräknade elavtal som i sin tur ökar den enskilde konsumentens incitament att förändra sitt...

Läs mer

9 av 10 vet vilket elområde de tillhör

2012-09-27 09:59

SENASTE NYTT: En konsumentundersökning genomförd av elskling.se visar att 90 procent av hushållen säger sig veta vilket elområde de tillhör och 87 procent svarar att det finns fyra elområden i Sverige. Däremot saknar 70 procent förståelse för hur deras elpris bestäms....

Läs mer

Hushållen föredrar trygghet framför lågt spotpris

2012-09-11 08:29

SENASTE NYTT: Dagsfärsk statistik från SCB visar att 38 140 hushåll bytte elhandelsbolag i juli. Det är en rekordnotering för juli månad sedan 2004 då statistiken över elbyten presenterades för första gången. Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 73 procent fast elpris och...

Läs mer

Elpriset upp 94 procent i augusti

2012-08-31 09:10

SENASTE NYTT: Elprisrean lider mot sitt slut. Medelspotpriset i augusti blev 21,5 öre/kWh (11,5 öre/kWh) i elområde Luleå och Sundsvall, 22,4 öre/kWh (11,5 öre/kWh) i Stockholm och 23,0 öre/kWh (16,7 öre/kWh) i Malmö. Det innebär en ökning på mellan 38 och 94 procent från nivåerna i...

Läs mer

201 725 bytte elhandelsbolag under första halvåret

2012-08-14 08:33

SENASTE NYTT: Ny statistik från SCB visar att 37 833 hushåll bytte elhandelsbolag i juni. Det innebär att 201 725 hushåll bytt elhandelsbolag under det första halvåret 2012. Det motsvarar samma aktivitetsnivå som för motsvarande period i fjol (204 773). Av de elbyten som gjordes...

Läs mer

Elskling.se välkomnar elavtal med timavräkning

2012-08-13 09:10

SENASTE NYTT: Regeringen med It- och energiminister Anna-Karin Hatt i spetsen fick nyligen igenom en lagändring som möjliggör för konsumenterna att få tillgång till sina timvärden utan extra kostnad från den 1 oktober i år. Lagändringen gör det lättare för elhandelsbolagen att...

Läs mer

Elpris-Rea för kunder med rörligt elavtal

2012-07-31 08:57

SENASTE NYTT: Julis medelspotpris på elbörsen Nordpool blev 11,5 öre/kWh i elområde Luleå, Sundsvall och Stockholm samt 16,7 öre/kWh i Malmö. En blöt sommar med mycket nederbörd är den främsta orsaken till prispressen i juli som gett det lägsta elpriset på 10 år för hushåll i...

Läs mer

Rekordstort intresse för ettårsavtal

2012-07-06 09:00

SENASTE NYTT: Ny statistik från SCB visar att 31 383 hushåll bytte elhandelsbolag i maj. Det är cirka tre procent färre än motsvarande månad i fjol (32 216). Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 62 procent fast elpris och 38 procent rörligt. Bland fastprisavtalen var...

Läs mer

Elbytesexperten elskling.se firar fem år

2012-07-03 08:30

SENASTE NYTT: I dag är det fem år sedan elbytesexperten elskling.se lanserades på den svenska elmarknaden. Sedan starten har över en kvarts miljon svenskar bytt elavtal via sajten och sparat över en halv miljard* kronor. Samtidigt som tjänsten bidragit till en ökad aktivitet på...

Läs mer

Rekordstort elprisgap mellan elområden i juni

2012-06-29 16:05

SENASTE NYTT: Medelspotpriset i juni på elbörsen Nordpool blev 23,3 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 24,1 öre/kWh i Stockholm och 31,3 öre/kWh i Malmö. Ett underhållsarbete på elnätet som reducerar överföringskapaciteten mellan elområde Stockholm och Malmö kombinerat med...

Läs mer

12 månaders fastprisavtal populärast i april

2012-06-11 07:56

SENASTE NYTT: Ny statistik från SCB visar att 34 049 hushåll bytte elhandelsbolag i april. Det innebär en ökning med tre procent jämfört med motsvarande månad i fjol (32 907). Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 55 procent ett fast elpris och 45 procent ett rörligt. Den...

Läs mer

Soffliggare straffas hårdare när elpriset sjunker

2012-05-30 17:03

SENASTE NYTT: Medelspotpriset i maj på elbörsen Nordpool blev 26,3 öre/kWh i elområde Luleå, Sundsvall, 27,0 öre/kWh i Stockholm och 28,7 öre/kWh i Malmö. Det motsvarar en nedgång med drygt 40 procent jämfört med motsvarande månad i fjol (48,8 öre/kWh). Anledningen till det lägre...

Läs mer

Hushållen passar på att binda sitt elpris

2012-05-10 13:31

SENASTE NYTT: Dagsfärsk statistik från SCB visar att 29 046 hushåll bytte elhandelsbolag i mars. Därmed har 98 768 hushåll bytt elbolag under årets första kvartal. Det innebär en minskning med 8 procent jämfört med motsvarande period föregående år (107 776). Av de elbyten som gjordes...

Läs mer

Marknaden spår lägre elkostnad 2012

2012-05-02 07:57

SENASTE NYTT: Medelspotpriset i april på elbörsen Nordpool blev 27,9 öre/kWh i elområde Luleå, Sundsvall och Stockholm samt 30,0 öre/kWh i Malmö. Det motsvarar en nedgång med cirka 40 procent jämfört med motsvarande månad i fjol (48,0 öre/kWh). Om elmarknaden får rätt kommer hushåll...

Läs mer

29 001 hushåll bytte elleverantör i februari

2012-04-11 12:48

SENASTE NYTT: Ny statistik från SCB visar att 29 001 hushåll bytte elhandelsbolag i februari. Det är cirka tre procent färre än motsvarande månad föregående år (30 034). Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 57 procent ett fast elpris. Bland fastprisavtalen var avtalslängder...

Läs mer

KTH gillar elskling.se

2012-04-03 16:28

SENASTE NYTT: Fem år efter starten av elskling.se lyfts projektet fram som ett lyckat exempel på företag med anknytning till Kungliga tekniska högskolan (KTH). De fem grundarna är nämligen tidigare KTH-studenter och numera civilingenjörer från skolan....

Läs mer

Femårslägsta för elpriset i mars

2012-04-02 07:30

SENASTE NYTT: Medelspotpriset i mars på elbörsen Norpool blev 25,1 öre/kWh i elområde Luleå, 25,8 öre/kWh i Sundsvall och Stockholm samt 26,4 öre/kWh i Malmö. Det motsvarar en nedgång med mer än 50 procent jämfört med motsvarande månad i fjol (56,2 öre/kWh). Främsta anledningen är...

Läs mer

Hushållen ser positivt på en nordisk slutkundsmarknad

2012-03-28 07:45

SENASTE NYTT: En konsumentundersökning genomförd av elskling.se visar att 76 procent av de svenska hushållen är positiva till att köpa sin el från ett nordiskt elhandelsföretag utanför Sverige. Bland de som är positiva till förslaget anser 87 procent att landsgränserna är oviktiga i...

Läs mer

Rekordstort intresse för rörligt elpris

2012-03-13 08:28

SENASTE NYTT: Dagsfärsk statistik från SCB visar att 40 721 hushåll bytte elhandelsbolag i januari. Det är 12 procent färre än motsvarande månad föregående år (46 111). Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 46 procent rörligt elpris. Det är den högsta siffran sedan juni...

Läs mer

Experterna spår lägre elpriser 2012

2012-01-30 16:29

SENASTE NYTT: Januaris medelspotpris på elbörsen Norpool blev 32,9 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall och 33,8 öre/kWh i Stockholm och Malmö. Det är cirka hälften av elpriset från januari i fjol (62,2 öre/kWh). Förklaringen är milt januariväder kombinerat med ett överskott i...

Läs mer

Intresset för rörligt elpris ökar

2012-01-16 08:12

SENASTE NYTT: Statistik från SCB visar att 51 862 hushåll bytte elhandelsbolag i november. Det är 18 procent fler än motsvarande månad föregående år (43 786). Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 32 procent rörligt elpris. Hushåll med rörligt elpris tillhör fjolårets...

Läs mer

Milt och blåsigt väder sänkte elpriset

2012-01-02 08:04

SENASTE NYTT: Decembers medelspotpris på elbörsen Norpool blev 30,0 öre/kWh i elområde Luleå, Sundsvall, Stockholm och 31,1 öre/kWh i elområde Malmö. Jämfört med föregående månads elpriser motsvarar detta en minskning med 21 procent i Luleå och Sundsvall, 25 procent i Stockholm och...

Läs mer

77 procent band sitt elpris i oktober

2011-12-13 13:11

SENASTE NYTT: Dagens statistik från SCB visar att 48 750 hushåll bytte elhandelsbolag i oktober. Det är 23 procent fler än motsvarande månad föregående år (39 649). Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 77 (85) procent ett fast elpris. Bland fastprisavtalen var intresset för...

Läs mer

Finanskrisen bidrar till lägre elpriser

2011-11-30 08:19

SENASTE NYTT: Sedan elområdesindelningen den 1:a november har Sverige haft fyra spotpriser. Novembers medelspotpris på elbörsen Nordpool blev 38,0 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 39,8 öre/kWh i elområde Stockholm och 45,6 öre/kWh i elområde Malmö. Även om indelningen i...

Läs mer

Allt fler hushåll gör ett aktivt val av elavtal

2011-11-14 08:47

SENASTE NYTT: I fredags publicerade SCB antalet leverantörsbyten för september (38 399). Under årets tre första kvartal har 314 732 hushåll bytt elbolag vilket är sju procent fler än motsvarande period föregående år. Trenden bland de elbyten som gjorts på elskling.se under de senaste...

Läs mer

Premiär för elområden

2011-10-31 15:44

SENASTE NYTT: Idag klockan 13:08 publicerade Nordpool Sveriges första elområdespriser för första november. Högst elpris, 39,5 öre/kWh, fick elområde Malmö. Elområde Stockholm, Sundsvall och Luleå fick samma elpris, 37,8 öre/kWh, vilket är fyra procent lägre än Malmö....

Läs mer

Elpriset i oktober pressat till sjuårslägsta

2011-10-31 12:17

SENASTE NYTT: Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 27,8 öre/kWh i oktober. Det är 1,5 öre/kWh lägre än föregående månad (29,3 öre/kWh) och 42 procent lägre än motsvarande månad föregående år (47,6 öre/kWh). Anledningen till det lägre elpriset är en hög vattenkraftsproduktion...

Läs mer

Elbolagets image har stor inverkan vid valet av elavtal

2011-10-27 08:15

SENASTE NYTT: En kundundersökning genomförd av elskling.se visar att elpriset är den viktigaste parametern vid valet av elavtal, näst viktigast är elhandelsbolagets kundnöjdhetsbetyg och minst viktigt är var elhandelbolaget har sitt kontor. Miljömedvetenhet samt varumärke och rykte...

Läs mer

Ett svenskt elpris är snart historia

2011-10-21 10:47

SENASTE NYTT: Den 1 november delas Sverige in i fyra elområden. Resultatet blir fyra olika börspriser och vilket börspris respektive hushåll får beror på var i Sverige det finns. Elskling.se har sedan ett år tillbaka uppgraderat tjänsten på ett sätt som möjliggör för hushållen att...

Läs mer

35 226 bytte elbolag i augusti

2011-10-11 13:30

SENASTE NYTT: Dagens statistik från SCB visar att 35 226 hushåll bytte elhandelsbolag i augusti. Det är nästan i linje med motsvarande månad föregående år (35 750) som var ett rekord för augusti sedan avregleringen 1996. Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 78 procent ett...

Läs mer

Lägsta elpriset på över tre år

2011-09-30 08:42

SENASTE NYTT: Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 29,3 öre/kWh i september. Det är 24 procent lägre än föregående månad (38,6 öre/kWh) och 38 procent lägre än motsvarande månad föregående år (47,3 öre/kWh). Trots en låg kärnkraftstillgänglighet har fulla vattenmagasin bidragit...

Läs mer

78 procent av hushållen vill ha timmätning

2011-09-27 08:10

SENASTE NYTT: En konsumentundersökning som elskling.se genomfört visar att 78 procent av hushållen är positiva till timmätning av den egna elförbrukningen. Det huvudsakliga argumentet som lyfts fram för timmätning är att det medför en ökad förståelse för hushållets elkonsumtion. Det...

Läs mer

Elskling.se välkomnar en granskning

2011-09-16 14:39

SENASTE NYTT: Idag kom ett pressmeddelande från Svensk Energi där organisationen uttrycker en oro kring korrektheten i informationen på de olika elprisjämförelsetjänster som finns på den svenska elmarknaden. Elskling AB som sedan starten 2007 drivs av ett team civilingenjörer från...

Läs mer

36 000 elkunder bytte elbolag i juli

2011-09-14 08:16

SENASTE NYTT: Färsk statistik från SCB visar att 36 000 hushåll bytte elhandelsbolag i juli. Det är en ökning med fem procent jämfört med motsvarande månad föregående år (34 108). Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 78 procent ett fast elpris. Bland fastprisavtalen var...

Läs mer

Elpriset steg sex procent i augusti

2011-08-30 18:08

SENASTE NYTT: Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 38,6 öre/kWh i augusti. Det är sex procent högre än föregående månad (36,3 öre/kWh) och fem procent lägre än motsvarande månad föregående år (40,7 öre/kWh). En normaliserad nivå i vattenmagasinen minskar risken för lika höga...

Läs mer

Fyra av fem hushåll valde fast elpris

2011-08-15 08:40

SENASTE NYTT: Färsk statistik från SCB visar att 32 069 hushåll bytt elhandelsbolag i juni. Det är en ökning med 14 procent jämfört med motsvarande månad föregående år (28 202). Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 80 procent fast elpris. Bland fastprisavtalen var intresset...

Läs mer

18 procent lägre elpris i juli

2011-08-01 13:43

SENASTE NYTT: Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 36,3 öre/kWh i juli. Det är 18 procent lägre än föregående månad (44,2 öre/kWh). Låg sommarförbrukning och välfyllda vattenmagasin pressar elpriset neråt. Den pågående finanskrisen och de välfyllda magasinen minskar också risken...

Läs mer

Rekordstort intresse för treårsavtal

2011-07-12 11:43

SENASTE NYTT: Färsk statistik från SCB visar att 32 095 (29 102) hushåll bytte elleverantör i maj. Det är tio procent fler än motsvarande månad föregående år. Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 64 procent fast elpris. Bland fastprisavtalen var intresset för treårsavtal...

Läs mer

Finansoro och regn sänkte elpriset

2011-06-29 15:26

SENASTE NYTT: Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 44,2 öre/kWh för juni vilket är nio procent lägre än föregående månad (48,8 öre/kWh). Rikligt med regn samt fallande råvarupriser, orsakat av den pågående finanskrisen i Europa, har fått elpriset att falla. Konsumenter med...

Läs mer

Ökat intresse för långa fastprisavtal

2011-06-13 07:52

SENASTE NYTT: Färsk statistik från SCB visar att 33 472 (31 026) hushåll bytte elleverantör i april. Det är åtta procent fler än motsvarande månad föregående år. Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 30 procent rörligt elpris och 70 procent fast elpris. Bland fastprisavtalen...

Läs mer

Tysk kärnkraftspolitik styr svenskt elpris

2011-05-31 09:36

SENASTE NYTT: Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 48,8 öre/kWh för maj vilket är sidledes jämfört med aprils elpris (48,0 öre/kWh). Den 6 juni ska Tyskland besluta om kärnkraftens öde och det mesta lutar åt en avveckling av all kärnkraft till år 2022. Beslutet har en extra stor...

Läs mer

Elskling följer elrådgivningsbyråns riktlinjer

2011-05-18 08:59

SENASTE NYTT: Under måndagen gick Konsumenternas elrådgivningsbyrå med Bo Hesselgren i spetsen ut och uppmanade det svenska folket till försiktighet vid kontakt med gatu- och telefonförsäljning av elavtal. Elskling har sedan starten 2007 haft en kontinuerlig dialog med byrån för att...

Läs mer

108 000 aktiva elkunder under första kvartalet

2011-05-12 08:14

SENASTE NYTT: Ny statistik från SCB visar att 31 753 (27 049) hushåll bytte elleverantör i mars. Det är 17 procent fler än motsvarande månad föregående år. Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 63 procent ett bundet elpris. Tecknandet av längre fastprisavtal ökade mest....

Läs mer

Elpriset föll 15 procent i april

2011-04-29 14:39

SENASTE NYTT: Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 48,0 öre/kWh för april vilket är 15 procent lägre än föregående månad (56,2 öre/kWh). Huvudanledningen är den rekordtidiga vårfloden orsakad av det varma vädret. Lägre elförbrukning på grund av högre temperaturer och påskhelgen...

Läs mer

30 034 hushåll bytte elleverantör i februari

2011-04-12 10:36

SENASTE NYTT: Dagsfärsk statistik från SCB visar att 30 034 (32 306) hushåll bytte elleverantör i februari. Det är sju procent färre än motsvarande månad föregående år. Av de elbyten som gjordes på elskling.se ökande andelen rörliga avtal till 36 procent vilket motsvarar en ökning...

Läs mer

Mars elpris sidledes på en rörig elbörs

2011-03-31 08:19

SENASTE NYTT: Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 56,2 öre/kWh för mars vilket är sidledes jämfört med föregående månad (56,8 öre/kWh). Kärnkraftsolyckan i Japan i kombination med oroligheter i Libyen har pressat terminspriserna uppåt medan nederbördsrikt väder pressat elpriset...

Läs mer

Korta fastprisavtal populärast i januari

2011-03-11 17:08

SENASTE NYTT: Enligt färsk statistik från SCB bytte 46 131 (46 320) hushåll elleverantör i januari. Det är sidledes jämfört med motsvarande månad föregående år. Av de elbyten som gjordes på elskling.se under januari var 72 procent till ett fastprisavtal, vilket fortsatt är den mest...

Läs mer

Lägre spotpris men högre terminspriser i februari

2011-02-28 12:49

SENASTE NYTT: Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 56,8 öre/kWh för februari vilket är nio procent lägre än föregående månad (62,2 öre/kWh). Marknadens förväntningar på elpriset framöver kan utläsas ur terminskontrakten som handlas på Nordpool. En sammanställning gjord av...

Läs mer

430 000 hushåll bytte elbolag under 2010

2011-02-14 15:22

SENASTE NYTT: Enligt färsk statistik från SCB bytte 48 520 hushåll elleverantör i december 2010. Det är cirka två procent färre än motsvarande månad föregående år. Totalt bytte 430 000 hushåll elleverantör under 2010, vilket är 18 procent färre än rekordåret 2009. Statistik över de...

Läs mer

Snart får vi ännu fler elpriser att hålla reda på

2011-02-10 13:05

SENASTE NYTT: Den 1 november delas Sverige in i fyra elområden. Förändringen hanteras olika av landets dryga 100 elhandelsbolag och har lett till en uppdelning i fyra läger. Enligt en sammanställning av elbytesexperten elskling.se väntas landets hushåll att få en skillnad i elkostnad...

Läs mer

Elpriset föll 25 procent i januari

2011-01-31 11:34

SENASTE NYTT: Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 62,2 öre/kWh för januari vilket är 25 procent lägre än rekordnoteringen föregående månad (83,3 öre/kWh). Väl fungerande kärnkraft i kombination med mildare väder är huvudanledningen till prislättnaden. Marknadens...

Läs mer

43 786 hushåll bytte elbolag i november

2011-01-14 15:48

SENASTE NYTT: Dagsfärsk statistik från SCB visar att 43 786 hushåll bytte elleverantör i november 2010. Det är två procent färre än motsvarande månad föregående år. Statistik över de elbyten som gjordes på elskling.se i november visar att 78 procent valde bundet elpris. Populärast...

Läs mer

Långa fastprisavtal billigast just nu

2011-01-07 07:48

SENASTE NYTT: Den stränga vintern med bristen på vatten i vattenmagasinen får de längre fastprisavtalen att toppa elprisjämförelselistorna på elskling.se. Fast elpris i tre till fyra år tillhör de billigaste elavtalen just nu och kostar cirka 105 öre/kWh. Ju kortare bindningstid...

Läs mer

Nytt elprisrekord för december

2010-12-30 13:37

SENASTE NYTT: Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 83,3 öre/kWh för december vilket är 59 procent högre än föregående månad (52,4 öre/kWh). Noteringen är den högsta för december sedan elmarknadens avreglering 1996. ...

Läs mer

Bundet elpris mest populärt i oktober

2010-12-20 15:38

SENASTE NYTT: Färsk statistik från SCB visar att 39 599 hushåll bytte elleverantör i oktober. Det är 24 procent färre än motsvarande månad föregående år. Statistik över de elbyten som gjordes på elskling.se i oktober visar att 85 procent valde ett bundet elpris. Fast elpris i 12...

Läs mer

Elprisrallyt gör aktiva elkunder till vinnare

2010-12-09 15:42

SENASTE NYTT: Senaste periodens extrema kyla i kombination med utdragna kärnkraftsrevisioner har fått elpriset att skena iväg med nästan 50 procent på mindre än en månad. Statistik över de elbyten som gjordes på elskling.se under perioden augusti till november i år visar att 86...

Läs mer

Elpriset steg kraftigt i november

2010-11-29 15:00

SENASTE NYTT: Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 52,4 öre/kWh för november vilket är tio procent högre än föregående månad (47,6 öre/kWh). Torrt väder har ytterligare minskat tillgången på vatten i magasinen, vilket ökar risken för ett högre elpris framöver. ...

Läs mer

Högre elpris även i Stockholm

2010-11-19 15:54

SENASTE NYTT: Den 1 november 2011 kommer Sverige att delas in i fyra olika elområden. Det innebär att konsumenter kan få betala olika elpris beroende på var i landet de bor. En sammanställning som elbytesexperten elskling.se har gjort visar att konsumenter i elområde Stockholm och...

Läs mer

Elkundernas oro skapar nya elavtal

2010-11-12 14:59

SENASTE NYTT: Färsk statistik från SCB visar att 36 077 hushåll bytte elleverantör i september. Det är tio procent färre än motsvarande månad föregående år som var ett rekordår. Men oron inför vintern har fått många att binda sitt elpris. Enligt statistik från elbytesexperten...

Läs mer

Dyrare elpris i södra Sverige

2010-11-08 13:29

SENASTE NYTT: Tidigare i år beslutade Svenska Kraftnät om att från den 1 november 2011 dela in Sverige i fyra elprisområden. Färsk statistik från elbytesexperten elskling.se visar att allt färre elhandelsbolag erbjuder längre elavtal, särskilt i elprisområde fyra (södra Sverige)....

Läs mer

Lägre risk för högt elpris

2010-11-02 09:48

SENASTE NYTT: Medelspotpriset blev 47,6 öre/kWh för oktober vilket är i nivå med elpriset föregående månad (47,3 öre/kWh), visar statistik från Nordpool. Risken för ett högt elpris under kommande vinter har dämpats tack vare våta väderprognoser. ...

Läs mer

Elkonsumenterna betalade över en miljard kronor i onödan

2010-10-25 09:44

SENASTE NYTT: Sveriges elkonsumenter betalade över en miljard kronor för mycket förra vintern, helt i onödan. Det är konsumenter som inte har gjort ett aktivt val av elleverantör som i genomsnitt betalade 30 procent mer än de som har valt. ...

Läs mer

Rekordmånga bytte elavtal i augusti

2010-10-14 12:33

SENASTE NYTT: Färsk statistik från SCB visar att 35 754 hushåll bytte elleverantör i augusti. Det är en ökning med tre procent jämfört med motsvarande månad 2009 som var ett rekordår. Fastprisavtal var fortsatt den mest valda avtalsformen och stod för 80 procent av samtliga elavtal...

Läs mer

Elpriset steg 16 procent i september

2010-10-01 16:35

SENASTE NYTT: Medelspotpriset blev 47,3 öre/kWh för september vilket är 16 procent högre än föregående månad (40,7 öre/kWh), visar statistik från Nordpool. Orsaken till prishöjningen är låg kärnkraftstillgänglighet samt stigande förbrukning i takt med att temperaturen fallit. ...

Läs mer

Stark krona gör elen billigare

2010-09-30 16:45

SENASTE NYTT: Den svenska kronan är starkare än på länge vilket gör elen billigare för svenska konsumenter. Spotpriset för perioden januari-augusti i år jämfört med motsvarande period föregående år är 50 procent högre i euro medan skillnaden är 34 procent i kronor, visar statistik...

Läs mer

Elskling inleder samarbete med Spenderat

2010-09-22 09:33

SENASTE NYTT: Elbytesexperten elskling.se har inlett ett samarbete med privatekonomitjänsten spenderat.se för att belysa besparingspotentialen inom kategorin elavtal ytterligare. ...

Läs mer

34 108 elkunder bytte elbolag i juli

2010-09-14 10:19

SENASTE NYTT: 34 108 elkunder bytte elleverantör i juli, enligt ny statistik från SCB. Det är en minskning med 22 procent jämfört med motsvarande månad 2009. Av de som bytte elavtal via elskling.se valde 69 procent ett fast avtal. ...

Läs mer

50 procent valde rörligt elpris i juni

2010-08-12 11:07

SENASTE NYTT: Antalet hushåll som bytt elhandelsbolag i juni minskade med tre procent jämfört med föregående månad, visar statistik från SCB. Jämfört med samma period föregående år motsvarar detta en minskning med 29 procent. Andelen som valde fast respektive rörligt elpris under...

Läs mer

Rörliga elpriset stiger

2010-08-02 11:25

SENASTE NYTT: Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev åtta procent högre (43,50 öre/kWh) i juli än under föregående månad, vilket innebär högre kostnader för kunder med rörligt elpris. De fasta elavtalen har däremot blivit billigare. ...

Läs mer

Allt fler väljer rörligt elpris

2010-07-14 08:24

SENASTE NYTT: Andelen konsumenter som valde ett rörligt elpris under maj steg från 30 till 44 procent jämfört med föregående månad, visar statistik från elskling.se. Samtidigt minskade det totala antalet hushåll som bytte elavtal med cirka sju procent för samma period, visar...

Läs mer

Byt elavtal och vinn en elmoped

2010-07-12 09:46

SENASTE NYTT: Under juli kommer alla som byter elavtal via elbytesexperten elskling.se, ha chansen att vinna en elmoped. Mopeden drivs till 100 procent av el och med ett miljövänligt elavtal blir miljöbelastning nära noll. ...

Läs mer

Elskling firar tre år av elbyten

2010-07-03 09:38

SENASTE NYTT: I dag är det tre år sedan elbytesexperten elskling.se lanserades. Sedan dess har över 100 000 svenskar bytt elavtal via sajten och sparat 240 miljoner kronor.* Tjänsten har ökat aktiviteten på elmarknaden samtidigt som det fortfarande finns många soffliggare kvar att...

Läs mer

Elskling + Westander = sant

2010-07-02 14:38

SENASTE NYTT: Elbytesexperten elskling.se har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet avser publicitet kring elskling.se:s tjänst för jämförelse och byte av elavtal....

Läs mer

Elbörsen indikerar 25 procent högre elpris i vinter

2010-07-01 08:32

SENASTE NYTT: Elpriset för juni månad som i dag publicerats på elbörsen (40,15 öre/kWh) ger 5 procent högre elräkning för kunder med ett rörligt elavtal jämför med föregående månad. Samtidigt som rörligt elpris för närvarande är den billigaste avtalsformen för nya väljare kan...

Läs mer

Fotbolls-VM är fem miljoner kronor för dyrt

2010-06-24 08:20

SENASTE NYTT: Det kostar cirka 60 miljoner kronor i elkostnader för svenskarna att titta på fotbolls-VM. Det visar beräkningar som elbytesexperten elskling.se gjort. Men dåliga elavtal gör att svenska folket betalar minst fem miljoner kronor i onödan för VM-festen....

Läs mer

Elmarknaden tar fart - allt fler byter elbolag

2010-06-11 08:29

SENASTE NYTT: Drygt 31 000 hushåll bytte elbolag i april. Det är en ökning med hela 15 procent jämfört med månaden innan, visar statistik från SCB som offentliggjordes på torsdagen. Enligt elbytesexperten elskling.se är huvudanledningen sjunkande elpriser....

Läs mer

Tyska utmanaren Yello strom ger upp

2010-06-07 10:37

SENASTE NYTT: Knappt tre år efter lanseringen väljer Yello strom att lägga ner sin verksamhet i Sverige och fokusera på hemmamarknaden Tyskland. Kunderna anvisas att istället teckna sig med GodEl. ...

Läs mer

Rörligt elavtal billigast just nu

2010-06-02 09:45

SENASTE NYTT: Medelspotpriset för maj månad som nyligen publicerats på NordPool (38,3 öre/KWh) visar på en fortsatt sjunkande elräkning för elkunder med ett rörligt elavtal. Elpriset i maj blev 11% lägre än för april månad....

Läs mer

Soffliggare straffas med 279 063 000 kr i april

2010-05-21 08:43

SENASTE NYTT: En färsk undersökning genomfört av elprisjämförelsetjänsten elskling.se visar att svenska hushåll tvingats betala 279 miljoner kr i överpris för sin elanvändning under april månad på grund av att de inte gjort ett val av elavtal....

Läs mer