Guider

Bidrag för laddbox 2023

2023-03-03 Wilma Björlin
Elskling_artiklar-7.png

Det billigaste sättet att ladda din elbil är hemma, och för att ladda på ett säkert sätt behöver du en laddbox. Visste du att du kan få bidrag i form av en skattereduktion när du skaffar en elbilsladdare? I den här artikeln tittar vi närmare på hur det fungerar med grönt avdrag.

Du har redan en elbil eller är på väg att investera i en, och undrar hur du bäst och billigast kan ladda den. Svaret är hemma i din bostad, men för att inte riskera att överbelasta bostadens elnät behöver du installera en så kallad laddbox. Dessa kostar en del i inköp, men sedan den 21 januari 2021 kan du få ersättning för din laddbox i form av ett skatteavdrag.

Vad är skatteavdrag för grön teknik?

Skatteavdrag för grön teknik är en typ av skattereduktion som även kallas grönt avdrag. Med detta avdrag blir det mer förmånligt för den som vill investera i grön teknik, i och med att det täcker en del av kostnaden för dig som privatperson. Grön teknik kan i detta fall vara en solcellsanläggning, ett batteri för att lagra solel eller en laddningspunkt för ett elfordon (det vill säga en laddbox för din elbil). Skatteavdraget ersätter det statliga bidrag för grön teknik som man förr kunde ansöka om som privatperson. Nu behöver du inte längre ansöka om någonting – du får avdraget direkt på fakturan från den som utför installationen. Företaget begär därefter utbetalning från Skatteverket.

Det gröna avdraget fungerar som rot- och rutavdraget, men det är en eget skatteavdrag. Det är viktigt att tänka på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt i Sverige under året för att kunna nyttja hela skattereduktionen. Detta gäller särskilt om du har använt rot- och rutavdrag under samma år som du vill få skatteavdrag för grön teknik.

Du kan använda tjänsten “Räkna ut din skatt” på Skatteverkets webbplats för att göra en preliminär kontroll av hur mycket skattereduktion du kan få.

Hur stort avdrag kan jag få?

För solcellsanläggningar ges avdrag med 20 % av kostnaden för arbete och material. För solcellsbatterier och laddboxar ges avdrag med hela 50 %. Du kan som mest få avdrag på 50 000 kronor per år och person för grön teknik. Skatteverket har meddelat att avdraget fortsätter att fungera på detta vis under 2023.

Villkor för att få ersättning för din laddbox

Om du ska installera en laddbox hemma och vill ta del av det gröna skatteavdraget måste vissa villkor uppfyllas.

  • Du måste stå som ägare till huset eller lägenheten där laddboxen ska installeras.

  • Om byggnaden är under uppförande måste den klassas som småhus eller ägarlägenhet när den är färdigställd.

  • Boendet måste vara gjort för att bo i och därför ändamålsenligt inrett. Det är också godkänt att installera en laddbox på ett garage eller andra småhus som tillhör boendet.

  • Laddboxen måste vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad.

  • Laddboxen måste som minst ha med de uttag eller anslutningsdon som beskrivs i standarden EN 62196-2 för elfordon av typ 2, eller standarden EN 62196-3 för elfordon av typ Combo.

Avdraget kan ges till den som bor och betalar skatt i Sverige. Du måste också vara över 18 år eller fyller 18 det aktuella året, och ditt namn ska stå på fakturan eller kostnaden. Du kan få avdrag för installationer som påbörjats, slutförts och betalats tidigast 1 januari 2021.

Vad gäller det gröna avdraget inte för?

Det är inte alla kostnader kring en laddbox som du kan få avdrag för. Avdrag ges inte för:

  • Kostnader utöver de för arbete och material. Detta kan till exempel vara kostnader för maskiner, resor eller frakt.

  • Eventuellt återställningsarbete efter en installation.

Du kan heller inte få avdrag:

  • Om laddningspunkten används av flera hushåll.

  • För mobila laddningspunkter.

  • För andra anslutningar än de som nämns ovan.

Om du införskaffar material från någon annan än den som utför installationen, kan du bara få skattereduktion för själva installationsarbetet – du får alltså inget avdrag för materialkostnaden. 

Få 50 % avdrag när du skaffar laddbox till elbilen

Som tidigare nämnt kan du få avdrag med 50 % när du installerar en laddbox till din elbil. Att ladda hemma är det billigaste sättet att ladda din elbil. Moderna laddboxar låter dig bestämma laddningshastigheten och vissa modeller låter dig ladda två bilar samtidigt. En annan stor fördel är att du kan ställa in laddboxen att bara ladda under en viss tid på dygnet. Elen är inte lika dyr under dygnets alla timmar, och den är oftast som billigast på natten. För dig som har timpris på el är det extra smart att ha en laddbox som är inställd på att ladda under natten. Detta låter dig dra allra mest nytta av de billiga timmarna.

Fler i samma kategori

Se alla
Elskling_artiklar-10.png
Guider Spara energi genom smart värmestyrning
Vi går igenom hur du kan spara energi genom smart värmestyrning hemma.
Elskling_artiklar-9.png
Guider Mät din elförbrukning i realtid
Vi förklarar hur det funkar med smarta elmätare och hur du med hjälp av dessa kan optimera din elåtgång.
Kvinna som flyttar till
Guider Säga upp elavtal vid flytt
Vi går igenom allt du behöver tänka på gällande ditt elavtal och elabonnemang inför flytten.