Jämför elavtal

Elavtal är det avtal du ingår med ditt elhandelsbolag. Elavtalet reglerar bland annat vilket elpris du ska betala, den tid du ska vara kund hos elhandelsbolaget (bindningstid), om elen ska ha någon särskild ursprungsmärkning med mera. Vilket elavtal som passar ditt hushåll bäst är individuellt och beror på dina egna förutsättningar och preferenser.

Enligt statistik från SCB (december 2016) hade 49,5 procent av de svenska hushållen ett rörligt elavtal medan 28,6 procent av hushållen hade ett fast avtal på ett, två, eller tre år. Bland de fasta avtalen var ettårsavtalet det mest populära.

Omkring 600 000 hushåll, 13,0 procent, tillhör den inaktiva massan med anvisningspris (tidigare kallat tillsvidarepris). Dessa får betala ett betydligt högre elpris än hushåll som har gjort ett aktivt val av elavtal. Övriga avtalsformer står för 8,9 procent däribland mixpris och fastpris med andra bindningstider än ett, två eller tre år.

Fast eller rörligt elavtal?

Kan jag byta elavtal?

Du kanske inte har gjort ett aktivt val av elavtal ännu och betalar ett dyrt anvisningspris på grund av detta. Du kanske har flyttat och vill passa på att se över ditt elavtal. Eller så vill du helt enkelt se om det finns ett bättre elavtal på marknaden just nu, som uppfyller de krav du har på ett bra elavtal när det gäller pris, ursprungsmärkning eller kundnöjdhet. Oavsett skäl lönar det sig att vara aktiv och se över sitt elavtal någon gång ibland.

Tillhör du de 600 000 svenska hushåll som fortfarande har anvisningspris är det fritt fram för dig att byta elavtal när som helst. Om du däremot sedan tidigare har ingått ett elavtal måste du först försäkra dig om att du inte är bunden eller har en uppsägningstid hos ditt nuvarande elhandelsbolag för att slippa en eventuell straffavgift när du byter elavtal.

Notera: I de allra flesta fall bör du inte bryta ett bundet elavtal, men det kan finnas tillfällen då det lönar sig. Ett exempel är om du har bundit ditt elavtal till ett mycket högre pris än vad elmarknaden idag erbjuder. Om du väljer att bryta ditt elavtal bör du vara medveten om vilka kostnader det medför för att säkerställa att du i slutändan tjänar på det.

Hur byter jag elavtal?

Du vill givetvis försäkra dig om att du byter till ett, för dig, bättre elavtal än det du har för tillfället. För att hitta det elavtal som passar dig bäst behöver du ett verktyg som hjälper dig att jämföra elavtalen baserat på dina egna förutsättningar och preferenser.

elskling.se möjliggör för dig att enkelt och helt kostnadsfritt göra en korrekt jämförelse av elpriserna från Sveriges samtliga elhandelsbolag och direkt få presenterat förslag på de elavtal som passar ditt hushåll bäst. Hushåll som byter elavtal med hjälp av elskling.se sparar i genomsnitt 1800 kr per år.

Ha dina anläggningsuppgifter tillgängliga och börja jämföra elavtal genom att fylla i ditt postnummer i fältet ovan. All information om din anläggning finner du på din elräkning/elfaktura. Genom att ange dina unika förutsättningar och preferenser jämför elskling.se elavtal och presenterar de som passar dig bäst. Därefter klickar du dig vidare och låter elskling.se ta hand om ditt byte helt kostnadsfritt.

Ska jag välja fast eller rörligt elpris?

Vilken avtalsform som passar dig bäst kan endast du avgöra. Ingen vet med säkerhet hur elpriset kommer att utvecklas framöver och därför avråder vi dig från att välja ett elavtal baserat på en tro om elprisets utveckling. Det viktigaste är att utgå från ditt hushålls privatekonomi och riskvilja när du väljer fast, rörligt eller mixprisavtal.

Sedan den 1 oktober 2012 kan du få din elförbrukning timmätt vilket möjliggör för dig att välja timavräknade rörliga elavtal.

Jämför elpriser och byt elavtal

Sänk din månadskostnad och byt elavtal med Elskling! Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden till ditt nuvarande elavtal.

?
  • En miljon nöjda kunder
  • Enkel jämförelse
  • Fristående
  • Kostnadsfritt