Fast elpris - tryggt och förutsägbart

Med ett fast elpris behöver du inte bekymra dig för hur elpriset utvecklas på elbörsen. Fasta avtal passar extra bra för hushåll med en begränsad ekonomi där utrymme för elbörsens prissvängningar saknas.

Det är viktigt att vara medveten om att din elkostnad kommer att variera från månad till månad även om du har ett fast elpris. Anledningen till detta är att hushållets elförbrukning varierar över året och det resulterar i olika belopp på elräkningarna. Tryggheten ligger i att elpriset, det vill säga priset i öre per kilowattimme (öre/kWh), är fast.

Hur fungerar bindningstiden?

Genom att teckna ett fast elprisavtal kan du binda ditt elpris under så kort tid som tre månader och ända upp till 10 år. Bindningstiden reglerar hur länge du är bunden till det valda elhandelsbolaget och hur länge elhandelsbolaget binder sig till att leverera el till ett förutbestämt elpris till dig.

Som en tilläggsprodukt till ett fast elpris erbjuder vissa elhandelsbolag en omteckningsrätt mot en avgift. Omteckningsrätten innebär att du kan omförhandla ditt fasta elpris om det visar sig att elpriset går ner mycket från den tidigare avtalade nivån.

I god tid innan ditt fastprisavtal löper ut kommer ditt elhandelsbolag att påminna dig om detta och samtidigt erbjuda dig olika avtalsalternativ som du kan teckna ifall du väljer att förbli kund hos dem. Vad som händer om du inte väljer något av de avtalsförslag som ditt elhandelsbolag erbjuder dig framgår av villkoren för ditt elavtal. Ibland förlängs avtalet per automatik men det kan även övergå i ett rörligt eller ett tillsvidareavtal.

Vilken avtalsform och bindningstid ska jag välja?

Elskling rekommenderar alla hushåll att utgå från sin egen privatekonomi och sina egna preferenser i valet mellan olika avtalsformer. Även valet av avtalslängd är helt individuellt och du ska välja den avtalstid som passar dig bäst

Jämför elpriser och byt elavtal

Sänk din månadskostnad och byt elavtal med Elskling! Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden till ditt nuvarande elavtal.

?
  • En miljon nöjda kunder
  • Enkel jämförelse
  • Fristående
  • Kostnadsfritt