El

Sveriges indelning i elprisområden

2022-11-28 Tone Westerholm
skuggan av en lampa på en vit dörr

Sedan cirka tio år tillbaka har Sverige varit indelat i fyra olika elområden. Dessa områden kan i perioder ha olika elpriser. På senare tid kan man se allt större prisskillnader mellan områdena. Men varför har vi olika elprisområden och varför skiljer sig priserna åt?

Sveriges indelning i elprisområden

I norra Sverige produceras mer el än det görs av med. Uppe i Norrlandstrakten nyttjas många av Sveriges största älvar för att producera över 90 % av all Sveriges vattenkraft. I södra Sverige står istället kärnkraften för en majoritet av all elproduktion. Eftersom efterfrågan på el är större i de södra delarna av landet, behöver man ibland transportera el från norr till söder via transmissionsnätet. Men överföringskapaciteten är begränsad och ibland klarar nätet inte av att fysiskt överföra så mycket el som marknaden efterfrågar.

Svenska kraftnät (SVK) är Sveriges elberedskapsmyndighet. De ansvarar för att elnätet i Sverige ska fungera korrekt. För att hantera de interna begränsningarna i Sveriges elnät och säkerställa att elen räcker till, har myndigheten historiskt begränsat exporten av el från Sveriges gränser. Flera av våra grannländer med Danmark i täten har tyckt att denna hantering är felaktig och att interna nätbegränsningar inte ska drabba landsgränserna, utan mer lokalt den plats där de uppstår.

Följden av dessa protester blev att EU-kommissionen tvingade SVK att ändra sitt sätt att hantera interna nätbegränsningar. Den 24 maj 2010 kom ett formellt beslut från Svenska Kraftnät: från och med den 1 november 2011 skulle Sverige delas in i fyra elområden. Så här ser indelningen av Sveriges elområden ut: 

  • SE 1 (Luleå)

  • SE 2 (Sundsvall)

  • SE 3 (Stockholm)

  • SE 4 (Malmö)

Indelningen gjordes för att skapa bästa möjliga förutsättningar för handel på den inre marknaden, och därmed så mycket samhällsnytta som möjligt. Gränserna mellan elområden går där elnäten behöver förstärkas för att mer el ska kunna transporteras inom Sverige.

Indelningen innebär att elpriset kommer att kunna vara olika i de olika elområdena beroende på kraftläget i respektive region. Det innebär således att det finns fyra olika elpriser och vilket pris som gäller för just din anläggning beror endast på var i landet den ligger.

Stora prisskillnader under 2022

Ändå sedan elområdena infördes 2011 har man kunnat se ett överskott på el i norr och ett underskott i söder. Detta har gjort att det har funnits en prisskillnad på i genomsnitt 5 öre per kWh. 2016 stängdes flera kärnreaktorer ner i södra Sverige, vilket ledde till ett ännu större underskott på el. Men under 2022 har prisskillnaderna exploderat – det har förekommit priser på 4 kronor per kWh i landets sydligaste delar, medan elen i de nordligaste delarna har kostat 20 öre per kWh under samma period.

Elpriserna påverkas bland annat av världsläget och väder och flera faktorer har samverkat för att skapa den prissituation som vi har just nu. Hur mycket elen kostar en given timme bestäms av det så kallade spotpriset. Spotpriset är det pris som ditt elbolag betalar för elen och sätts av den nordiska elhandelsbörsen. Spotpriset sätts ett dygn i förväg och påverkas bland annat av vilken sorts el som finns tillgänglig. Läs mer om spotpriser här.

Så här påverkas du som elkund

Att Sverige har olika elområden betyder att du periodvis kan behöva betala ett högre elpris om du bor i södra Sverige, men det kan också uppstå situationer där elen är billigare i söder än i norr. Det kan vara svårt att förutsäga exakt hur stora skillnaderna mellan områdena kommer att bli i framtiden. Det är de geografiska förutsättningarna och överföringskapaciteten i elnätet som gör elen dyrare i söder just nu, och det kan du som kund inte själv påverka. Däremot kan du jämföra olika elavtal med varandra, för att hitta ett som passar dina förutsättningar.

Med Elskling jämför du elavtal enkelt

Att förstå elmarknaden och elpriserna är för dig som konsument redan tillräckligt knepigt och införande av fyra olika elområden gör det inte lättare. Vi på elskling.se har därför förberett vår jämförelsetjänst så att du som konsument ska slippa beröras av ovan förändring när du söker efter ett nytt elavtal. Elsklings jämförelsetjänst låter dig jämföra villkor och priser hos flera olika elbolag samtidigt.

När du matar in ditt postnummer kommer vi att direkt veta vilket elområde du bor i och därmed endast presentera de elavtal och elpriser som är relevanta för just din bostad. Vår ambition är att du som elkund så enkelt som möjligt ska kunna få marknadens bästa elavtal, baserat på dina förutsättningar och preferenser. Som användare av elskling.se behöver du därmed inte bekymra dig för införandet av elområden. Det du bör ha med dig är kunskapen om att elpriset kommer att variera beroende på var i landet du bor.

Alla elavtal som presenteras för dig vid en jämförelse på elskling.se går att teckna och gäller för det postnummer du anger vid jämförelsens start.

Fler i samma kategori

Se alla
Elskling_artiklar-8.png
El Vad är en energideklaration?
Vi går igenom allt som är bra att ha koll på gällande energideklarationen.
Elskling_artiklar-5.png
El Vad är energioptimering?
Vi förklarar vad som menas med energioptimering och hur det kan förbättra din elförbrukning som kund.
Elskling_artiklar-4.png
El Energiskatt – hur fungerar skatt på el?
Vi tittar närmare på den skatt du betalar för el och hur hög den är för tillfället.