Fast elpris - tryggt och förutsägbart

Med ett fast elpris behöver du inte bekymra dig för hur elpriset utvecklas på elbörsen. Fasta avtal passar extra bra för hushåll med en begränsad ekonomi där utrymme för elbörsens prissvängningar saknas.

Det är viktigt att vara medveten om att din elkostnad kommer att variera från månad till månad även om du har ett fast elpris. Anledningen till detta är att hushållets elförbrukning varierar över året och det resulterar i olika belopp på elräkningarna. Tryggheten ligger i att elpriset, det vill säga priset i öre per kilowattimme (öre/kWh), är fast.


Hur fungerar bindningstiden?

Genom att teckna ett fast elprisavtal kan du binda ditt elpris under så kort tid som tre månader och ända upp till 10 år. Bindningstiden reglerar hur länge du är bunden till det valda elhandelsbolaget och hur länge elhandelsbolaget binder sig till att leverera el till ett förutbestämt elpris till dig.

Som en tilläggsprodukt till ett fast elpris erbjuder vissa elhandelsbolag en omteckningsrätt mot en avgift. Omteckningsrätten innebär att du kan omförhandla ditt fasta elpris om det visar sig att elpriset går ner mycket från den tidigare avtalade nivån.
Notera: I de allra flesta fall bör du inte bryta ett bundet elavtal, men det kan finnas tillfällen då det lönar sig. Ett exempel är om du har bundit ditt elavtal till ett mycket högre pris än vad elmarknaden idag erbjuder. Om du väljer att bryta ditt elavtal bör du vara medveten om vilka kostnader det medför för att säkerställa att du i slutändan tjänar på det.

I god tid innan ditt fastprisavtal löper ut kommer ditt elhandelsbolag att påminna dig om detta och samtidigt erbjuda dig olika avtalsalternativ som du kan teckna ifall du väljer att förbli kund hos dem. Vad som händer om du inte väljer något av de avtalsförslag som ditt elhandelsbolag erbjuder dig framgår av villkoren för ditt elavtal. Ibland förlängs avtalet per automatik men det kan även övergå i ett rörligt eller ett tillsvidareavtal.

Vilken avtalsform och bindningstid ska jag välja?

Elskling rekommenderar alla hushåll att utgå från sin egen privatekonomi och sina egna preferenser i valet mellan olika avtalsformer. Även valet av avtalslängd är helt individuellt och du ska välja den avtalstid som passar dig bäst.

I diagrammet till höger kan du se fördelningen över bindningstider för fastprisavtal som tecknades på elskling.se under 2016.

Fördelning över avtalslängd tecknat på elskling.se under 2016Läs även:

Har inte alla elhandelsbolag nästan samma pris?
Hur beräknar ni totalpriset som anges för mig?
Vad är volymvägt elpris?
Vad innebär rörligt elpris?
Vad innebär anvisningspris?
Vad är ett tillsvidarepris för el?
Vad innebär timpriser?
Vad innebär mixprisavtal?
Jämför elpriser och sänk din elkostnad
Vi jämför alla Sveriges elbolag
Hur byter jag elavtal på elskling.se
Vad händer när jag valt att byta elavtal?
Jag ska flytta - Hur påverkas mitt elavtal av detta?
Vad innebär införandet av elområden?
Elskling AB, Gamla Brogatan 19, 111 20 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se
Byt elavtal och ha chansen att vinna en iPad