El

Vad är energioptimering?

2023-03-02 Wilma Björlin
Elskling_artiklar-5.png

Energioptimering är ett brett begrepp, men i stora drag handlar det om olika åtgärder man kan vidta för att göra en fastighet mer energisnål. I den här artikeln går vi igenom olika sätt att energioptimera och visar hur du som privatperson kan få hjälp med det.

Känner du på dig att din fastighet förmodligen är dyrare i drift än den borde vara? Verksamheter, bostadsrättsföreningar och villor nyttjar olika energitjänster för att fungera att bruka, vistas och bo i. Vatten, ventilation, värme och el är sådana system, som tillsammans utgör en stor del av fastighetens driftkostnad. Om något av systemen är felinställt eller inte samverkar bra tillsammans med de andra systemen, kan det leda till att pengar går åt i onödan. Ofta finns det besparingar att göra.

Det kan dock vara svårt att själv skapa sig en överblick över alla system, speciellt om det gäller en stor fastighet. Du kanske är hyresvärd och ansvarar för många bostäder, eller äger en större verksamhet med intrikata system som du kanske inte har inblick i. Därför erbjuder en rad fastighetsförvaltare och andra företag tjänster som syftar till att energioptimera din fastighet, så att den blir så energisnål som möjligt. Att energioptimera din fastighet kan ge dig lägre energikostnader, samtidigt som du gör en insats för miljön.

Hur går en energioptimering till?

Om du vill ha hjälp med att energioptimera din fastighet, kan du kontakta ett företag som tillhandahåller energiexperter. Experterna gör en noggrann genomgång av din fastighet, antingen på plats eller på distans. De tittar på vart energin tar vägen, hittar eventuella energibovar och områden där det finns möjlighet till förbättring. Efter genomgången används all insamlad data för att skapa en energianalys, där förslag på energibesparande åtgärder finns beskrivna. Det kan handla om att ändra inställningarna i olika system eller byta ut gamla installationer helt.

Här är några exempel på åtgärder för att energioptimera en fastighet:

  • Balansering av värmesystemet

  • Reparation av läckande kranar och toaletter

  • Byte av gamla otäta fönster

  • Rengöring av smutsiga rör

  • Installation av smart teknik

När analysen är gjord kan du sätta igång med åtgärderna. En del går att göra direkt, som att ändra inställningar på befintliga system, medan andra kanske kräver mer tid och jobb. Det är viktigt att åtgärderna görs i rätt ordning. Det är alltid bäst att optimera den utrustning man redan har, innan man införskaffar en ny. Om du till exempel investerar i en ny värmepump innan du har genomfört de andra mindre åtgärderna, finns det risk för att värmepumpen blir överdimensionerad för fastighetens behov. Din expert föreslår en tidslinje för de föreslagna förbättringarna, så att du har en tydlig plan.

En expert kan även hjälpa dig med en energideklaration för fastigheten. Som ägare måste du tillhanda en sådan enligt lag, i de allra flesta fall.

Ta steget mot att energioptimera ditt hus

Även du som har en mindre fastighet, kanske en villa, kan dra nytta av att energioptimera hemma. Du kan till exempel se över husets isolering och byta ut vanliga glödlampor mot energisnål LED-belysning. I kombination med energisparande vanor kan sådana åtgärder göra mycket för din plånbok. Men att energioptimera hemma kan kännas som en tuff uppgift att hugga tag i, och det är inte alltid enkelt att veta i vilken ände man ska börja. Då kan du med fördel anlita experthjälp.

Eklund & Eklund är en energiexpert som erbjuder dig med en- eller tvåfamiljshus en noggrann energianalys, för att du ska kunna energioptimera ditt hem. Du kan välja mellan att få analysen genomförd på plats eller på distans. Målet med energianalysen är att experten ska få en helhetsbild av allt som har med energi att göra i fastigheten. Experten har en löpande dialog med dig som fastighetsägare, för att ni gemensamt ska kunna komma fram till möjliga åtgärder. Efter analysen får du en innehållsrik och tydlig rapport som innehåller alla åtgärdsförslag och rekommendationer.

Energikostnader är löpande, vilket gör energioptimering till en investering för både dig själv och miljön. Att genomföra en energioptimering idag kan förbättra din ekonomi på ett långsiktigt sätt. En energioptimerad fastighet är dessutom mer attraktiv på fastighetsmarknaden, om du skulle vilja sälja i framtiden.

Byt till ett optimalt elavtal med Elskling

Medan du energioptimerar ditt hem kan frågan om elavtal dyka upp. Har du verkligen ett elavtal som passar just dina förutsättningar optimalt? Det kan vara möjligt för dig att spara pengar på att byta elbolag eller avtalsform – men att hitta rätt i djungeln av alla erbjudanden är en utmaning i sig. I det läget kan Elsklings jämförelsetjänst vara till stor hjälp. Jämförelsetjänsten låter dig jämföra flera elbolag samtidigt, och du ser alltid samma pris hos oss som hos elbolagen själva. Det blir då lättare för dig att välja det alternativ som passar dig bäst. Testa jämförelsetjänsten redan nu!

Fler i samma kategori

Se alla
Elskling_artiklar-8.png
El Vad är en energideklaration?
Vi går igenom allt som är bra att ha koll på gällande energideklarationen.
Elskling_artiklar-4.png
El Energiskatt – hur fungerar skatt på el?
Vi tittar närmare på den skatt du betalar för el och hur hög den är för tillfället.
Glödlampor som hänger från taket.
El Negativt elpris – Vad är det och hur kan du som kund dra nytta av det?
Vi går igenom vad negativt elpris innebär och hur man som kund drar nytta av det.