El

Vad är en energideklaration?

2023-03-03 Wilma Björlin
Elskling_artiklar-8.png

Som fastighetsägare ansvarar du för att din fastighet har en giltig energideklaration. Men vad innebär egentligen en energideklaration och varför behövs den? I den här artikeln tittar vi närmare på hur en energideklaration fungerar. Vi visar också hur du kan ta hjälp av din fastighets energideklaration för att spara pengar.

En energideklaration är ett dokument som bland annat berättar hur mycket energi som används i en fastighet, och hur den används. Energideklarationen ger fastighetsägaren en bra överblick över fastighetens energistatus. Hög energiförbrukning ger också högre kostnader, och energideklarationen kan vara till hjälp för att du ska kunna energioptimera din fastighet. Energideklarationen ger också värdefull information för den som ska köpa en fastighet. Du som köpare kan använda energideklarationerna för att jämföra två fastigheter med varandra. 

Energideklarationen måste göras enligt lag

För att se till att energi används på ett effektivt sätt, måste de flesta fastigheter energideklareras. Lagen om energideklaration för fastigheter har funnits sedan 2006. Denna lag innebär att du som fastighetsägare är ansvarig för att det finns en energideklaration som inte är äldre än 10 år. Det är Boverket som är ansvarig myndighet och ser till att lagen upprätthålls. Om en fastighet ska säljas och det saknas en giltig energideklaration, kan säljaren bli tvungen att betala vite.

Vilka fastigheter ska ha en energideklaration?

En fastighet ska energideklareras om den

 • har en golvyta på över 250 kvm och regelbundet besöks av allmänheten.

 • är upplåten med nyttjanderätt. Detta kan till exempel vara bostadsrätter, hyresrätter och lokaler som hyrs ut.

 • ska säljas. Detta gäller även villor, även om dessa upplåts med äganderätt.

 • är nyuppförd. Den nya fastigheten ska energideklareras i samband med att den tas i drift, senast två år efter slutbevis.

Detta täcker de flesta fastigheter, men det finns fastigheter och byggnader som är undantagna från kravet. En fastighet behöver till exempel inte energideklareras om den

 • är mindre än 50 kvm stor.

 • inte använder energi i syfte att höja inomhustemperaturen över 10 plusgrader.

 • är en industrianläggning eller en verkstad.

 • är ett bostadshus som används mindre än fyra månader per år.

Energideklarationen placerar fastigheter i klasser

I och med energideklarationen tilldelas fastigheten en energiklass. Energiklasserna finns i spannet A till och med G. Energiklassen är ett mått på fastighetens energiprestanda, det vill säga hur effektivt den använder energin. En fastighet med energiklass A är mest energieffektiv, medan en i energiklass G är minst energieffektiv. Energiprestandan är inte samma sak som energiförbrukningen, som går att avläsa på elfakturan. Dock är det generellt så att en fastighet med energiklassen A kommer att kosta mindre i drift årligen, än en fastighet med energiklassen G.

Exempel på vad en energideklaration innehåller

Vilka uppgifter som ska ingå i energideklarationen har förändrats över tid. Energiklasserna infördes 2014 och från och med 2019 uttrycks energiprestandan i primärenergital (tidigare uttrycktes den i specifik energianvändning).

Här är några av uppgifterna som energideklarationen ska innehålla idag:

 • Energiklass

 • Energiprestanda

 • Den totala uppvärmda arean (detta kallas även Atemp)

 • Värmesystem

 • Vilka krav på energianvändning som finns, om en ny fastighet av liknande slag skulle byggas

 • Om radonmätning har gjorts och i så fall det uppmätta värdet

 • Om ventilationskontroll (OVK) har gjorts eller inte

 • Eventuella åtgärdsförslag för att minska energianvändningen

 • Vilken energiexpert som har utfört energideklarationen

 • En sammanfattning

Vem utför energideklarationen?

En energideklaration ska utföras av en certifierad energiexpert. Det är du som fastighetsägare som anlitar energiexperten. Experten samlar in information om din fastighet, genomför en energibesiktning och skickar sedan den färdiga energideklarationen till Boverket. En energideklaration kostar från cirka 2 000 kr att göra, men denna kostnad är avdragsgill vid försäljning av fastigheten. Eklund & Eklund är en energiexpert som erbjuder en noggrann och detaljerad energideklaration, med kostnadsfri konsultation efter utfört arbete.

En bra energiklass ökar fastighetens värde

När du har gjort energideklarationen får du detaljerad information om fastighetens energiprestanda. Du kan använda den för att se hur du kan använda mindre energi, utan att påverka kvalitén på inomhusmiljön. Energiexperten som har utfört energideklarationen ger dig råd om åtgärder du kan utföra för att sänka din energiförbrukning, skräddarsydda efter just din fastighet.

Att förbättra fastighetens energiklass har stor potential att höja dess värde. När du ska sälja din fastighet kommer potentiella köpare att titta på energideklarationen, för att avgöra hur mycket fastigheten förväntas kosta i drift. En fastighet som är energisnål är ofta mer attraktiv för köparen än en som drar mer energi (och därför är dyrare i drift). Därför tjänar både du och miljön på att göra energismarta val för din fastighet.

Hitta rätt bland elavtalen med Elskling

Att energideklarera kan vara ett steg mot att energioptimera din fastighet, vilket på sikt leder till sänkta elkostnader. Något annat som är viktigt för att hålla nere dina elkostnader är att du har ett elavtal som passar dig och din situation bäst. Vill du kanske byta från fast till rörligt elavtal eller tvärtom? Det kan kännas svårt att hitta rätt i djungeln av alla villkor och erbjudanden. Med Elsklings jämförelsetjänst jämför du enkelt flera elbolag samtidigt, helt kostnadsfritt. Testa att jämföra redan idag!

Fler i samma kategori

Se alla
Elskling_artiklar-5.png
El Vad är energioptimering?
Vi förklarar vad som menas med energioptimering och hur det kan förbättra din elförbrukning som kund.
Elskling_artiklar-4.png
El Energiskatt – hur fungerar skatt på el?
Vi tittar närmare på den skatt du betalar för el och hur hög den är för tillfället.
Glödlampor som hänger från taket.
El Negativt elpris – Vad är det och hur kan du som kund dra nytta av det?
Vi går igenom vad negativt elpris innebär och hur man som kund drar nytta av det.