El

Energiskatt – hur fungerar skatt på el?

2023-03-02 Wilma Björlin
Elskling_artiklar-4.png

Din elkostnad varje månad utgörs till en betydande del av skatter och avgifter. Dessa är bland annat energiskatten med tillhörande moms. I den här artikeln tittar vi närmare på den skatt du betalar för el och hur hög den är för tillfället.

Energiskatten, eller elskatten, utgör en väsentlig del av hushållens elkostnad. Men vad är egentligen energiskatt och hur fungerar den?

Energiskatten är en skatt på din el

Det pris som du som elkund betalar för din el (ibland kallat konsumentpriset) består av tre delar: elnät, elhandel samt skatter och avgifter. Halva den kostnad som typisk elkund i Sverige betalar för sin el består av skatter och avgifter. Med “skatter och avgifter” menas energiskatten, moms på denna samt vissa myndighetsavgifter.

Energiskatten är en svensk punktskatt. Punktskatter är skatter som historiskt har lagts på vissa typer av varor, för att bland annat öka statens inkomster och styra konsumtionen i en riktning som staten bedömer vara önskvärd. Energiskatten infördes i Sverige 1951 och kostade då 1 öre per kWh. Sedan 1981 är skatten differentierad, vilket innebär att den kostar olika mycket beroende på vem som konsumerar elen och var i Sverige konsumenten bor. I och med skattereformen 1990-1991 tillkom också moms på el som hushållen förbrukar. Momssatsen ligger idag på 25 procent.

Hur fungerar energiskatten?

Energiskatten betalas för varje enskild kilowattimme som du använder. Priset är fast och är alltså inte en procentuell andel av dina kostnader. Men eftersom ett hushåll använder olika många kilowattimmar varje månad, kommer den kostnad du lägger på elskatt att variera över året. När du använder mer el, till exempel under vinterhalvåret, betalar du också mer i skatt. Du kan därmed påverka hur mycket du betalar i energiskatt genom att konsumera mindre el.

Du betalar energiskatten på din elnätsfaktura. Före den 1 januari 2018 var det elhandelsföretagen som debiterade energiskatten, men idag hittar du den alltså på elnätsfakturan istället. Elnätsföretaget redovisar och betalar sedan vidare pengarna till Skatteverket.

Hur mycket kostar energiskatten 2023?

Hur mycket energiskatten kostar ändras varje år. Senast i november beslutar regeringen vad energiskatten blir det kommande året. Skattesatsen gäller för de flesta kunder i Sverige, men vissa kommuner kan ha reducerad skattesats. 2023 har ett antal kommuner i norra Sverige en skattebefrielse på 9,6 öre per kWh. Du kan se vilka kommuner som omfattas på Skatteverkets webbplats.


År 2023 är energiskatten 39,2 öre per kWh för de flesta svenska elkunder. På detta tillkommer 25 procent moms, vilket gör att den totala skattesatsen för 2023 landar på 49,0 öre per kWh. Så här blir din årliga kostnad för energiskatt, beräknat på förbrukade kWh:

Årlig elförbrukning

Kostnad för energiskatt
(inklusive moms)

2 000 kWh

980 kr

5 000 kWh

2 450 kr

20 000 kWh

9 800 kr

Sänk dina elkostnader genom att byta elavtal

Eftersom energiskatten är kopplad till elförbrukning, kan du spara pengar på att skaffa dig energisnåla vanor och energioptimera din fastighet. Ju mindre el du förbrukar, desto mindre elskatt betalar du också. Även om själva skattesatsen beror på politiska beslut, har du som kund därför en viss kontroll över hur mycket du betalar.

Något annat du kan göra för att få en trevligare elräkning är att byta till ett elavtal som passar just dina förutsättningar. När du funderar på att byta elbolag eller avtalsform finns det många parametrar att ta hänsyn till. Med Elsklings jämförelseverktyg kan du jämföra flera olika elbolag samtidigt, för att på så sätt enklare hitta ett alternativ som du känner dig nöjd med. Att jämföra är kostnadsfritt och du ser alltid samma priser hos oss som hos elbolagen själva. Prova att jämföra redan nu!

Fler i samma kategori

Se alla
Elskling_artiklar-8.png
El Vad är en energideklaration?
Vi går igenom allt som är bra att ha koll på gällande energideklarationen.
Elskling_artiklar-5.png
El Vad är energioptimering?
Vi förklarar vad som menas med energioptimering och hur det kan förbättra din elförbrukning som kund.
Glödlampor som hänger från taket.
El Negativt elpris – Vad är det och hur kan du som kund dra nytta av det?
Vi går igenom vad negativt elpris innebär och hur man som kund drar nytta av det.