El

Elstöd kan komma att betalas ut redan under 2022

2022-11-02 Angelica Lindberg
Elstöd kan betalas ut redan 2022

Höga elpriser har skapat oro i många svenska hushåll det senaste året. Men hjälp är på väg, kanske redan innan årsskiftet. I denna artikel tittar vi närmare på elstödet, vem som kommer att få det och hur stort det kan bli.

Redan i januari 2022 meddelade regeringen att man hade för avsikt att avsätta pengar för att hjälpa svenskarna att betala sina elräkningar. I oktober gick regeringen ut med att 55 miljarder kronor ska gå till detta ändamål. Elstödet är på väg, och det snart. Enligt Malin Stridh, som är avdelningschef för elmarknad på Svenska kraftnät, är det inte omöjligt att stödet kan börja betalas ut redan innan 2022 är över. Svenska kraftnät gör allt som står i deras makt för att stödet ska komma ut så fort som möjligt, fortsätter hon.

Så långt allt väl – men hur fungerar egentligen elstödet och vem kommer att få det?

Elstödet är ett bidrag för att klara elräkningen

Man kan säga att elstödet är ett sorts högkostnadsskydd, som ska kompensera för de onormalt höga elpriser som drabbat svenskar under det gångna året.

Pengarna kommer att tas från Svenska kraftnät, som är den systemansvariga myndigheten för Sveriges elförsörjning. Det är deras kapacitetsavgifter, eller “flaskhalsavgifter” som de ibland kallas, som utgör det tillgängliga kapitalet. Fysiska begränsningar i överföringen av el leder till prisskillnader mellan södra och norra Sverige, samt mellan Sverige och andra länder i Europa som är sammankopplade med vårt elnät. Det är på grund av detta som kapacitetsavgifterna uppstår. Dessa avgifter används inte för att öka Svenska Kraftnäts vinst, utan bland annat till reparationer, underhåll, investeringar och energiförluster.

Det är inte Svenska kraftnät själva som bestämmer hur pengarna ska användas. De får endast användas enligt EU:s regelverk och elmarknadsförordningen. När det gäller elstödet 2022 arbetar Svenska Kraftnät fram ett förslag, som sedan måste handläggas av Energimarknadsinspektionen – detta för att se till att EU-reglerna följs. Hur smidigt denna process fortlöper är det som påverkar när stödet kan börja betalas ut.

Vem kommer att få elstödet?

Det är inte alla svenskar som kommer att få ta del av elstödet. Endast elanvändare i elområde 3 och 4 kommer att få stöd. För elanvändare i elområde 1 och 2 utgår inget stöd, detta eftersom medelpriset i dessa områden inte har överstigit det Nationella referenspriset på 75 öre under perioden oktober 2021–september 2022. Dessa kriterier ska vara uppfyllda för att du ska kunna få elstöd:

  • Du använder el

  • Din elanläggning är ansluten till elnätet i elområde 3 eller 4

  • Du har eget avtal om uttag av el med elnätsföretaget

Detta omfattar fem miljoner elkunder i södra och mellersta Sverige. Alla elanvändare ska avlastas – hushåll, företag och organisationer. Stödets utformning gör inte skillnad på vilken sektor som elanvändaren är verksam i eller på stora och små företag.

Hur betalas elstödet ut?

Hur och när överföringen av pengarna till hushåll, organisationer och företag kommer att ske är inte helt fastställt. Regeringen kommer att återkomma under november månad om exakt hur utbetalningarna ska göras.

Svenska kraftnäts ambition är att elstödet ska betalas ut som en klumpsumma till den som står på elnätsavtalet, enligt Malin Stridh. Svenska kraftnät har inte själva möjlighet att betala ut till elkunderna, och har därför vänt sig till regeringen för att organisera det hela. Om det kommer att vara ditt elnätsbolag eller ditt elhandelsbolag som står för elstödet, och vilken form det kommer att komma i, återstår att se.

Hur mycket elstöd kan jag få?

Hur mycket elstöd du kommer att få beror på två saker: stödnivån i ditt område och hur stor din elförbrukning har varit under en bestämd tolvmånadersperiod. I elområde 3 blir stödet 50 öre/förbrukad kWh och i elområde S4 blir det 79 öre/förbrukad kWh. För att räkna ut vad du kommer att få, kontrollera hur mycket el du har förbrukat per månad (till exempel via “Mina sidor” hos ditt elbolag) och räkna så här:

  • Elområde 4: 0,79 kronor x din elförbrukning i kWh (oktober 2021-september 2022)

  • Elområde 3: 0,50 kronor x din elförbrukning i kWh (oktober 2021-september 2022)

Elstödet är retroaktivt, vilket betyder att du får kompensation för el som redan har förbrukats. Elstödet påverkas alltså inte av hur höga elpriserna blir i vinter, men det har ändå som syfte att ta svenska folket genom den kommande vintern, enligt energiministern.

Om du nyligen har börjat dra ner på din energiförbrukning tjänar du på stödet, i och med att det baseras på historiskt förbrukad el. Men ju fler tips för att spara energi som du följer, desto lägre elkostnader får du framöver.

Elskling hjälper dig att hitta rätt bland elbolagen

Funderar du på att byta elavtal? Med Elsklings jämförelsetjänst kan du jämföra flera elbolag samtidigt, för att på så sätt hitta priser och villkor som passar just dig. Att jämföra är enkelt och kostnadsfritt. Prova att jämföra och byta elavtal redan idag!

Fler i samma kategori

Se alla
Elskling_artiklar-8.png
El Vad är en energideklaration?
Vi går igenom allt som är bra att ha koll på gällande energideklarationen.
Elskling_artiklar-5.png
El Vad är energioptimering?
Vi förklarar vad som menas med energioptimering och hur det kan förbättra din elförbrukning som kund.
Elskling_artiklar-4.png
El Energiskatt – hur fungerar skatt på el?
Vi tittar närmare på den skatt du betalar för el och hur hög den är för tillfället.