Schysst elhandel!

Schysst elhandel är en certifiering för elhandelsföretag. Certifieringen innebär att elhandelsföretaget avger ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Genom ökad tydlighet och lyhördhet från elbranschen är målet fler nöjda elkunder och ett stärkt förtroende för branschen som helhet.

Ett certifierat elhandelsföretag förbinder sig till 16 kundlöften. Dessa kundlöften gäller allt från tydlig och riktig prisinformation till att man tar särskild hänsyn till utsatta kunder i sina säljprocesser.

Certifieringen utförs av DNV GL (ett oberoende certifieringsföretag) som även sköter uppföljning av certifieringen och granskning av eventuella klagomål på certifierade företag.

Processen för att certifiera sig inleds med att ett certifieringsavtal ingås mellan elhandelshandelsföretaget och DNV GL. Att certifiera sig tar uppskattningsvis sex månader beroende av hur väl förberedd man är på företaget.

Läs mer om certifieringen på Energiföretagen

Har du allmänna frågor kring certifieringen kan du vända dig till Catherine Lillo, ansvarig slutkundsmarknad el på Energiföretagen.

Du som vill certifiera dig, kontakta Dan Grönstedt, säljansvarig på DNV GL.