Tillsvidarepris

Tillsvidarepris kallas numera anvisningspris och är betydligt dyrare än både rörliga och fasta avtal. Nästan vart sjunde hushåll i Sverige betalar idag ett tillsvidarepris för sin el. Att så många hushåll betalar onödigt mycket för sin el beror på att de inte gjort ett aktivt val av elavtal och därigenom automatiskt fått ett tillsvidarepris.

Sedan avregleringen av den svenska elmarknaden 1996 är det upp till varje enskilt hushåll att aktivt välja ett elavtal. Både elhandelsbolagen och landets elrådgivningsbyråer rekommenderar konsumenter att välja ett elavtal för att slippa betala ett överpris för sin el. Tillsvidareavtalen brukar även benämnas normalpris/enkelpris eller anvisningsel. Har du ett tillsvidareavtal bör du omedelbart göra ett aktiv val och välja ett riktigt elavtal för att spara pengar men också för att öka konkurrensen på elmarknaden.

Hur skiljer sig tillsvidarepriset från andra elpriser?

elskling.se har genom åren gjort flera analyser kring tillsvidarepriset. Samtliga resultat pekar på att tillsvidarepriserna i medel är cirka 30 procent dyrare än fasta och rörliga avtal. Som ett exempel var tillsvidarepriset för lägenhetskunder år 2016 i medel 25,4 öre/kWh dyrare än medelpriset för rörliga elprisavtal. En lägenhetskund med en årlig förbrukning på 5000 kWh kunde därmed spara 1270 kronor genom att göra ett aktivt val av elavtal. För en villakund rör det sig om en ännu större kostnadsbesparing.

Observera att ovan exempel utgår från ett riksmedel för samtliga elhandelsbolag. Viktigt att känna till är att elhandelsbolagen som toppar listorna på elskling.se är ytterligare 10-30 procent billigare än riksmedlet vilket medför en ännu större besparingspotential än i ovan räkneexempel.

Grafen illustrerar prisskillnaden mellan medeltillsvidarepriset och medelpriset för avtalstypen rörligt elpris från år 2005 till och med 2016, för lägenhetskunder. Den faktiska skillnaden i elkostnad blir större eftersom det tillkommer 25 % moms på elpriserna nedan.

Pris i öre/kWh exklusive skatter, avser lägenhetskunder, SE3. Källa: SCB

Varför får jag tillsvidarepris?

Alla som inte har gjort ett aktivt val av elavtal får automatiskt ett anvisningspris (tidigare kallat tillsvidarepris). Det gäller även när du flyttar eftersom de allra flesta elavtalen inte flyttar med dig. Därför måste du i samband med en flytt göra ett aktivt val av elavtal för att slippa anvisningspris.

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal

Tillhör du de 600 000 svenska hushåll som fortfarande har ett tillsvidarepris är det fritt fram för dig att när som helst byta elavtal och spara tusenlappar.