Rörligt elpris följer elbörsens svängningar

Ett rörligt elpris följer elbörsen Nord Pools rörelser vilket innebär att elpriset stundtals kan svänga kraftigt. Detta är något som direkt påverkar din elkostnad när du tecknar ett rörligt elpris. Så länge du är medveten om riskerna med ett varierande elpris och har utrymme för detta i din privatekonomi kan du med ett rörligt elpris få en lägre elkostnad vid eventuella prisfall på elbörsen.

Rörliga avtal löper vanligtvis på tillsvidare utan bindningstid, men det förekommer även rörliga avtal med bindningstid. Ett rörligt avtal med bindningstid innebär att du är bunden under avtalstiden men att elpriset fortfarande varierar med utvecklingen på elbörsen.

Vi presenterar alltid elpriserna "inklusive allt", det vill säga det elpris du får betala. I totalpriset inkluderas samtliga skatter och avgifter som är kopplade till elavtalet. Dessa kan du enkelt ta del av i prisspecifikationen som finns på resultatsidorna.

Det är viktigt att känna till att du alltid kan teckna om ett tidsbundet rörligt elavtal till ett fastprisavtal med ditt elhandelsbolag. Om du har ett rörligt avtal kan det löna sig att följa med i utvecklingen på elbörsen för att på så sätt vara beredd att binda ditt elpris om läget förändras.

Hur mycket varierar ett rörligt elpris?

Elpriset brukar generellt sett vara lägre under sommarhalvåret och högre under vinterhalvåret då elförbrukningen i landet är högre på grund av kylan. Det är viktigt att vara medveten om att man aldrig kan vara säker på hur mycket ett rörligt elpris kommer att variera. Därför bör du alltid se till att ha tillräckligt med utrymme i din privatekonomi för kraftiga svängningar ifall du väljer ett rörligt elpris.

I diagrammet nedan kan du se hur det månatliga elpriset har utvecklats på elbörsen Nord Pool de senaste 16 åren. Vissa månader har elpriset varit riktigt lågt, medan det under andra månader skjutit i höjden.

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal

Läs även