Rörligt elpris följer elbörsens svängningar

Ett rörligt elpris följer elbörsen Nord Pools rörelser vilket innebär att elpriset stundtals kan svänga kraftigt. Detta är något som direkt påverkar din elkostnad när du tecknar ett rörligt elpris. Så länge du är medveten om riskerna med ett varierande elpris och har utrymme för detta i din privatekonomi kan du med ett rörligt elpris få en lägre elkostnad vid eventuella prisfall på elbörsen.

Rörliga avtal löper vanligtvis på tillsvidare utan bindningstid, men det förekommer även rörliga avtal med bindningstid. Ett rörligt avtal med bindningstid innebär att du är bunden under avtalstiden men att elpriset fortfarande varierar med utvecklingen på elbörsen.

Det är viktigt att känna till att du alltid kan teckna om ett tidsbundet rörligt elavtal till ett fastprisavtal med ditt elhandelsbolag. Om du har ett rörligt avtal kan det löna sig att följa med i utvecklingen på elbörsen för att på så sätt vara beredd att binda ditt elpris om läget förändras.


Hur mycket varierar ett rörligt elpris?

Elpriset brukar generellt sett vara lägre under sommarhalvåret och högre under vinterhalvåret då elförbrukningen i landet är högre på grund av kylan. Det är viktigt att vara medveten om att man aldrig kan vara säker på hur mycket ett rörligt elpris kommer att variera. Därför bör du alltid se till att ha tillräckligt med utrymme i din privatekonomi för kraftiga svängningar ifall du väljer ett rörligt elpris.

I diagrammet nedan kan du se hur det månatliga elpriset har utvecklats på elbörsen Nord Pool de senaste 16 åren. Vissa månader har elpriset varit riktigt lågt, medan det under andra månader skjutit i höjden.


Från och med november 2011 och framåt visas det ovägda medelspotpriset för samtliga elområden i Sverige.

Lägsta medelspotpriset under perioden 2000-2016 inträffade i juli år 2000 då elpriset var 6,6 öre/kWh. Högst elpris inträffade under vintermånaden februari år 2010 då medelspotpriset var 93,2 öre/kWh. Till dessa börspriser tillkommer skatter och avgifter.

Varför har jag inte samma elpris som visas på elbörsen?

Ett rörligt elpris består i grunden av det månatliga medelspotpriset från elbörsen Nord Pool. På det tillkommer eventuella fasta avgifter, volympåslag (även kallat inköpspåslag eller profilkostnad), elcertifikatsavgift samt energiskatt och moms.

I priset som presenteras på elskling.se utgår vi från den senaste månadens medelspotpris och inkluderar alltid alla påslag, avgifter och skatter.Läs även:

Vad innebär timpriser?
Vad innebär fast elpris?
Vad innebär anvisningspris?
Vad är ett tillsvidarepris för el?
Har inte alla elhandelsbolag nästan samma pris?
Hur beräknar ni totalpriset som anges för mig?
Vad är volymvägt elpris?
Vad innebär mixprisavtal?
Jämför elpriser och sänk din elkostnad
Vi jämför alla Sveriges elbolag
Hur byter jag elavtal på elskling.se
Vad händer när jag valt att byta elavtal?
Jag ska flytta - Hur påverkas mitt elavtal av detta?
Vad innebär införandet av elområden?

Elskling AB, Gamla Brogatan 19, 111 20 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se
Byt elavtal och ha chansen att vinna en iPad