Schysst elhandel!

Schysst elhandel är en certifiering av elhandelsföretag. Du som kund ska kunna lita på att ett certifierat företag har schyssta säljmetoder. För att bli certifierad måste elhandelsföretaget avge ett antal kundlöften som ska göra det enklare för dig som kund att känna dig trygg i ditt val av avtal och elhandelsföretag. Löftena gäller allt från tydlig och riktig prisinformation till att man tar särskild hänsyn till utsatta kunder i sina säljprocesser.

Det är branschföreningen Energiföretagen Sverige som står bakom Schysst elhandel men certifieringen utförs av ett oberoende certifieringsföretag, DNV GL, som även sköter uppföljning av certifieringen och granskning av eventuella klagomål på certifierade företag.

Processen för att certifiera sig inleds med att ett certifieringsavtal ingås mellan elhandelshandelsföretaget och DNV GL. Att certifiera sig tar uppskattningsvis sex månader beroende av hur väl förberedd man är på företaget.

Processen för att certifiera sig inleds med att ett certifieringsavtal ingås mellan elhandelshandelsföretaget och DNV GL. Att certifiera sig tar uppskattningsvis sex månader beroende av hur väl förberedd man är på företaget.

Läs mer om certifieringen på Energiföretagen

Har du allmänna frågor kring certifieringen kan du vända dig till Marie Lindh, ansvarig slutkundsmarknad el på Energiföretagen.

Du som vill certifiera dig, kontakta Dan Grönstedt, säljansvarig på DNV GL.