Tyska utmanaren Yello strom ger upp

2010-06-07 10:37Knappt tre år efter lanseringen väljer Yello strom att lägga ner sin verksamhet i Sverige och fokusera på hemmamarknaden Tyskland. Kunderna anvisas att istället teckna sig med GodEl. - Det är trist att en utmanare väljer att lämna den svenska marknaden. Yello strom hade en god vision vid lanseringen september 2007 då fokus låg på att underlätta bytesprocessen för elkunden. säger Faraz Azima, vd och grundare av elskling.se

För mer information om elskling.se Kontakta:
Faraz Azima, grundare och vd 070-771 12 56
Om Elskling AB - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
Elskling AB grundades och drivs sedan starten 2007 av fem Civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. www.elskling.se erbjuder ett för konsumenten, kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har elskling hjälpt över 100 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på www.elskling.se.

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal