Tysk kärnkraftspolitik styr svenskt elpris

2011-05-31 09:36Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 48,8 öre/kWh för maj vilket är sidledes jämfört med aprils elpris (48,0 öre/kWh). Den 6 juni ska Tyskland besluta om kärnkraftens öde och det mesta lutar åt en avveckling av all kärnkraft till år 2022. Beslutet har en extra stor inverkan på det svenska elpriset eftersom vi befinner oss i ett torrår.Trots en kraftig vårflod befinner sig norden fortfarande i ett torrår. Hydrologisk balans är ett begrepp som används för mängden "vattenenergi" i elsystemet. Det består av tre parametrar, markvatten, snö, och fyllnadsgraden i magasinen. En negativ hydrologisk balans medför en ökad elimport från kontinenten vilket påverkar det svenska elpriset.

I samband med kärnkraftskatastrofen i Fukushima valde Tyskland att tillfälligt stänga ner reaktorer byggda före 1980 (7 reaktorer) för en säkerhetskontroll. Elmarknaden väntar spänt på det tyska beslutet kring reaktorernas öde som presenteras den 6 juni. Angela Merkels regeringskoalition har redan enats om en avveckling av kärnkraften fram till år 2022 och att de äldre reaktorerna ska förbli avstängda.

- Beslutet kommer att ha en direkt påverkan på det tyska elpriset och en indirekt på det svenska. Vid ett torrår ersätts vattenunderskottet med en ökad användning av fossila bränslen samt import från kontinenten. Därmed påverkas det svenska elpriset mer av grannländernas elprisnivå vid ett torrår, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Ett beslut om att avveckla kärnkraften och att ersätta effekten med förnybara energikällor innebär långa ledtider. Detta medför troligen att mer fossila bränslen kommer att användas under en övergångsperiod vilket har höjt priset på kol och utsläppsrätter under de senaste dagarna.

- Har vi tur så får vi rikligt med nederbörd de närmaste månaderna vilket skulle minska det tyska elprisets inverkan på det svenska. Idag är elpriset högre i Tyskland och ju svagare hydrologisk balans vi får desto mer kommer vi att närma oss den tyska elprisnivån, säger Faraz Azima.

De svenska revisionerna är i full gång och dagens kärnkraftstillgänglighet är 55 procent. Kärnkraftverken Oskarshamn 3, Ringhals 2 och Forsmark 1 är ur drift för årlig revision. Idag startar även en revision av Ringhals 4 som väntas pågå i cirka 100 dagar och är den mest omfattande i kraftverkets historia.

Elskling har utifrån en sammanställning av elterminerna på elbörsen NordPool gjort en prognos över elkostnaden för ett villahushåll i Stockholm med rörligt elpris och en årlig elförbrukning på 20 000 kilowattimmar. Hushållets elkostnad år 2012 väntas bli 20 900 kronor vilket är cirka åtta procent lägre än 2010. Motsvarande elkostnad antaget den tyska elprisnivån är 22 300 kronor.

- Att 2012 års prisbild är lägre än 2010 visar att det fortfarande finns hopp om en stärkt hydrologisk balans innan nästa vinter är här, säger Faraz Azima.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 150 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. elskling.se fick under 2010 Deloittes årliga utmärkelse, Sveriges snabbast växande teknikföretag, i kategorin Rising Stars. www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal