Stark krona gör elen billigare

2010-09-30 16:45Den svenska kronan är starkare än på länge vilket gör elen billigare för svenska konsumenter. Spotpriset för perioden januari-augusti i år jämfört med motsvarande period föregående år är 50 procent högre i euro medan skillnaden är 34 procent i kronor, visar statistik från Nordpool. Kronförstärkningen har därmed mildrat elprisökningen vilket sparar cirka 1450 kronor för ett villahushåll, visar beräkningar utförda av elbytesexperten elskling.se.Handeln på elbörsen (Nordpool) sker i valutan euro vilket ligger till grund för elpriset som de svenska hushållen får betala till elhandelsbolagen. En starkare krona medför att man får fler euron för pengarna och därmed blir elen billigare att köpa i kronor. Under föregående höst kostade en euro strax över 10 kronor, vilket är 11 procent högre än dagens kurs på 9,3 SEK/EUR (källa: Reuters).

- En stark kronkurs gynnar svenska hushåll vid köp av allt som är i utländska valutor som exempelvis hotellrum, kläder från utländska webbshoppar, och även el i och med att det handlas i euro, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Ett hushåll med en årlig förbrukning på 20 000 kilowattimmar har idag en årskostnad på cirka 20 000 kronor per år. Hade kronan varit lika svag som vid samma tidpunkt föregående år hade årskostnaden för samma hushåll blivit 21 450 kronor. Antagandet baseras på att elpriset på elbörsen i euro är densamma vid båda tidpunkterna.

Årets medelspotpris på Nordpool för perioden januari-augusti (54,2 EUR/MWh) är 50 procent högre än för motsvarande period föregående år (36,1 EUR/MWh). Samma period jämfört i kronor, vilket är det pris de svenska hushållen får betala, ger en skillnad på 34 procent. Utvecklingen för kronan som stärkts mot euron motverkar därmed prishöjningen från 50 procents i euro till 34 procent i kronor (källa: Nordpool).

- Huvudanledningen till föregående vinters rekordhöga elpriser är rekordhög elförbrukning kombinerat med underskott i vattenmagasinen samt låg kärnkraftstillgänglighet, säger Azima.

För ett hushåll som alltid haft ett rörligt elavtal innebär detta att elkostnaderna så här långt in på året är cirka 35-50 procent högre jämfört med föregående år, visar beräkningar från elbytesexperten elskling.se.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 100 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal