Soffliggare straffas hårdare när elpriset sjunker

2012-05-30 17:03Medelspotpriset i maj på elbörsen Nordpool blev 26,3 öre/kWh i elområde Luleå, Sundsvall, 27,0 öre/kWh i Stockholm och 28,7 öre/kWh i Malmö. Det motsvarar en nedgång med drygt 40 procent jämfört med motsvarande månad i fjol (48,8 öre/kWh). Anledningen till det lägre elpriset är hög vattenkraftsproduktion kombinerat med den svaga världsekonomin. Aktiva elkunder minskar sin elkostnad medan avtalslösa kunder med tillsvidarepris fortsatt får betala ett trögrörligt och betydligt högre elpris. Trots att kärnkraftstillgängligheten gått ner från 85 procent i april till 67 procent i maj sjönk elpriset. Lägre elförbrukning och höga tillrinningar i samband med årets vårflod är två förklaringar till elprisutvecklingen.

Även om det svenska elpriset primärt styrs av tillgången på vattenkraft och kärnraft har råvarupriserna också en viss inverkan. Den pågående finanskrisen med fallande börser har gjort att efterfrågan på fossila bränslen minskat. Kolpriset som är centralt för elpriset har backat en del på grund av lägre efterfrågan från Kina och Europa.

I takt med att det eldats mindre kol har utsläppen minskat vilket är bra för miljön. Följdeffekten är att koldioxidutsläppen är på en nivå under det satta taket från EU, något som fått priset på utsläppsrätter att falla.

- Det är flera faktorer som samverkar till att svenska konsumenter nu erbjuds ett lägre elpris än på länge. Det är positivt för de som är aktiva och tråkigt för de som går miste om chansen att sänka sin elkostnad, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Elprisgapet ökar mellan aktiva och passiva hushåll. Kunder som inte gör ett aktivt val av elavtal straffas i större utsträckning under perioder då börspriset är lågt. Detta eftersom avtalslösa kunder oftast hamnar på ett högt och trögrörligt tillsvidareavtal.

Elskling.se har gjort en jämförelse* av elprisutvecklingen för en lägenhetskund med rörligt elavtal och en med tillsvidareavtal. På ett år har hushållet med rörligt elavtal sänkt sitt elpris med 23 öre/kWh medan hushållet med tillsvidareavtal endast sänkt sitt elpris med 15 öre/kWh. Det redan stora elprisgapet har därmed ökat med ytterligare 8 öre.

- Lägenhetskunder kan idag teckna elavtal på nivåer långt under en krona per kilowatttimme medan tillsvidarekunder får i medel betala cirka 1,40 kronor/kWh. Med dagens låga elprisnivå blir besparingspotentialen väldigt stor även för en mindre lägenhetskund, säger Faraz Azima.

En besparing på 50 öre/kWh motsvarar 1 500 kronor per år för en mindre lägenhetskund.För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se
070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se

*April 2012 jämfört med april 2011. Förbrukningen för en mindre lägenhet antas till 3 000 kWh/år.
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 200 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal