Snart får vi ännu fler elpriser att hålla reda på

2011-02-10 13:05Den 1 november delas Sverige in i fyra elområden. Förändringen hanteras olika av landets dryga 100 elhandelsbolag och har lett till en uppdelning i fyra läger. Enligt en sammanställning av elbytesexperten elskling.se väntas landets hushåll att få en skillnad i elkostnad på cirka 1 600* kronor per år beroende på var i landet elen förbrukas.- Förändringen vi står inför kommer att påverka samtliga hushåll oavsett vilken avtalsform de väljer. Det innebär att dagens el-djungel med tusentalet elavtal teoretiskt sett kan bli fyra gånger större, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Enligt en ny rapport från EU** har hela 44 procent av alla svenskar använt en Internet tjänst för att jämföra elavtal, vilket gör oss till den flitigaste nationen inom EU. I takt med elmarknadens utveckling och det växande utbudet av elavtal, ökar konsumenternas behov av verktyg för att kunna jämföra avtalen emellan.

- Hushållen är kunder på fler marknader än elmarknaden och elbranschen kan inte kräva att de ska vara insatta i allt som sker. Därför har vi uppgraderat och förberett vår elprisjämförelsemotor på ett sätt som gör att konsumenterna även fortsättningsvis ska få en komplett och korrekt elprisjämförelse utan att behöva veta vilket elområde de kommer att tillhöra, säger Faraz Azima.

Elhandelsbolagens sätt att hantera elområdesreformen kan delas in i fyra kategorier, visar en granskning gjord av elskling.se. Kategori ett fortsätter att erbjuda långa fastprisavtal utan någon prisskillnad mellan de olika elområdena. Den andra kategorin erbjuder längre fastprisavtal men till olika elpris beroende på vilket elområde konsumenten tillhör. Kategori tre erbjuder fastprisavtal till samma pris men väljer att exkludera elområde Malmö, vilket är det elområde som väntas få högst elpris framöver. Den sista kategorin har helt och hållet slutat att erbjuda fastprisavtal.

Det har gått cirka tre månader sedan elbörsen Nordpool införde nya elkontrakt (CfD) vilka möjliggör för elhandelsbolagen att specifikt handla el i de nya elområdena. En analys från elskling.se visar på ett framtida elprisgap på cirka 8* öre/kWh mellan det högsta och det lägsta områdespriset. För ett villahushåll i elområde Malmö med en årlig förbrukning på 20 000 kilowattimmar motsvarar detta 1 600* kronor högre elkostnad per år jämfört med ett motsvarande hushåll i norra Sverige, elområde Luleå.

* Baserat på CfD-priser noterade på Nordpool, avseende 2012, close-priser 2011-02-09.
**Rapporten, "The functioning of retail electricity markets for consumers in the European Union".

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 100 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. elskling.se fick revisionsbolaget Deloittes årliga utmärkelse, Sveriges snabbast växande teknikföretag och blev 2010 års segrare i kategorin Rising Stars. www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal