Så underhåller du dina solceller

2022-07-01 13:56

Du har investerat i solceller och vill så klart att de ska hålla sig hela och effektiva så länge som möjligt. Men vilket sorts underhåll behöver de? I den här artikeln går vi igenom vad du bör tänka på när det gäller skötseln av dina solpaneler.

De flesta tekniska anläggningar behöver någon form av underhåll för att dess funktion ska garanteras och livstiden förlängas. Men faktum är att just solceller inte är särskilt krävande när det kommer till skötsel. Under deras långa livslängd kommer du förmodligen att lägga ganska begränsat med tid och pengar på att underhålla dem.

Läs också: Jämför försäljning av el med Elskling

En livslängd på 25 år eller mer

En solcellsanläggnings livslängd avgörs av solcellernas material, hur klimatet ser ut där anläggningen finns och skicket på taket där de är monterade. Förutsatt att taket är i bra skick, kan man räkna med att själva solcellerna håller 25-30 år. Eftersom tekniken är ganska ny, finns det ingen omfattande statistik kring var den övre livslängden för en solpanel går. Det finns solpaneler som installerades på 80-talet och fortfarande fungerar som de ska.

Solcellerna saknar rörliga delar. Den enda tekniska komponent som du kommer att behöva byta ut någon gång under de 25 åren är växelriktaren – den komponent som gör om likströmmen som dina solceller producerar till växelström som hushållet kan använda.

Men måste man inte rengöra sina solceller någon gång ibland? Här nedan tittar vi på de olika yttre faktorer som kan påverka dina solcellers effektivitet, och när du kan behöva göra något för att säkerställa en god elproduktion.

Svensk sommar perfekt för solceller

Det är lätt att tro att konstant gassande sol och höga temperaturer skulle vara optimala förhållanden för en solcellsanläggning. Men det är faktiskt så att vår svenska sommar är perfekt för solceller, av flera viktiga anledningar.

Under sommarhalvåret är våra dagar långa och antalet soltimmar ligger på liknande nivåer som i Danmark och norra Tyskland. Sverige tenderar att periodvis ha relativt svala temperaturer, även under högsommaren. Solcellernas elproduktion försämras lite vid varje grad över 25 grader celsius, så svalare temperaturer är faktiskt gynnsamt på det sättet. Den svenska sommaren bjuder också ganska ofta på regnskurar, vilket hjälper till att rengöra solcellerna helt naturligt.

Måste jag tvätta mina solceller?

Det brukar inte behövas – men om dina solceller får ett tjockt lager smuts på sig, kan det dock vara en god idé med en lättare rengöring. Ett smutslager kan till exempel bildas:

 • Om du bor i ett regnfattigt område så att solcellerna inte sköljs rena naturligt
 • Om du bor nära en väg som alstrar mycket vägdamm
 • Om du har träd på tomten som producerar stora mängder pollen
 • Om du bor i ett område med många fåglar och därmed större mängd fågelbajs.

Generellt sett avråds man från att själv rengöra sina solceller. Att vistas på taket medför alltid en fallrisk och det finns regelverk kring hur man får och inte får vistas på tak. Solceller är också strömförande och dessutom hala.

Om du ändå vill tvätta av dina solceller själv, är det mycket viktigt att du följer skötselråden som hör till just dina solceller. Om du är osäker på vad som gäller, kontakta din installatör. Tänk på att hårt vatten kan lämna kalkavlagringar på dina solceller. En annan sak att tänka på är temperaturskillnader – om du spolar kallt vatten på varma solceller kan det bli sprickor i glaset, vilket orsakar bestående skador.

Det allra bästa är att anlita ett företag som erbjuder enklare rengöring på ett professionellt sätt. Företagen har specialanpassad utrustning, vilket gör att rengöringen går snabbt och smidigt.

Måste jag ta bort snön från solcellerna?

Det är sällan motiverat att ta bort snö från solcellerna. En väldigt liten del av elproduktionen sker under vinterhalvåret, så det är inte särskilt mycket potentiell solel som går till spillo ifall solcellerna skulle vara snötäckta. Dina solceller klarar att ta upp en del solljus genom ett tunnare lager snö (upp till 1 cm tjockt) och det är först därefter som upptagningsförmågan hindras. Den svenska vintern bjuder ofta på omväxlande kallt och töväder. Solcellerna är hala och om de ligger i lutning kan tjockare snölager enkelt glida av vid varmare väder.

Det är bara om du bor i ett område med extrema snömängder som det kan bli aktuellt att försöka ta bort snön. Även här rekommenderas du att anlita ett företag som är specialiserat på denna typ av jobb. Om du ändå vill ta bort snön själv, tänk på att:

 • Alltid använda korrekt säkerhetsutrustning när du vistas på taket
 • Aldrig skotta direkt på solcellerna, eftersom detta kan skada dem. Använd mjuka verktyg och borsta försiktigt bort snön
 • Lämna några centimeter snö kvar på solcellerna. Det minskar risken att du råkar skrapa dem av misstag
 • Märk upp paneler och kabelvägar, så att du ser var de finns. Gå eller stå aldrig på en solpanel. Detta kan orsaka skador som påverkar effektiviteten, även om det inte syns utanpå.

Solceller klarar generellt jämnt fördelad tyngd, så som ett snötäcke, ganska bra. Vissa modeller klarar dock mer snö än andra, och om du bor i ett område som ofta får mycket snö, bör du ha detta i åtanke när du planerar för din solcellsanläggning.

Bra med översyn en gång per år

Även om dina solceller i de flesta fall sköter sig själva, är det bra att se över dem någon gång per år. Du kan själv göra en övergripande kontroll från marken. Det passar bra att göra det på våren, när snön har smält. Här är saker som kan vara bra att titta efter:

 • Finns det några synliga skador på solcellerna?
 • Ligger alla kablar skyddade från vassa kanter? Ser kablarna hela ut? Titta efter tecken på skav, sprickor eller skador efter gnagare.
 • Finns det missfärgningar på solcellerna? Kontakta i så fall din installatör.
 • Om din anläggning har mindre än fem graders lutning, kan det börja växa alger längst ner på solcellerna. Du kan torka bort algerna med en fuktad trasa.
 • Dina växelriktare har larmindikatorer som du bör granska regelbundet.
 • Finns det några tecken på vattenläckage?

Om du vill göra en mer omfattande kontroll av din anläggning bör du anlita en solcellsinstallatör eller ett elinstallationsföretag som erbjuder servicebesiktning. Många leverantörer erbjuder olika elektroniska tjänster som hjälper dig att hålla koll på solcellsanläggningen som du köper av dem. Det kan vara appar eller andra digitala hjälpmedel som talar om när något behöver ses över.

Sammantaget kan man säga att du som investerar i en solcellsanläggning kan förvänta dig en relativt underhållsfri konstruktion. Vi på Elskling hänger med i den nya gröna tekniken och hjälper dig som konsument att hitta rätt bland elpriser, ersättning och elavtal.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 700 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal