Rörligt elavtal billigast just nu

2010-06-02 09:45Medelspotpriset för maj månad som nyligen publicerats på NordPool (38,3 öre/KWh) visar på en fortsatt sjunkande elräkning för elkunder med ett rörligt elavtal. Elpriset i maj blev 11% lägre än för april månad.- Historiskt sett ska elpriset notera sina lägre nivåer under vårflodtider (apri/maj) och årets kraftiga snösmältning gav inte något undantag för prisbilden. Kunder som har ett rörligt elavtal får bland de lägsta elräkningarna under denna period, samtidigt ska man minnas vintern då det skyhöga elpriset främst drabbade de med ett rörligt elavtal. säger Faraz Azima, grundare av elskling.se

Elbytarexperten elskling.se jämför samtliga Sveriges elavtal och en dagsaktuell jämförelse visar att de rörliga avtalen just nu är den billigaste avtalsformen, såtillvida man inte bundit sitt pris sedan tidigare på en lägre nivå. Denna prisbild indikerar att elmarknadens förväntning är att elpriset efter sommaren blir högre än dagens nivå.

- Vi på elskling.se rekommenderar konsumenten att alltid utgå från sin privatekonomi och riskvillighet vid val mellan fast eller rörligt elavtal. Det är nästintill omöjligt att veta hur prisbilden ser ut om 6 månader. Säger Azima

För mer information om elskling.se Kontakta:
Faraz Azima, grundare elskling.se 070-771 12 56
Om Elskling AB - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
Elskling AB grundades och drivs sedan starten 2007 av fem Civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. www.elskling.se erbjuder ett för konsumenten, kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har elskling hjälpt över 100 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på www.elskling.se.

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal