Rörliga elpriset stiger

2010-08-02 11:25Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev åtta procent högre (43,50 öre/kWh) i juli än under föregående månad, vilket innebär högre kostnader för kunder med rörligt elpris. De fasta elavtalen har däremot blivit billigare. - Sommaren är vanligtvis en period då det planeras in revisioner av kärnkraftverken. I juli var kärnkraftstillgängligheten cirka tio procent lägre än under juni, vilket är den främsta anledningen till det högre spotpriset, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Samtidigt har det regnat en hel del under juli, vilket har fyllt på vattenmagasinen. Ökad tillgång till vatten minskar risken för höga elpriser i vinter, vilket i sin tur har fått de fasta avtalen att gå ner i pris. Medelpriset för ett 1-årigt fastprisavtal sjönk med nio procent under juli jämfört med juni.

- Vid valet mellan fast och rörligt elpris bör man utgå från sin privatekonomi och riskvilja. Det viktigaste är att hushållen faktiskt gör ett aktivt val av elavtal, säger Faraz Azima.

För ett hushåll i villa med en årlig förbrukning om 20 000 kWh motsvarar prisnedgången på fastprisavtal en minskad årskostnad på 1 100 kronor. Medelpriset per år för det billigaste 1-årsavtalet under juni var 21 500 kronor per år, medan samma avtalsform i juli kostade 20 400 kronor per år.

Om samma hushåll däremot aldrig gjort ett aktivt val av elavtal och därmed ligger på ett dyrt så kallat tillsvidareavtal betalar villahushållet i genomsnitt 25 000 kronor för samma mängd el. Mellanskillnaden på 4 600 kronor kan ses som den nu aktuella straffavgiften för hushållets passivitet.

- Drygt en miljon soffliggare bland hushållen har aldrig gjort ett aktivt val av elavtal och betalar därmed ett högt tillsvidarepris - fullkomligt i onödan, säger Faraz Azima.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 100 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal