Rekordstort intresse för rörligt elpris

2012-03-13 08:28Dagsfärsk statistik från SCB visar att 40 721 hushåll bytte elhandelsbolag i januari. Det är 12 procent färre än motsvarande månad föregående år (46 111). Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 46 procent rörligt elpris. Det är den högsta siffran sedan juni 2010.Årets milda vinter, goda nivåer i vattenmagasinen samt välfungerande kärnkraft har bidragit till en lägre risk för elpristoppar likt det elmarknaden upplevt föregående två vintrar. Detta märks också på elpriset som för vintermånaden januari blev nära hälften så högt som fjolårets elpris, 32,9 till 33,8 öre/kWh i januari 2012 jämfört med 62,2 öre/kWh i januari 2011.

- Fast elpris innebär att kunden tecknar en försäkring som skyddar mot stigande elpriser. Eftersom risken för elpristoppar minskat är det naturligt att fler väljer att avstå försäkringen och därmed tecknar ett rörligt elavtal, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Trots det ökade intresset för rörligt elpris är bundet elpris fortfarande mest populärt och står för 54 procent av samtliga tecknade elavtal på elskling.se. Bland fastprisavtalen var ettårsavtal och avtal med kortare bindningstid än ett år populärast.

Elskling.se har som mål att få alla avtalslösa konsumenter att göra ett aktivt val av elavtal för att slippa betala onödigt mycket för sin elförbrukning. Siffror från SCB avseende januari visar att var femte hushåll (21,4 procent) fortfarande har ett tillsvidareavtal. Det innebär endast en liten förbättring jämfört med motsvarande månad i fjol (23,6 procent)

- Det är skrämmande att andelen i princip är oförändrad, men vi kämpar på så gott vi kan och försöker att på olika sätt uppmärksamma ovetande konsumenter om hur viktigt det är att välja ett riktigt elavtal för sitt hushåll, säger Faraz Azima.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se
070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 200 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal