Rekordstort intresse för ettårsavtal

2012-07-06 09:00Ny statistik från SCB visar att 31 383 hushåll bytte elhandelsbolag i maj. Det är cirka tre procent färre än motsvarande månad i fjol (32 216). Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 62 procent fast elpris och 38 procent rörligt. Bland fastprisavtalen var intresset för ettårsavtal rekordstort och stod för 54 procent. Elprisnivån på ettårsavtalen har på ett år gått ner med 20 procent.Trots det högre intresset för rörligt elpris i år jämfört med 2011 så är fast elpris fortsatt den avtalsform som är mest populärt. Det kan ses som en indikation på att majoriteten av hushållen föredrar tryggheten med att i förväg känna till sitt elpris.

– Fast elpris i 12 månader har alltid varit populärt bland hushållen. Rekordnoteringen i maj på 54 procent är dock det högsta vi sett sedan lanseringen av elskling.se för fem år sedan, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Det har varit en period med goda förutsättningar för låga elpriser vilket också påverkar fastprisavtalen. Medelpriset för ettårsavtal som tecknades i maj var cirka 89 öre/kWh inklusive alla skatter och avgifter. Motsvarande avtal kostade 111 öre/kWh i maj 2011. För ett villahushåll med en årlig förbrukning på 20 000 kilowattimmar innebär detta en kostnadsbesparing på 4 400 kronor per år.

– Tack vare fortsatt sjunkande elpriser kan konsumenterna fortfarande teckna sig på samma eller till och med en lägre elprisnivå än i maj, säger Faraz Azima.


För mer information, kontakta: Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 250 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal