Rekordstort elprisgap mellan elområden i juni

2012-06-29 16:05Medelspotpriset i juni på elbörsen Nordpool blev 23,3 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 24,1 öre/kWh i Stockholm och 31,3 öre/kWh i Malmö. Ett underhållsarbete på elnätet som reducerar överföringskapaciteten mellan elområde Stockholm och Malmö kombinerat med oplanerade stopp av kärnkraftverket Ringhals orsakade den hittills största elprisskillnaden mellan norra och södra Sverige. Vidare är elprisskillnaden mellan olika elbolag för identiska avtal procentuellt sett större än på länge.Välfyllda vattenmagasin, överfyllda kollager, potentiellt lägre efterfrågan på naturgas från Japan i takt med att några kärnkraftsreaktorer åter tas i drift, en stor mängd snö i Norge som väntas smälta under sommaren samt den kommande industrisemestern med lägre elförbrukning är några faktorer som gör att chansen är god för fortsatt låga elpriser.

Som alltid har marknaden redan tagit hänsyn till ovan vilket går att utläsa i terminspriserna där förväntningarna för juli ligger något lägre än spotpriset i juni. Marknadspriset utgörs av samtliga aktörers sammanvägda pristro vilket är det mest objektiva antagandet om elprisutvecklingen framåt. Det bör dock tilläggas att marknadspriset snabbt kan ändras.

– Vill man gardera sig mot eventuella elpristoppar i vinter kan man teckna fastprisavtal till betydligt lägre nivåer idag än för ett år sedan. Är man däremot riskvillig och känner sig bekväm med en varierande elkostnad kan man genom ett rörligt elavtal spara ytterligare på en regnig höst och fortsatt finanskris i världen, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Spotpriset i juni innebär att hushåll i elområde Malmö med rörligt elpris får betala 8 öre/kWh mer än hushåll i elområde Luleå och Sundsvall. Elprisskillnaden i juni är den högst noterade sedan Sverige delades in i fyra elområden.

– Även inom områdena är elprisgapet mellan elbolagen stort och rekommendationen är att alltid göra en jämförelse för att bekräfta att hushållets avtal håller måttet och om inte byta till ett bättre alternativ, säger Faraz Azima.

I och med det lägre elpriset har elbolagens påslag och andra avgifter blivit en mer påtaglig del av elräkningen. I värsta fall innebär dessa nära 50 procents påslag på börspriset. En jämförelse av prisbilden på ettårigt fastprisavtal för en normalvilla visar på en prisskillnad på drygt 20 öre/kWh vilket motsvarar över 4 000 kronor per år. Bilden är densamma för rörligt elpris. Detta är ett bevis på varför alla konsumenter bör göra en jämförelse för att säkerställa att de får ett förmånligt elavtal.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se
070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 250 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal