Premiär för elområden

2011-10-31 15:44Idag klockan 13:08 publicerade Nordpool Sveriges första elområdespriser för första november. Högst elpris, 39,5 öre/kWh, fick elområde Malmö. Elområde Stockholm, Sundsvall och Luleå fick samma elpris, 37,8 öre/kWh, vilket är fyra procent lägre än Malmö.Från och med imorgon delas Sverige in i fyra elområden och det innebär att elpriset kommer att kunna skilja sig mellan olika elområden beroende på kraftläget i respektive region. Elmarknadens förväntan har varit att elpriset i södra Sverige ska bli något högre än i övriga landet.

- Precis som elterminerna indikerat ser vi på spotpriset att södra Sverige får ett högre elpris som en följd av elområdesindelningen, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

En analys från elskling.se visar på ett framtida elprisgap på cirka 10* öre/kWh mellan det högsta och det lägsta områdespriset. För ett villahushåll i elområde Malmö med en årlig förbrukning på 20 000 kilowattimmar motsvarar detta 2 000 kronor högre elkostnad per år jämfört med ett motsvarande hushåll i norra Sverige, elområde Luleå.

- Jag förstår att många hushåll känner sig straffade av denna förändring. Samtidigt hoppas jag att det svenska elnätet snabbt ska byggas ut och att vi inom en rimlig framtid återigen får ett gemensamt elpris, inte bara i Sverige utan i hela Norden, säger Faraz Azima.

Mot bakgrund av ovan har elskling.se sedan tidigare förberett tjänsten för att användarna ska slippa beröras av förändringen när de söker efter ett nytt elavtal. När konsumenten matar in sitt postnummer avgör elskling.se vilket elområde det ligger i och presenterar endast de elavtal och elpriser som är gällande baserat på kundens förutsättningar och preferenser.

* Baserat på terminspriserna noterade på Nordpool, avseende 2012, close-priser 2011-10-28 samt 25 procents moms.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 200 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. elskling.se fick under 2010 Deloittes årliga utmärkelse, Sveriges snabbast växande teknikföretag, i kategorin Rising Stars. www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal