Ökat intresse för långa fastprisavtal

2011-06-13 07:52Färsk statistik från SCB visar att 33 472 (31 026) hushåll bytte elleverantör i april. Det är åtta procent fler än motsvarande månad föregående år. Av de elbyten som gjordes på elskling.se valde 30 procent rörligt elpris och 70 procent fast elpris. Bland fastprisavtalen ökade intresset för längre avtalslängder medan kortare avtalslängder tappade. Avtalslängd mellan ett till tre år stod för 62 procent (47 procent) av samtliga tecknade fastprisavtal. Det motsvarar en ökning med cirka 30 procent jämfört med föregående månad. Majoriteten av hushållen väljer fortsatt att binda sitt elpris. Det ökade intresset för längre avtalslängder kan bero på att fler oroas över den framtida elprisnivån och därför väljer att gardera sig en tid framöver. Ett troligt orosmoln är kärnkraftsfrågan. Flera europeiska länder har valt att se över sin kärnkraftspolitik efter katastrofen i Fukushima. Precis som Tyskland nyligen beslutade kan det bli fler nationer som också väljer att avveckla kärnkraften vilket inledningsvis resulterar i ett högre elpris.

- Även om majoriteten valt ett fastprisavtal så finns det fortfarande många som föredrar rörligt elpris. Viktigast är att göra ett aktivt val och undvika tillsvidareavtalen som alltid är dyrast. Vi på elskling.se rekommenderar hushållen att välja ett lämpligt elavtal baserat sina egna förutsättningar och preferenser, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

För ett villahushåll med en årlig förbrukning på 20 000 kWh kostade ett 12 månaders fastprisavtal cirka 110 öre/kWh under april. Motsvarande 36 månaders avtal kostade cirka 105 öre/kWh. Hushåll med rörligt elpris debiterades cirka 105 öre/kWh för elen som konsumerades under april. Dyrast elpris, cirka 130 öre/kWh i medel, fick avtalslösa kunder med tillsvidarepris betala.

- Det är obegripligt att en miljon hushåll fortfarande aldrig gjort ett val av elavtal och konstant betalar ett överpris för sin elkonsumtion, säger Faraz Azima.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 150 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. elskling.se fick under 2010 Deloittes årliga utmärkelse, Sveriges snabbast växande teknikföretag, i kategorin Rising Stars. www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal