Nytt elprisrekord för december

2010-12-30 13:37Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 83,3 öre/kWh för december vilket är 59 procent högre än föregående månad (52,4 öre/kWh). Noteringen är den högsta för december sedan elmarknadens avreglering 1996. Fyllnadsgraden i de svenska vattenmagasinen var 46,9 procent i slutet av föregående vecka visar statistik från Svensk Energi. Det är en extremt låg nivå jämfört med 68,6 procent som är det normala för perioden. Vattenunderskottet i kombination med det extremkalla vädret är huvudorsaken till decembers rekordhöga elpris.

En annan orsak till elprisnivån är den mer omfattande ispropp som bildats i Luleälven. Enligt information från NordPool begränsas vattenproduktionen med 750 MW i medel vilket motsvarar produktionskapaciteten för en av Ringhals kärnkraftsreaktorer. Det är fortfarande osäkert när problemet kan vara löst. En uppskattning är i slutet av januari.

- Det går åt mycket el när temperaturen faller som den gjort denna vinter. Vi får vara tacksamma för att all kärnkraft nu äntligen är igång. Utan den hade det sett mörkt ut, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Beräkningar gjorda av elskling.se visar att elkunder med ett rörligt elavtal får betala cirka 149 öre/kWh för elen som konsumerats under december. Motsvarande elavtal kostade cirka 108 öre/kWh i december föregående år. För ett villahushåll med rörligt elavtal och en årlig förbrukning på 20 000 kilowattimmar innebär detta att elkostnaden i december blir cirka 950 kronor högre än föregående år.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 100 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. elskling.se fick revisionsbolaget Deloittes årliga utmärkelse, Sveriges snabbast växande teknikföretag och blev 2010 års segrare i kategorin Rising Stars. www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal