Trots höga elpriser – Nordens elproduktion håller elpriserna nere under juli

2022-08-08 08:07

Sommar brukar vanligtvis innebära lägre elpriser med varmare och mildare väder, påfyllda vattenmagasin och mycket blåst. Men på grund av den politiska situation som Europa befinner sig i har juli år 2022 resulterat i väldigt höga elpriser. Nordens produktion av vatten-, vind- och kärnkraft har dock motverkat ännu högre elpriser.

Höga elpriser i Europa påverkar Sverige

Under första halvan av 2022 har elpriserna i Europa legat på höga nivåer – låga gasleveranser, lite regn och blåst, krig och höga bränslepriser har pressat upp elpriserna till en nivå som Sverige och Europa inte är vana vid. Sveriges elnätsförbindelser med andra länder påverkar det svenska elpriset, samt kriget i Ukraina och tillgången på gas från Ryssland.

Nordens egna elproduktion har dock hållt elpriserna på en lägre nivå jämfört med andra delar i Europa.

“Elmarknaden indikerar att de höga elpriserna kommer att hålla i sig en längre tid framöver, vilket är något som elbolagen tar höjd för med de elpriser som erbjuds samt minskat antal avtal med fastpris”, säger Ann-Catrin Dahlbom, Partner manager på Elskling.

Svenska elpriset lägre jämfört med andra länder i Europa

Juli har bjudit på höga elpriser mycket på grund av den politiska situation som vi befinner oss i, framför allt i södra Sverige. Men tack vare Nordens egna elproduktion har elpriserna inte gått upp till ännu högre nivåer, utan har hållits på en lägre nivå jämfört med andra delar av Europa. Priserna nedan är hämtade från den nordiska elbörsen Nord Pool.

Europa – spotpris juli (snittpris) 2022
Södra Sverige (elområde 3 & 4) 98,58 eur/MWh*
Frankrike 400 eur/MWh
Nederländerna 306 eur/MWh
Belgien 321 eur/MWh
Österrike 359 eur/MWh

*Spotpriset är genomsnittet för södra Sverige (elområde 3 & 4) som har högst elpris under juli. Elpriserna i norra Sverige är förhållandevis låga, vilket drar ner snittet och skulle ge en missvisande bild.

Sverige - spotpris juli 2022 2021
Elområde 1, norra Sverige 22,46 öre/kWh 51,95 öre/kWh
Elområde 2, norra Mellansverige 22,46 öre/kWh 52,77 öre/kWh
Elområde 3, södra Mellansverige 86,61 öre/kWh 59,05 öre/kW
Elområde 4, södra Sverige 122,51 öre/kWh 69,36 öre/kWh

Faktorer som påverkar elpriserna i Sverige:

  • mängd regn som fyller på vattenmagasinen
  • minskad elförbrukning, som under semestertider
  • vind, som ger mycket varierande elpriser beroende på hur mycket det blåser
  • tillgång till gas
  • begränsningar i överföringen mellan norra och södra Sverige – det behövs mer produktion i de södra elområdena, vilket tar tid att bygga ut.
“I vår bedömning kommer elpriserna i Sverige att fortsätta vara väldigt varierande och på en nivå som vi inte är vana vid – dels på grund av begränsningarna i elnätet men även den politiska situationen som trissar upp elpriserna”, förklarar Ann-Catrin.

Rörligt och fast elpris

Rörligt pris (timpris) kan, med tanke på de höga fasta priserna, ibland löna sig om du har stor möjlighet att styra när du använder din el, samt har en buffert för de ännu högre priserna som kommer i vinter.

Med månadspris (rörligt) får du snittet för månaden och du styr inte lika mycket själv genom att tvätta på natten exempelvis. Däremot undviker du det absolut högsta timpriset eftersom att du får ett snittpris över månaden. Att ha månadspris kan vara en medelväg om du inte vill binda sig vid ett längre elavtal.

Fast elprisavtal ligger högt just nu men eftersom att vi inte vet hur höga elpriserna kan bli kan det i vissa fall vara en trygghet att ha ett fast elpris den period som du binder upp avtalet på, då du undviker de allra högsta topparna.

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 700 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. Elskling AB blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal