Milt och blåsigt väder sänkte elpriset

2012-01-02 08:04Decembers medelspotpris på elbörsen Norpool blev 30,0 öre/kWh i elområde Luleå, Sundsvall, Stockholm och 31,1 öre/kWh i elområde Malmö. Jämfört med föregående månads elpriser motsvarar detta en minskning med 21 procent i Luleå och Sundsvall, 25 procent i Stockholm och 32 procent i Malmö. Huvudanledningen är låg elförbrukning på grund av milt decemberväder. Flaskhalsar i elnätet som orsakar elprisskillnader mellan olika elområden minskade tack vare hög vindkraftsproduktion.De senaste veckornas* milda väder har dragit ner elförbrukningen med 19 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Om all Sveriges kärnkraft står still i 305 timmar (12,7 dygn) motsvarar produktionsbortfallet den minskning som skett i förbrukningen (2 857 GWh).

December har också varit väldigt blåsigt vilket gynnat vindkraftsproduktionen. Vindkraften producerade 853 GWh under vecka 48 till 51. Det motsvarar en ökning med 134 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I takt med att det byggs mer vindkraft i Sverige kommer vinden att få en ökad betydelse för elpriset.

- Mycket av vindkraften finns installerad i södra Sverige där elförbrukningen är högre än elproduktionen. Blåsigt väder gör att det produceras mer el lokalt vilket minskar flaskhalsproblematiken i elnätet. Resultatet är att vi slipper stora elprisskillnader mellan olika elområden, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Även Kärnkraften har fungerat relativt väl. Samtliga reaktorer utom Ringhals 2 och Oskarshamn 1 är i drift. Enligt plan ska dessa två reaktorer gå i drift under januari.

- Milt väder minskar efterfrågan på el och välfyllda vattenmagasin ökar utbudet. På en fungerande marknad ska denna situation leda till ett lägre elpris vilket vi ser att det gjort, säger Faraz Azima.

* Vecka 48 till 51. Förbrukning och produktionsdata är insamlat från Svensk Energi

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 200 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal