Mars elpris sidledes på en rörig elbörs

2011-03-31 08:19Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 56,2 öre/kWh för mars vilket är sidledes jämfört med föregående månad (56,8 öre/kWh). Kärnkraftsolyckan i Japan i kombination med oroligheter i Libyen har pressat terminspriserna uppåt medan nederbördsrikt väder pressat elpriset neråt. Sammanfattningsvis resulterar detta i en sidledes elprisutveckling under den gångna månaden.Huvudtemat för elpriset i mars har varit kärnkraften. Jordbävningen i Japan som orsakat kärnkraftsolyckan i Fukushima har fått många nationer att ifrågasätta de egna verkens säkerhet. Tyskland som angränsar Norden för import och export av el valde att tillfälligt stänga ner de reaktorer som är byggda före 1980 för en säkerhetskontroll. Avstängningen omfattar sju reaktorer och kontrollen planeras att pågå till mitten av juni.

- Det plötsliga bortfallet av produktionskapacitet fick det tyska elpriset att skjuta i höjden och då Norden befinner sig i ett torrår påverkas även vårt elpris i stor utsträckning av denna prisrörelse, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

En ytterligare effekt av kärnkraftsolyckan i Japan är att priset på naturgas, kol och utsläppsrätter har stigit. I första hand föranlett av en ökad efterfrågan på naturgas för att ersätta kärnkraftsbortfallet, men även på grund av oron för effekterna vid ett möjligt beslut om att avveckla kärnkraften.

Om kärnkraften ska ersättas med förnybara energikällor kommer det att innebära långa ledtider. Detta scenario medför troligen att mer fossila bränslen används under en övergångsperiod vilket bidragit till det ökade priset. Oljepriset har framförallt påverkats av oroligheterna i Libyen som ökar risken för ett produktionsbortfall.

- Kärnkraftsfrågan och högre råvarupriser bidrar generellt till högre elpriser, särskilt på kontinenten där vattenkraften inte är lika dominerande som i Norden. Den Nordiska produktionsapparaten gör att elpriset periodvis blir oberört av omvärlden så länge som det kommer rikligt med nederbörd, säger Faraz Azima.

Övergång till nederbördsrikt väder under den senare delen av mars har pressat tillbaka elpriset från toppnoteringarna som inträffade i samband med att de tyska reaktorerna stoppades. Väderskiftet har också minskat risken för tomma vattenmagasin inför vårfloden som vanligtvis kommer kring vecka 17.

Senaste månadens röriga elbörs illustrerar hur svårt det är att förutspå elpriset. Exempelvis handlades terminskontraktet avseende kvartal två för 53 ?/MWh i början av mars för att sedan stiga till 66,5 ?/MWh i samband med de Tyska reaktorstoppen och slutligen åter ner till dagens kurs, 55 ?/MWh, orsakat av blött väder.

Elskling.se uppmanar avtalslösa konsumenter att snarast göra ett aktivt val för att slippa dyra tillsvidarepriser. Tillsvidarekunderna är fria att göra ett aktivt val och kan med väldigt liten insats sänka sin elkostnad och samtidigt bidra till en ökad konkurrens på elmarknaden. Vid valet mellan fast och rörligt elpris är det bäst att utgå från sina egna preferenser. Ett fast elpris innebär samma elpris under avtalstiden, medan ett rörligt elpris kan svänga kraftigt från månad till månad i båda riktningar.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 100 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. elskling.se fick under 2010 Deloittes årliga utmärkelse, Sveriges snabbast växande teknikföretag, i kategorin Rising Stars. www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal