Marknaden spår lägre elkostnad 2012

2012-05-02 07:57Medelspotpriset i april på elbörsen Nordpool blev 27,9 öre/kWh i elområde Luleå, Sundsvall och Stockholm samt 30,0 öre/kWh i Malmö. Det motsvarar en nedgång med cirka 40 procent jämfört med motsvarande månad i fjol (48,0 öre/kWh). Om elmarknaden får rätt kommer hushåll med rörligt elpris att få upp till 3 000 kronor lägre elkostnad i år jämfört med 2011.Inför årets vårflod är det knappt någon risk för tomma vattenmagasin. Enligt statistik från Svensk Energi var fyllnadsgraden i de svenska vattenmagasinen 32,6 procent vid slutet av vecka 16 vilket kan jämföras med normalt 20,8 procent. Överskottet av vatten har medfört att vattenkraften producerat betydligt mer el under april i år jämfört med motsvarande månad föregående år. Samtidigt väntas vårfloden sätta ytterligare press på elpriset.

Kärnkraftstillgängligheten har varit cirka 85 procent under april. Just nu genomgår reaktor ett och tre i Oskarshamn en årlig revision vilka beräknas vara klara under maj månad.

- Det är fanatiskt kul att aktiva hushåll premieras av läget just nu. Vi får backa fem år tillbaka i tiden till 2007 för att hitta liknande elprisnivå som idag. Lägre elpriser innebär att hushållen får mer pengar över till annat som de kan göra något kul för, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Det fundamentala läget är idag betydligt starkare än för ett år sedan. Detta märks tydligt i priset på elterminerna som handlas på Nordpool. En sammanställning* gjord av elskling.se visar att marknadens förväntningar för elprisnivån 2012 är cirka 31 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 33 öre/kWh i Stockholm och 35 öre/kWh i Malmö. År 2011 hamnade elpriset på drygt 43 öre/kWh.

Om marknaden får rätt kommer ett villahushåll beläget i elområde Luleå eller Sundsvall, med rörligt elpris och en årlig elförbrukning på 20 000 kilowattimmar, att få cirka 3 000 kronor lägre elkostnad under 2012 jämfört med 2011. Motsvarande hushåll beläget i elområde Stockholm får 2 500 kronor i sänkt elkostnad och lägst kostnadsminskning, 2 100 kronor, väntas hushåll i elområde Malmö att få.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se
070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se

* Baserat på Nordpools stängningskurser 2012-04-27
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 200 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. www.elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal