Långa fastprisavtal billigast just nu

2011-01-07 07:48Den stränga vintern med bristen på vatten i vattenmagasinen får de längre fastprisavtalen att toppa elprisjämförelselistorna på elskling.se. Fast elpris i tre till fyra år tillhör de billigaste elavtalen just nu och kostar cirka 105 öre/kWh. Ju kortare bindningstid desto högre är elpriset.- Anledningen till att de längre fastprisavtalen hamnar som billigast är att vi befinner oss i en period med höga spotpriser. Det höga spotpriset avspeglar ett för närvarande ansträngt elsystem medan de längre elterminernas pris baseras på mer normala förhållanden, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

I en färsk jämförelse för ett villahushåll i Stockholm med en årlig förbrukning på 20 000 kilowattimmar blir ett fyraårigt fastprisavtal den billigaste avtalsformen med elpriset 105 öre/kWh inklusive alla skatter och avgifter. Det kan jämföras med till exempel ett 12-månaders avtal där elpriset hamnar på cirka 112 öre/kWh eller ett sex månaders avtal som kostar 115 öre/kWh. För villahushållet motsvarar detta ett prisgap på 2 000 kronor per år beroende på vilken avtalslängd som väljs.

- Elpriset har varierat kraftigt den senaste perioden vilket medfört en extra stor prisspridning i de elavtal som erbjuds på elmarknaden just nu, säger Faraz Azima.

2010 karaktäriserades av extrema variationer i spotpriset som ligger till grund för de rörliga elavtalen. Februari månad blev årets dyraste månad med spotpriset 93,15 öre/kWh. Billigaste månaden blev maj med spotpriset 38,29 öre/kWh. Beräkningar gjorda av elskling.se visar att ett rörligt elavtal för motsvarande villahushåll under 2010 i medel kostade cirka 115 öre/kWh, inklusive alla skatter och avgifter.

Elskling.se rekommenderar konsumenten att alltid utgå från sin privatekonomi och riskvilja vid valet mellan fast eller rörligt elavtal. Det är omöjligt att veta hur elpriset kommer att utvecklas framöver.

- Har man små marginaler i hushållets privatekonomi och inte klarar av en allt för varierande elräkning kan det vara en god idé att välja ett fastprisavtal. Rörliga avtal är i regel billigast under perioder med låga spotpriser. Samtidigt förknippas de med en viss risktagning samt att hushållet känner sig bekväma med periodvis större svängningar i elräkningen, säger Faraz Azima.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 100 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. elskling.se fick revisionsbolaget Deloittes årliga utmärkelse, Sveriges snabbast växande teknikföretag och blev 2010 års segrare i kategorin Rising Stars. www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal