Pressrum

Lägsta elpriset på över tre år

2011-09-30 08:42Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 29,3 öre/kWh i september. Det är 24 procent lägre än föregående månad (38,6 öre/kWh) och 38 procent lägre än motsvarande månad föregående år (47,3 öre/kWh). Trots en låg kärnkraftstillgänglighet har fulla vattenmagasin bidragit till det lägsta elpriset på över tre år. Hushåll med rörligt elpris gynnas mest av denna utveckling.Statistiskt sett tillhör september en av årets mest nederbördsrika månader och detta år blev inget undantag. Fyllnadsgraden i de svenska vattenmagasinen under vecka 38 var 89,7 procent vilket kan jämföras med normalt 81 procent. Tack vare tillrinningsnivåer över det normala och välfyllda vattenmagasin har vattenkraften kunnat kompensera för den låga kärnkraftstillgängligheten orsakad av de pågående revisionerna. Enligt statistik från Svensk Energi stod vattenkraften för 63 procent av Sveriges totala elproduktionsmix under vecka 38 vilket illustrerar vattenkraftens vikt i det nordiska elsystemet.

- Tack vare återhämtningen av vattenunderskottet kan aktiva elkonsumenter nu dra nytta av lägre elpriser. De som tydligast kommer att märka av elprisnedgången är hushåll med ett rörligt elpris eftersom prisvariationer slår igenom på deras elräkning direkt, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

En förklaring till att vattenkraften på egen hand lyckats pressa ner elpriset är att elförbrukningen ännu är långt under vinterns nivåer när det är som kallast. Kärnkraftsrevisionerna är i full gång och beräknas pågå till början på december. Antaget att regnet håller i sig och att revisionerna genomförs enligt plan kan elpriset komma att bli betydligt lägre än föregående två vintrar.

- Den bästa elprisprognosen finns att utläsa ur terminspriserna på elbörsen. Och där ser det trevligt ut för hushållen med lägre nivåer än på länge, säger Faraz Azima.

För ett villahushåll, med rörligt elpris och en årlig elförbrukning på 20 000 kilowattimmar, innebär detta 370 kronor lägre elräkning under september månad jämfört med motsvarande månad i fjol.

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 150 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. elskling.se fick under 2010 Deloittes årliga utmärkelse, Sveriges snabbast växande teknikföretag, i kategorin Rising Stars. www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se