Lägre spotpris men högre terminspriser i februari

2011-02-28 12:49Medelspotpriset på elbörsen Nordpool blev 56,8 öre/kWh för februari vilket är nio procent lägre än föregående månad (62,2 öre/kWh). Marknadens förväntningar på elpriset framöver kan utläsas ur terminskontrakten som handlas på Nordpool. En sammanställning gjord av elbytesexperten elskling.se visar att terminskontrakten avseende 2011 stigit med nio procent till 51,4** öre/kWh. Spotpriset styrs av aktuellt utbud och efterfrågan på el. I Norden beror utbudet i huvudsak på hur mycket det blåser, kärnkraftens tillgänglighet samt mängden vatten i vattenmagasinen. Efterfrågan på el styrs i stor utsträckning av temperaturen under vinterhalvåret.

Tack vare milt väder under första hälften av februari samt väl fungerande kärnkraft föll februaris medelspotpris nio procent från januaris nivå. För motsvarande månad i fjol med en lägre kärnkraftstillgänglighet var spotpriset 64 procent högre (93,15 öre/kWh).

Trots lägre spotpris kvarstår ett stort underskott i vattenmagasinen vilket ökar risken för höga elpriser framöver. Enligt statistik från Svensk Energi var fyllnadsgraden i de svenska vattenmagasinen 24,7 procent under vecka sju, jämfört med normalvärdet 45,9 procent.

- Vattenproducenterna måste hushålla med det vatten som finns kvar i magasinen fram till vårfloden som historiskt sett brukar komma runt vecka 17, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.

Under den gångna månaden har terminspriserna som ligger till grund för fastprisavtalen stigit. Prisökningen härleds främst till nederbördsfattiga väderprognoser men också till stigande oljepris orsakat av det politiska läget i Nordafrika som är en viktig region för världens oljeproduktion. Även stigande pris på utsläppsrätter är något som höjt det nordiska elpriset. En sammanställning gjord av elskling.se visar att marknadens förväntningar om medelspotpriset för 2011 stigit med nio procent under februari till 51,4**öre/kWh.

- Även om produktionsapparaten i Norden inte använder särskilt mycket olja är vi sammanlänkade med övriga länder som inte har lika mycket vattenkraft och därför påverkas även vårt elpris till viss del av prisändringar på råvaror så som oljepriset, säger Faraz Azima.

Elskling.se rekommenderar konsumenterna att alltid utgå från sina egna preferenser och privatekonomi vid valet mellan fast och rörligt elpris. Det finns ingen som exakt vet hur elpriset kommer att utvecklas framöver.

Ett villahushåll med en årlig förbrukning på 20 000 kilowattimmar med rörligt elpris får betala cirka 116* öre/kWh för februari. Det kan jämföras med ettårsavtalen som kostar cirka 106* öre/kWh eller treårsavtalen som kostar cirka 103* öre/kWh idag. Att längre avtal kostar något mindre än korta avspeglar den extrema situation vi befinner oss i just nu med det stora underskottet i vattenmagasinen.

* Inklusive energiskatt, eventuella fasta avgifter och moms
** Baserat på Nordpools stängningskurser 2011-02-25

För mer information, kontakta:
Faraz Azima, vd för elskling.se, 070-771 12 56, faraz.azima@elskling.se
Om elskling.se - Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder ett för konsumenten kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 100 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. elskling.se fick under 2010 Deloittes årliga utmärkelse, Sveriges snabbast växande teknikföretag, i kategorin Rising Stars. www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se

Gör en prisjämförelse

Ha din elräkning till hands och kontrollera att du inte är bunden vid ditt nuvarande elavtal